Obsedantně-kompulzivní porucha: Začarovaný kruh úzkosti

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Každému z nás se už někdy stalo, že ho během pracovního dne přepadla myšlenka, zda při odchodu z domu nezapomněl vypnout sporák, zhasnout světlo nebo zamknout vchodové dveře.

Někteří si možná kvůli tomu i odskočili z práce. Nic neobvyklého alebo nenormálního.

Na světě však existují lidé, a není jich málo, které podobné myšlenky trýzní 24 hodin, 7 dnů v týdnů. Trpí obsedantně-kompulzívní poruchou.

Co je to obsedantně-kompulzivní porucha?

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD – z anglického obsessive-compulsive disorder) je duševní onemocnění. Řadíme ji k úzkostlivým poruchám, jako jsou fóbie a úzkostní stavy. Postižení trpí nutkavými, chorobně nutkavými představami (obsesemi), že se stane něco, co bude mít katastrofální následky.

Tyto myšlenky vyvolávají obrovskou úzkost a obavy, a je téměř nemožné je ignorovat. Aby se člověk vtíravých představ (obsesí) zbavil, vykonává nesmyslné pohybyrituály, nazývané kompulze. Díky nim se však napětí sníží pouze na krátký čas, a po chvíli se celý proces opakuje.

To, jak často se tento cyklus opakuje, závisí na závažnosti OCD. Intenzita se postupem času může zvyšovat, a obavy a rituály nakonec ovládnou celý den člověka, vyřadí ho z běžného života a „odstřihnou“ od sociálních kontaktů.

Jak často vzniká obsedantně-kompulzivní choroba

Obsedantně-kompulzivní porucha patří k nejčastějším psychickým onemocněním. Trpí na ni 1,9 – 3,2 % populace, u dětímladých dospělých je výskyt ještě vyšší. U 60 % lidí se problém objeví před 25. rokem života, z toho u 30 % mezi 5. – 15. rokem.

Říká se, že na OCD trpěli i známé osobnosti, jako Nikola Tesla, Charles Dickens, z novodobějších např. fotbalista David Beckham.

obsedantno-kompulzívna porucha
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Jak „vypadá“ obsedantně-kompulzivní porucha?

Nutkavé myšlenky přichází každý den, a to několikrát. Často vznikají v konkrétních situacích, kterým se postižený začne vyhýbat. Mohou být různého typu, ale nejčastěji se setkáváme se strachem z možného nakažení se nějakou nemocí, kterou mohl člověk s OCD „přenést“ na svoje okolí.

Aby se člověk s OCD vyhnul kontaktu s bakteriemi či viry, praktikuje „nekonečné“ očistné rituály: dlouhéčasté umývání rukou a těla, praní spodního prádla, čistění domácnosti, nucení ostatních členů rodiny do nadprůměrné hygieny. Kolotoč zbavování se mikroorganizmů postupně pohlcuje celý den, vede k podráždění a poškození pokožky, která se – paradoxně – stane vůči nákaze ještě zranitelnější.

Dalším typem obav je nesnesitelný strach ze zavinění nějaké katastrofy nebo nebezpečí, které by mohlo ohrozit druhé. Lidé neustále kontrolují, zda je všechno v pořádku – zda je zamčený dům, zda jsou vypnuté elektrické spotřebiče, zda je zatažená ruční brzda. Permanentní kontrolování nakonec pohltí celý den a znemožní vykonávání běžných aktivit.

Podstatou je, že vykonávání těchto činností pomáhá odstraňovat napětí, které plyne z nutkání. Typické jsou i další projevy:

  • nesmyslné hromadění nebo uspořádávání věcí,
  • nekonečné zapínání a vypínání světla,
  • nahlížení za dveře,
  • opakované dotýkání se těch stejných předmětů,
  • nestoupání na „čáry“, když jdeme po dlážděné chodbě, chodníku.

V praxi se setkáváme i s tím, že někteří lidé trpí pouze na vtíravé myšlenky, bez následných kompulzí, tedy nevykonávají žádné činnosti, aby vytlačili obtěžující představy. Kompulze mohou být i méně nápadné: počítání čísel a věcí, opakování určitých slov, modlení se (za jakoukoliv drobnost).

Myšlenky jsou však často hrozivého charakteru, jako například potřeba někomu ublížit nebo spáchat násilný sexuální akt. Prožívání úzkosti s sebou přináší i tělesné projevy. Postižení zažívají:

Příčiny vzniku obsedantně-kompulzivní poruchy

Jednoznačná příčina onemocnění není známá. Na vzniku a vývoji OCD se pravděpodobně podílí vícero faktorů.

Předpokládají se především problémy s přenášením informací pomocí serotoninu. Jedná se o látku, která pomáhá při přenosu nervových signálů v mozku, čímž ovlivňuje pocity štěstí a pohody, spánek či tělesnou teplotu.

Vzhledem k tomu, že se obsedantně-kompulzivní porucha obvykle objevuje u vícerých členů rodiny, do úvahy přichází í genetická predispozice. Důležitým faktorem je také výchovaprostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Chybějící pocit bezpečí, resp. perfekcionistická a nadměrně kritizující výchova, vedou k pocitům nejistoty (vůči sobě i okolí), a pokud má dítě pčedpoklady na OCD, může to přispět ke vzniku nemoci.

S poruchou se totiž častěji setkáváme u perfekcionistických jedinců, kteří si dělají nadměrné starosti, nebo mají problémy s přijímáním kritiky. Rozvoj onemocnění podporuje i stresující životní styl.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Jak z kruhu “úzkost – rituál – úleva – úzkost – rituál“ ven?

Lidé s OCD si svoje nesmyslné obavy a chování uvědomují, ale nedokážou prolomit začarovaný kruh úzkosti. Bojí se nepochopení okolím a výsměchu, proto dlouhé roky nevyhledají lékaře, a trápí se osamotě. Je potřeba si uvědomit, že vy za OCD nemůžete, a bez odborné pomoci ji pravděpodobně nedostanete pod kontrolu.

Na co se připravte u lékaře

Diagnózu určuje psychiatr na základě hlubokého rozhovoru. Lékař se zaměřuje na přítomnost obsesivních a kompulzivních myšlenek a rituálů, resp. na to, zda překáží v běžném životě. Zjišťuje, jak dlouho máte příznaky, zkoumá míru úzkostí a narušení každodenních činností.

Nejen psychiatři, ale i jiní lékaři nebo zdravotní sestry mohou využít speciální pomůcku, tzv. Zohar-Fineberg obsedantně-kompulzivní screening. Ten obsahuje 5 jednoduchých otázek:

  1. Umýváte se často nebo často perete?
  2. Často kontrolujete věci, situace?
  3. Máte nějaké myšlenky, které vás obtěžují, a kterých byste se chtěli zbavit, ale nedaří se vám to?
  4. Trvá vám dlouho ukončení běžných aktivit?
  5. Děláte si starosti, nebo se příliš často zabýváte uspořádaností a souměrností?

V případě jedné pozitivní odpovědi je pacient doporučený ke specialistovi. Následuje detailní vyšetření a určení diagnózy.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Jak probíhá léčba obsedantně-kompulzivní poruchy

Léčba je dlouhodobá, často i celoživotní. Zahrnuje kombinaci léků a kognitivně-behaviorální terapii – psychoterapii, která je zaměřená na změnu chování a návyků.

Ukázalo se, že největší léčebný efekt mají určitá antidepresiva, zasahující do metabolismu serotoninu. A to i napříč tomu, že obsedantně-kompulzivní porucha není depresivní onemocnění.

K účinným antidepresivům patří především tzv. SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (citalopram, escitalopram, sertralin, paroxetin, fluvoxaminfluoxetin). SSRI zvyšují nedostatečnou hladinu serotoninu v mozku a vedou k obnovení chemické rovnováhy. (U lidí s OCD totiž byla pozorovaná změna hladiny serotoninu na některých nervových zakončeních v mozku).

SSRI jsou většinou dobře tolerované a mají pouze minimum nežádoucích účinků, které do několika týdnů obvykle ustoupí. Setkáváme se především s poruchami v sexuální oblasti, trávicími těžkostmi a nespavostí.

Nástup účinku antidepresiv při OCD je pomalejší, než u léčby deprese. Používají se obvykle vyšší dávky. Účinnost léčby se hodnotí po tzv. akutní fázi, tedy po prvních 10 – 12 týdnech každodenního užívání léků, kdy by měly již plně působit.

Pokud pacienti nereagují na léčbu SSRI, využívají se i léčiva z jiných skupin – klomipraminvenlafaxin. Zde však hrozí více nežádoucích účinků.

Během léčby léky chodí pacienti i na psychologická sezení. Na nich jsou vystavovaní reálné úzkostné situaci bez možnosti vykonat kompulzivní akt. Takto postupně zjišťují, že i přesto, že nevyhoví svým vtíravým myšlenkám a představám, je stále všechno v pořádku.

Terapie je intenzivní, většinou se jedná o jedno sezení 1-krát týdně, v čase trvání 13 – 20 týdnů. Alternativou jsou každodenní terapeutická sezení, v čase trvání 3 týdnů.

Při lehčích formách OCD je už samotná kognitivně-behaviorální terapie dostatečná na stabilizaci pacienta, a užívání léků proto není potřeba.

A co dále?

Jestliže se objeví efekt, tzn. klesne počet a intenzita projevů onemocnění, přičemž se zvýší kvalita života, v užívání léků je nutné pokračovat 1 – 2 roky. Následuje velmi pomalé, stupňovité, několikaměsíčné vysazování léků. Postupně klesá i frekvence terapeutických sezení.

Přestože jste se úspešně přeléčili, měli byste se vyhýbat stresovým situacím, či si všímat si svého chování. Velmi důležité je poučení pacienta a jeho rodiny, jak obsedantně-kompulzivní porucha vzniká, a že se človek může naučit žít s dotěrnými myšlenkami – bez toho, aby si pomáhal různými rituály.

Potřebný je i nácvik relaxačních technik (např. autogenní trénink, Jacobsonova svalová relaxace), stop technik (slouží na „odražení“ prvotních impulzů OCD), plánování času a řešení svých problémů.

Obsedantně-kompulzivní porucha je dlouhodobé onemocnění, s obdobími zlepšení a zhoršení. Úplné vyléčení poruchy je spíše vzácné. V praxi se často setkáváme s opakovaným zhoršením zdravotního stavu, kdy je nevyhnutelný návrat k léčbě.

Napříč tomu – člověk, který má obsedantně-kompulzivní chorobu pod kontrolou, může vést stejně tak kvalitný život jako kdokoliv jiný.

Autorka je farmaceutka