Interrupce – umělé přerušení těhotenství

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Interrupce je velmi citlivé téma, se kterým se potýkají ženy po celém světě. Špatná finanční situace, nízký věk ženy, nevyspělost partnerů, tlak ze strany okolí, kariéra, zdravotní problémy, násilné trestné činy   – to jsou nejčastější důvody pro dobrovolné přerušení těhotenství. Otázka interrupce dnes svět rozdělila na dva tábory. Někdo ji

Očkování proti chřipce – ano nebo ne? Mají pravdu jeho odpůrci?

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Před pár desítkami let lidé nezpochybňovali význam vakcinace. Řekněme si na rovinu – běžný smrtelník o tom ani nepřemýšlel. Očkování nás přece chránilo před závažnými onemocněními, jako jsou spalničky, černý kašel, záškrt a mnohé jiné. V bývalém Československu byla zejména péče o děti na vysoké úrovni. Právě díky