Děkujeme Vám za čas, po který jste se nám věnovali.

Výsledky průzkumu zveřejníme na tiskové konferenci v květnu.

Váš SLOVENSKÝ PACIENT

Správné odpovědi na vědomostní otázky:

4. Za který úkon lékař nemůže vybírat poplatky:

G) Za žádný z uvedených úkonů.

5. Kdo má oprávnění kontrolovat ceníky poplatků u jednotlivých lékařů?

C) VÚC (Vyšší územní celek).

6. Může lékař vybírat poplatek za potvrzení o zdravotní způsobilosti?

A) Může, protože vydání takového potvrzení předcházejí určité zdravotní výkony, které překračují rámec základního zdravotního výkonu.

7. Musí pacient uhradit poplatek za odběr krve u svého praktického lékaře, když jde o součást předoperačního vyšetření?

A) Ne, pokud je odběr krve indikovaný ze zdravotních důvodů.

8. Za které lékařské výkony musíte zaplatit?

A) Interrupce a sterilizace.

B) Umělé oplodnění.

C) Krevní testy na alkohol a návykové látky.

D) Propíchnutí uší.

9. Kdy může lékař požadovat od pacienta poplatek za RTG zubů?

A) Když nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou na takovéto výkony.