Koloidní stříbro – prospěšný lék, nebo jenom velká reklama?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Dostanete ho téměř v každé lékárně. Jeho výrobci mu připisují léčebné účinky vůči desítkám chorob a schopnost zahubit přes 600 různých mikroorganismů.

Mnohé z internetových obchodů označují koloidní stříbro jako bezpečné a netoxické, nereagující s jinými léky, dokonce působící jako antibiotikum, přičemž v porovnání s antibiotiky má prý výhodnější vlastnosti, protože bakterie si na něj nedokáže vybudovat odolnost.

Které z výše uvedených tvrzení je pravdivé?

Chcete vědět, co potvrdil výzkum

Co je to koloidní stříbro?

Koloidní stříbro je roztok částic stříbra v kapalině, kterou je obvykle voda. Slovo koloidní znamená, že nejde o čirý roztok, ale o kapalinu obsahující rozptýlené nerozpuštěné částečky. Ty mají obvykle velikost 1100 nanometrů.

Vezmeme-li v úvahu, že nanometr je milion-krát menší než milimetr, tyto částečky není možné vidět lidským okem, proto je vnímáme jako zabarvení kapaliny.

Počátky užívání stříbra v léčbě

Stříbro bylo používáno v léčbě už před naším letopočtem. Už ve starověku mu mnozí připisovali antibakteriální vlastnosti, což byl jeden z důvodů, proč šlechta používala ke stolování stříbrné příbory a stříbrné nádobí. Stříbro se používalo i na dezinfekci pitné vody, když do nádoby s vodou vložili například stříbrnou minci.

koloidní stříbro pití
Zdroj foto: Shutterstock.com

Výzkum ohledně stříbra začal koncem devatenáctého století. Laboratorními pokusy in vitro, tedy ve zkumavce, bylo potvrzeno, že stříbro má schopnost hubit bakterie. Některé z vydaných studií dokonce uvádějí, že roztok sloučenin stříbra je schopen zahubit více než 600 různých mikroorganismů. Tyto laboratorní výzkumy stály za skutečností, že se sloučeniny stříbra, resp. koloidní stříbro začalo počátkem dvacátého století široce používat na infekce kůže, ran či očí.

V 30. letech minulého století však nastoupila do léčby infekcí antibiotika, která používání koloidního stříbra zastínily.

K léčbě jakých zdravotních problémů doporučují výrobci koloidní stříbro?

Hlavní předností stříbra je jeho antibakteriální působení. Ačkoliv přesný mechanismus zatím znám není, stříbro pravděpodobně poškozuje bakterie a narušuje enzymy (druh speciálních bílkovin), které bakterie potřebují k dýchání, a proto hynou.

Výrobci doporučují stříbro na široké spektrum infekcí kůže, dýchacích cest, trávicí soustavy či pohlavního ústrojí, na podporu imunitního systému, léčbu alergií, dokonce léčbu rakoviny a HIV/AIDS. Zároveň uvádějí, že stříbro:

  • je netoxické (bezpečné),
  • neovlivňuje se s jinými léky,
  • je nepostradatelné pro náš organizmus.

Co z toho je pravda?

Koloidní stříbro má antibakteriální vlastnosti

Výzkum in vitro skutečně potvrdil, že stříbro antibakteriální vlastnosti, a to ve velmi nízkých koncentracích. Důležité je v tomto případě cizí slovíčko „in vitro„. In vitro značí v překladu „ve zkumavce“, což znamená, že do misky dali mikroorganismy, a pak k nim přidaly roztok stříbrné sloučeniny. Tento výzkum však nebyl v potřebné míře nikdy zdokumentován na lidech.

Na to, aby mohl být lék používaný na dané onemocnění, musíme jeho účinek ověřit na lidech. Mnohokrát se totiž stává, že ačkoliv lék působí ve zkumavce nebo na zvířatech, v lidském těle, které je jiné, tomu tak není. Z uvedeného vyplývá, že ačkoli stříbro má antibakteriální/dezinfekční vlastnosti, nebylo potvrzeno dostatečnými studiemi, zda má takový účinek také u lidí.

Bakterie si na koloidní stříbro nevytvoří odolnost

Výrobci tvrdí, že ani bakterie, ani jiné mikroorganismy si na stříbro nedokáží vytvořit odolnost – rezistenci, která je právě v dnešní době strašákem v případě antibiotik. Dosavadní výzkum přitom objevil několik mechanismů, pomocí kterých to bakterie dokáží – některé dokážou stříbro ze sebe vypudit, jiné ho umí zneškodnit. Rezistence je totiž přirozená vlastnost, která slouží mikroorganismu na to, aby přežil.

Částečně nás může uklidnit fakt, že navzdory širokému používání koloidního stříbra, je současná rezistence na něj nízká. Je však stále přítomna hrozba, že organismy, které se stanou na koloidní stříbro rezistentní, budou později odolnější i vůči používaným antibiotikům. To by mohlo způsobit vážný stav, protože už dnes jsme nuceni používat v léčbě infekcí takzvané antibiotika poslední volby, tedy antibiotika vyhrazené pro situace, když jiné antibiotikum už nezabírá.

koloidní stříbro příbor
Zdroj foto: Shutterstock.com

Koloidní stříbro je bezpečné a netoxické

Právě používání stříbrného nádobí ve starověku přispělo ke zrodu termínu „modrá krev“. Příslušníci vyšší vrstvy se jevily, že mají modrou krev, a to ze dvou důvodů. Zaprvé – nemuseli fyzicky pracovat, a proto trávili méně času na slunci. Neokysličená krev, jdoucí do plic na okysličení, se jeví jako modrá a dobře prosvítá přes bílou, neopálenou kůži. Za druhé – pro časté používání stříbrného nádobí se do „šlechtického“ těla dostávalo uvolněné stříbro. A právě takto vznikla tzv. argyrie.

Argyrie je vzácné onemocnění, které se projevuje modravým a našedlá zbarvením kůže. Vzniká při nadměrném užívání stříbra, kdy se stříbro ukládá do kůže, orgánů a očního bělma. V kůži uložené částečky stříbra stimulují tvorbu melaninu, který je zodpovědný za opálení, takže kůže po pobytu na slunci ještě více ztmavne.

Samotná argyrie není toxická. Obvykle jde o trvalý stav, který se může rozvinout náhle nebo v průběhu několika let (v závislosti na dávce stříbra, kterou užíváte). Argyrie postihuje vzhled, proto může vyvolat psychologické problémy, a účinná léčba zatím neexistuje. Na částečné zmírnění onemocnění se dnes používá krycí kosmetika, zkouší se použití speciálního laseru.

Aby se rozvoji argyrie předešlo, byla stanovena denní dávka stříbra, kterou může člověk přijmout. Jde o 5 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti, což při 70 kg vážícím muži představuje 350 mikrogramů denně. Koncentrace koloidního stříbra se udává v jednotkách ppm (parts per million), přičemž 1 ppm představuje 1 mikrogram stříbra v jednom mililitru roztoku.

Upozornění:

K argyrii může dojít i při používání koloidního stříbra zvenčí. Jsou zaznamenány případy, kdy se objevila po pravidelné aplikaci na dásně, kůži, či do nosu.

Pozor na prodej přes internet!

Jedna nejmenovaná stránka doporučuje k léčbě angíny 30 ml roztoku o koncentraci 10 ppm, 2x denně. To znamená, že 70-kilový chlap by za den užil 600 mikrogramů, což skoro dvojnásobně překračuje bezpečnou hranici. Některé stránky zase doporučují koloidní stříbro pro těhotné ženy – na podporu růstu plodu. Provedené studie však naznačují, že stříbro vyvolává poruchy vývoje a poškozuje genetickou informaci, takže těhotné nebo kojící ženy by ho vůbec neměli používat.

Dosud provedené výzkumy také naznačují, že stříbro může vyvolat nervové potíže (rozvoj křečí, poruchy rozumových funkcí, při vysokých dávkách až paralýzu či kóma), negativně ovlivnit imunitní systém, a při vysoké koncentraci poškoditpopálit trávicí trakt.

Pokud jste alergičtí na kovy, koloidního stříbra se rovněž vyvarujte, protože se u vás může projevit alergická reakce.

Je stříbro pro lidské tělo esenciální prvek?

Někteří výrobci tvrdí, že stříbro je esenciální, tedy pro lidské tělo nepostradatelný prvek, čímž se snaží podpořit jeho užívání v potravě. Pravda je ale taková, že stříbro nepatří ani mezi stopové prvky, které se přirozeně nacházejí v našem těle. Jeho užívání na bázi výživového doplňku je proto neopodstatněné. Je možné, že stříbro dokonce snižuje koncentraci selenu a mědi v naší krvi, protože s nimi pravděpodobně „soutěží“ o vstřebávání do těla.

Na rozdíl od koloidního stříbra, selen a měď jsou ve stopových množstvích nezbytné pro fungování našeho organismu.

koloidní stříbro prodej
Zdroj foto: Shutterstock.com

Stříbro nekoliduje s jinými léky

Ani tento výrok není pravdivý. Stříbro může snížit vstřebávání vybraných léků do našeho těla, proto ho užijte nejméně 2 hodiny před a 4 hodiny po užití jiných léků. Konkrétně jde o vybrané antibiotika (doxycyklin, ciprofloxacin, ofloxacin, resp. Jiné, které končí na -xacín), léky na úpravu činnosti štítné žlázy (levothyroxin) nebo léčbu revma (penicilamin).

Co říkají na koloidní stříbro státní autority?

Koncem devadesátých let provedla americká léková agentura v USA (FDA – obdoba našeho Státního ústavu pro kontrolu léčiv) průzkum dostupné literatury a došla k závěru, že dosud nebylo nijak prokázáno, že koloidní stříbro je účinné pro léčbu jakýchkoli onemocnění, a navzdory některým benefitům jeho užívání nepovažuje za bezpečné. V USA je proto užívání koloidního stříbra zcela zakázáno. Stříbro (no ne koloidní) lze najít pouze ve formě výživových doplňků, které však nesmí hlásat žádné prospěšné účinky.

Shrnutí

Z výše uvedených faktů vyplývá, že ačkoli stříbro má antibakteriální nebo dezinfekční vlastnosti v laboratorních podmínkách, jeho účinek nebyl nikdy potvrzen dostatečnými studiemi. Naopak, zdokumentované jsou případy argyrie, když se lidé, kteří užívali doma vyrobené koloidní stříbro, předávkovali.

koloidní stříbro punčochy
Zdroj foto: Shutterstock.com

Stříbro – léčí vůbec něco?

Stříbro, či sloučeniny stříbra, ale ne v koloidní formě, se pro své antibakteriální vlastnosti v medicíně opravdu používají – v obvazech, katetrech a náplastech. Stříbro se nejčastěji využívá:

  • při snižování výskytu infekcí,
  • v kompresních podkolenkách (na snížení tvorby vředů),
  • v očních kapkách (jako prevence vzniku infekce oka u novorozenců), preventivní použití očních kapek se stříbrem však dnes již ustupuje do pozadí,
  • při infekcích kůže (stříbrná sůl antibiotika),
  • v homeopatii (kovové stříbro).

(S výjimkou kapek, antibakteriální účinek ostatních není ověřený, resp. je ještě zapotřebí další výzkum.)

Autor je farmaceut

Napsat komentář