Autismus: Diagnostika a možnosti doplňkové léčby

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Co vás napadne jako první, když slyšíte, že je někdo autista? Je geniální matematik, má neobyčejné schopnosti – jako Rain Man nebo je pouze uzavřený do vlastního světa?

Nadaní autisti opravdu existují, je jich však velmi málo. Daniel Tammet drží světový rekord v recitování 22 514 desetinných míst čísla pí, a Kim Peek, který byl inspirací pro postavu Rain Mana, dokázal do hodiny přečíst běžnou knihu a zapamatovat si téměř 100 % informací. Spekuluje se, že i osobnosti, jako Einstein, Mozart, Michelangelo, Warhol nebo Newton, měli autistické črty.

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Jak vypadá autismus v realitě

Ve většině případech je autismus doprovázený spektrem poruch, které jedince omezují po celý život a odkazují ho na starost ostatním. Na druhou stranu, vysokofunkční autisti jsou schopní zvládat mnoho úkonů samostatně a proto mají lepší prognózu do života, než nízkofunkční jedinci.

Šance, že jste se setkali s někým, kdo se choval nestandardně, divně, nebo že máte v rodině autistu, je vyšší, než před deseti nebo dvaceti lety. Důvodem je, že kromě reálného nárůstu počtu autistů, nastal pokrok v diagnostických postupech, a zlepšila se i jejich dostupnost.

Co je autismus

Jedná se o multifaktoriální neurovývojovou poruchu, primárně o odchylky ve vývinu mozku. Na vzniku mají hlavní podíl genetické faktory, ale i faktory prostředí. U chlapců se autismus vyskytuje v průměru 4- až 5-krát častěji, než u děvčat. Dědičnost je velmi vysoká.

Často jsou přidružené jiné poruchy:

 • ADHD (porucha pozornosti),
 • úzkostné poruchy,
 • deprese,
 • nespavost,
 • hyperaktivita,
 • epilepsie,
 • problémy s obranyschopností organismu.

Relativně velká část autistické populace trpí poruchami trávicího traktu – kvůli nedostatku specifických trávicích enzymů, nerovnováze ve střevní mikroflóře, zácpy a průjmy.

Omezená komunikace s autisty znemožňuje některá vyšetření, proto může být diagnostika doprovodných onemocnění náročnější.

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Jak se autismus projevuje navenek

Pro autisty je typické neadekvátní sociální chování, osobitý způsob komunikace a opakované stereotypní pohyby a zvyky. Tyto projevy spolu tvoří symptomatologické jádro poruchy, což je někdy viditelné už od 6. měsíce života.

Diagnóza se ale obyčejně určuje až kolem věku 18 měsíců. Tím se zajišťuje její spolehlivost, protože někdy jsou náznaky přechodné a časem mohou vymizet.

Jak probíhá diagnostika

Na diagnostikování autismu se používají příslušné protokoly: ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) a ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Reviewed). Na některých pracovištích zajišťuje objektivitu komise, složená z odborníků z různých disciplín, jako psychologie, pedagogie, psychiatrie, či neurologie.

Proces se skládá z minimálně dvou setkání v krátkém časovém sledu. Setkání trvají kolem dvou hodin – během nich se uskuteční vyšetření dítěte a rozhovor s rodiči. Úvodní čekací doba na termín však může trvat až 4 měsíce.

Moje dítě bylo diagnostikované. Jak se může léčit?

Autistické dítě nemusí zvládnout říct nebo dát najevo, že ho něco bolí. Věřte proto vlastním instinktům, když máte podezření, že něco není v pořádku.

Stalo se už, že lékař (v dobré vůli) poslal dítě na vyšetření sluchu, protože nereagovalo na oslovení. Matka přitom věděla, že slyší. Pokud vás všeobecný lékař nedokáže odkázat na odborníka, který má zkušenosti s autismem, zkuste se obrátit na některé z regionálních zařízení (zmiňujeme je v závěru článku).

Léky pro autisty v současnosti existují pouze pro léčbu přidružených onemocnění nebo poruch. Na léky, které by dokázaly efektivně zaúčinkovat na základní autistické symptomy, bohužel, stále čekáme.

Prospěšné pro vývin jedince a kvalitu jeho života jsou rutinně zaužívané psychologické a pedagogické přístupy, které však vyžadují vysoké personální zatížení. Velmi úspěšná je vědecky podložená ABA terapie (Aplikovaná behaviorální analýza), která existuje už od roku 1960. ABA terapie podporuje učení a žádoucí chování u dítěte, dá se aplikovat různě: od individuálních sezení s terapeutem až po každodenní život. Terapie představuje intenzivní práci s dítětem až několik hodin denně.

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Je možná doplňková léčba?

Ukázalo se, že mnoho doplňkových terapií a diet má pozitivní vliv nejen na celkový zdravotní stav, ale také na hlavní autistické symptomy. Vyzkoušené už byly:

 • vitamínové a minerální doplňky,
 • esenciální mastné kyseliny,
 • aminokyseliny a peptidy,
 • antioxidanty,
 • probiotika,
 • bezlepková, příp. bezmléčná dieta.

Co dělat, pokud chci vyzkoušet některý ze zmíněných přípravků?

Nevolte samoléčbu, ale vždy se poraďte s lékařem, lékárníkem nebo dietologem. Ideálně s takovým odborníkem, který se orientuje v problematice. Ten dokáže navrhnout vyšetření, na základě kterých se dá lépe zhodnotit potřeba a užitek dané podpůrné terapie a nastavit dávkování.

Může se také stát, že narazíte na neodolatelnou nabídku, abyste vyléčili svoje dítě z autismu některou z alternativních metod. Dejte si však pozor – jsou často podložené pouze příběhy o náhlém vyléčení nebo se jedná o byznys a zneužití vaší zoufalé situace.

Tyto metody vůbec nemusí mít vědecký podklad a mohou způsobit více škody, než užitku. Vaše dítě takto ztratí cenný čas, který by mohlo smysluplněji využít na pokroky s jinou, v praxi ověřenou a zaužívanou metodou. Proto vyzýváme k opatrnosti – každé rozhodnutí vždy konzultujte s odborníkem!

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Je příčinou autismu očkování?

Tvrzení, že očkování má za následek vznik autismu, bylo vyvrácené, a nové výsledky to nadále potvrzují. Hysterie kolem souvislosti očkování (konkrétně MMR vakcíny) s autismem vznikla po publikování Wakefieldovy studie, která byla později prokázaná jako zmanipulovaná.

Mám doma autistu. Na koho se mohu obrátit?

Existuje několik specializovaných tříd na základních a praktických školách, i neziskové organizace a občanská sdružení, která vznikla z iniciativy rodičů autistických dětí.

Na jejich webových stránkách najdete základní informace o autismu, odkazy na literaturu, i o aktuálním dění.

Začlenění do komunity a aktivit těchto organizací otevírá nové možnosti. Rodiče se mohou podělit o zkušenosti a vzájemně si doporučit odborníky. Zařízení dokáží nabídnout diagnostiku, specializované sociální poradenství, sociální rehabilitaci, úzkou spolupráci s akademickou obcí, workshopy, i jiné přístupy, jako arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, výživové poradenství.

Posvítili jsme si na autismus

Přes úsilí o zvýšení povědomí o autismu, ve společnosti nadále přetrvávají některé zaužívané názory. Lidský náhled do problematiky života s touto poruchou přináší dokumentární film Tak daleko, tak blízko od režiséra Jaroslava Vojteka, který přišel do slovenských kin 2. dubna 2014 při příležitosti Světového dne povědomí o autismu.

2. dubna tradičně vyjadřujeme svoji podporu vysvícením domů a významných budov na modro.

 

Zdroje:

David Amaral, Geraldine. Dawson, and Daniel H. Geschwind. Autism spectrum disorders. Oxford University Press, New York, 2011.

Ostatníková et al. Autizmus z pohľadu neuropsychobiológie. Univerzita Komenského, Bratislava, 2010.

Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Daniela Ostatníková, Katarína Babinská, Dalibor Nakládal, and Fred L. Crane. Ubiquinol Improves Symptoms in Children with Autism. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2014:1–6, 2014.

Luke E. Taylor, Amy L. Swerdfeger, and Guy D. Eslick. Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine, 32(29):3623–3629, June 2014.

 

Autor studuje na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

V soutěži reprezentuje Slovenský spolok študentov farmácie

Ilustrační fotografie

PageLines-Baner-UP-2015.png

Napsat komentář