Emocionální gramotnost: Jak pracovat s emocemi?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

I vy jste přišli na to, že je potřeba pracovat s vlastními emocemi, až tehdy, když do vašeho života vstoupily děti? Někteří to nezjistí ani při dětech. Je lehké vybouchnout, cítit se poškozený, projevovat hněv široko-daleko. Na druhou stranu, není zanedbatelný ani počet mužů a žen, kteří nedokáží svoje city a pocity definovat, vyjádřit. Emoční gramotnost – zvládání emocí je přitom klíčem k úspěchu ve vztahu, v práci i ve zdravé výchově potomků.

Co jsou to vlastne emoce?

Jak emoce fungují a na k čemu nám jsou?

Umíte pracovat s vlastními emocemi?

Jak vychovat děti, aby si dokázaly s emocemi poradit?

Co je to emoce?

Emoce můžeme zjednodušeně definovat rovnicí: emoce = myšlenka + význam, vyjádřený ve formě pocitu. Vznikají v nás tehdy, kdy si různé vnitřní a vnější podněty interpretujeme vlastním způsobem. Tedy když je přecedíme skrz síto svých osobnostních črtů, zkušeností, vědomostí. Každý z nás si vysvetluje podněty na základě vnitřních poznávacích sítí – vlastních myšlenek, přesvědčení, předpokladů a očekávání o světě a svém místě v něm. Výsledkem jsou reflexní pocity, které vytváří finální zážitek, pocit a následně reakci.

To znamená, že když dvě osoby vidí stejnou situaci, například rodičovskou hádku, každá může reagovat jinak.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Jak fungují emoce?

Emoce a emoční gramotnost si tvarujeme od narození. Mají hluboký vliv na zkušenosti a naopak – naše zkušenosti dokáží ovlivnit emoce. Emoce měly důležité poslání z hlediska evoluce lidstva prakticky od jeho vzniku: nabudily tělo, aby správně reagovalo na prostředí, situaci. Tak maximalizovaly šance na přežití. Vznikly jako nástroj, který nám pomůže přizpôsobit se prostředí. Avšak v průběhu století se z této původní funkce vymkly.

Proč? Protože lidstvo vyvinulo kulturu, která výrazně ovlivnila naše poznávací sítě. Emoce už neslouží jako přesné signály o vnitřním a vnějším prostředí a jeho bezpečí. Naopak jsou někedy matoucí. Tehdy působí přímo proti nám.

Pracování s emocemi

Prvním krokem k řešení problémů je přiznání si vlastních emocí, jejich pojmenování. Všímejte si, kdy a na co nejčastěji reagujete emocemi a které se vám s odstupem času jeví jako přehnané. Ne vždy v daný moment máte pocit, že musíte křičet na plnou pusu, či použít fyzickou sílu, ale s odstupem času pochopíte, že to nebylo potřebné. Naučte se uvolňovat emoce tak, aby neovlivňovaly okolní prostředí – rodinu, práci, známé i neznámé.

Například pokud vybuchnete v práci kvůli zadání od šéfa, můžete si celou spolupráci výrazně ztížit. Pokud však namísto výstupu na pracovišti půjdete přes oběd do posilovny, kde energii nahromaděnou hněvem ventilujete cvičením – efekt bude mnohonásobně lepší. Existuje mnoho způsobů, jak uvolnit emoce: od rozhovoru s kamarádem nebo kamarádkou přes sport, bouchání do polštáře až po psychoterapii. Rozhodně je nenechávejte v sobě.

Snažte se vyjádřit všechny svoje emoce bezpečným a vhodným způsobem, pre vás i pro okolí. Věnujte pozornost tomu, co vám pocity říkají o vašem životě a vašem místě v něm.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Proč pracovat s vlastními emocemi?

Emoce budete zažívat bez ohledu na to, zda s nimi pracujete nebo ne. Ovšem pokud s nimi nebudete pracovat ve prospěch svého osobnostního růstu, uškodíte si. Naopak, pokud s vlastními emocemi uzavřete partnerství a budete je řešit, pracovat s nimi, lehce je využijete ve svůj prospěch. Získáte přímou vazbu na ty nefungující části mozaiky, které vám brání v úspěchu, ve vašem štěstí i v duševním, v emocionálním a fyzickém zdraví.

Pracovat s vlastními emocemi je jediný způsob, jak vytěžit maximum z toho, co nám život nabízí.

Jak vychovat děti tak, aby rozuměly vlastním emocím a okolí?

Děti prožívají pocity stejně jako dospělí: jsou frustrované, nadšené, nervózní, smutné, žárlivé, vystrašené, znepokojené, naštvaní nebo v rozpacích. Jenže nemají takovou slovní zásobu, aby byly schopné říct, jak se cítí. Místo toho svoje emoce vyjadřují jinými způsoby. Například mimikou, rečí těla, chováním, křikem. Někdy však také sebepoškozováním a dalšími druhy problémového chování.

Nedivme se, vždyť se často ani my – „dospěláci“, nedokážeme ovládnout. ALE: Naštvaného nebo vystresovaného rodiče si dítě vysvětlí tak, že ho tatínek nebo maminka nemají rádi. Což zřejme pravda není.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Emoční zručnosti jsou celoživotní benefit

Děti se od narození učí emoční gramotnosti. Potřebují ji k identifikaci, vyjádření a zvládnutí svých pocitů. Učí se to právě prostřednictvím vztahů s důležitými osobami ve svém životě (rodiče, prarodiče, chůvy). Pokud rodič nezvládá svoje emoce, nečekejme od dítěte, že je zvládne. Ukažme mu, jak zvládat pocity pozitivním a konstruktivním způsobem. Když se naučí zvládat svoje emocie v dětství, získá obrovskou výhodu do celého života.

V rodinách, kde je hodně křiku a hádek, obvykle vyrůstají děti, které mají problémy se sebevědomím a podle toho také reagují. Nezapoměňme na to, že nás zrcadlí, takže, když vidíme problémové chování a nezvládání emocí, podívejme se v první řadě na sebe.

Jak můžete pomoct dítěti rozeznat a vyjádřit svoje pocity?

 • Vžijte se do něj – někdy je těžké určit, co dítě prožíva. Nalaďte se naněj sledováním řeči těla, posloucháním toho, co říká, a pozorováním jeho chování. Když zjistíte, co a proč cítí, pomůžete mu identifikovat, vyjádřit a zvládnout tyto pocity.
 • Za každým chováním je pocit – pokuste se pochopit pocit, který se skrývá za chováním vašeho dítěte.
 • Pojmenujte emoce – pomožte mu pojmenovat pocity tak, že jim dáte název. Pojmenování pocitů je prvním krokem k tomu, aby se je děti naučily identifikovat a mluvit o nich.
 • Poukazujte na pocity u druhých – dejte dítěti mnoho příležitostí na pochopení pocitů u ostatních. Řekněte mu, aby přemýšlelo o tom, co může cítit někdo jiný, například i pomocí výrazů tváře.
 • Buďte vzorem – ukažte svému dítěti, jak se cítíte v různých situacích a jak se s těmito pocity vyrovnáváte.
 • Povzbuďte pochvalou – pochvalte dítě, když mluví o svých pocitech. Emoce jsou přirozené a je v pořádku o nich mluvit.

Naučte svoje dítě vyjadřovat svoje pocity pozitivním způsobem. Pokud se cítí frustrovaně, naštvaně, naučte ho reagovat tak, aby neublížilo sobě a ani nikomu jinému.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Při emocionální disharmonii u dětí i u dospělých pomáhají tyto tipy:

 • zhluboka se nadechněte,
 • požádejte o pomoc nebo podporu,
 • odejďete z místa, kde problém nastal, a dopřejte si čas na reakci,
 • namísto toho, abyste konali, řekněte, čo cítíte,
 • dopřejte sobě nebo dítěti objetí a pocit bezpečí.

Pokud situaci nezvládáte nebo si nevíte rady, vyhledejte kvalifikovaného psychoterapeuta.

 

Odbornou kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psycholožka (znalkyně v odboru psychologie – odvětví klinická psychologie dětí, klinická psychologie dospělých, psychologie sexuality).

Zdroje:

https://mindfulconstruct.com/how-to-work-with-your-emotions/

https://www.verywellmind.com/how-should-i-deal-with-negative-emotions-3144603

Feel Your Feelings: How to Deal With Uncomfortable Emotions

https://kidshelpline.com.au/parents/issues/helping-kids-identify-and-express-feelings

6 Steps for Helping Your Child Handle Emotions