Léčba revmatoidní artritidy: Klasické i moderní léky na revma

Zdroj foto: stock.adobe.com

Pokud vás trápí revmatoidní artritida, tak se přirozeně zajímáte o její léčbu. A nejen tu, kterou vám předepsal lékař, ale také o alternativu, či dokonce léky, které jsou zatím pouze v procesu vývoje. 

 • Jak se léčí revma? 
 • Jak fungují léky na revma? 
 • Co jsou to JAK inhibitory? 
 • Kdy se doporučuje biologická léčba revmatických onemocnění?

Co pomáhá při revmatu?

Při chronických zánětlivých onemocněních, jako je revmatoidní artritida, je velmi důležité, abychom začali s léčbou co nejdříve. Proto vyhledejte lékaře dříve, než opakované záněty nevratně poškodí vaše klouby. 

Moderní léčba revmatu stojí na vícerých pilířích, například na úpravě špatných návyků, zdravější stravě a pravidelném pohybu, my se však v tomto článku omezíme pouze na léky.

Léky na revma

Rozlišujeme 5 základních druhů léků na revma. Lékaři mnohdy používají jejich kombinace. Toto jsou klíčové léky na revma.

 1. Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).
 2. Syntetické léky (DMARDs) – klasické (například metotrexát), cílené syntetické (inhibitory JAK).
 3. Kortikoidy.
 4. Imunosupresiva.
 5. Biologické léky (biologické DMARDs).

Jak vyléčit zánět v těle?

Léky na zánět jsou důležitou součástí léčby, protože opakované záněty přináší komplikace. My (naopak) potřebujeme oddálit poškození a deformace kloubů. 

Zároveň se snažíme ztlumit aktivitu revmatu, tedy navodit remisi – ústup nemoci. Opakem remise je exacerbace – vzplanutí nemoci (zánětu).

Při výběru protizánětlivých léků lékař zohledňuje:

 • V jakém stádiu revmatu se nacházíte, 
 • zda právě prožíváte vzplanutí nebo ústup nemoci, 
 • jak dlouho se již léčíte, 
 • jaké jiné léky užíváte nebo jakými jinými nemocemi trpíte,
 • zda jste už předtím léky na revma užívali (a s jakým účinkem).
detail na ruky držíci tabletku a pohár vody
Zdroj foto: stock.adobe.com

Protizánětlivé léky na klouby

V principu jsou všechny léky na revma protizánětlivé. Odlišný je jen způsob, jakým zánět tlumí, ve které jeho fázi, a také to, zda účinkují rychle nebo zda mají dlouhodobý efekt.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) se využívají například pro rychlou úlevu od bolesti a zánětu. Účinek proti bolesti nastupuje do několika hodin, protizánětlivý efekt se projeví do 7 – 14 dní. 

NSAID však pouze zaženou příznaky, ale neovlivní aktivitu revmatu. Toto dokážou jen léky, které modifikují (upravují) onemocnění. Jsou to tzv. DMARDs.

Obrazně je možné NSAID přirovnat k hasičům, kteří hasí nejhorší oheň. DMARDs jsou zase policisté, kteří sice dokážou vzít pyromanovi zápalky, ale nedokážou ho trvale zneškodnit. Někdy se mu tedy podaří oheň opět založit. 

A co ostatní léky z naší pětky?

Kortikoidy uhasí oheň a zpočátku úspěšně berou pyromanovi zápalky, ale později se jim to už nedaří. Biologické DMARDs a JAK-inhibitory jsou velmi úspěšnými policisty, kteří odzbrojí pyromana za krátkou dobu. Klasické DMARDs jsou pomalejší. 

muž si natírá koleno mastí
Zdroj foto: stock.adobe.com

Mast proti revmatu

Nesteroidní protizánětlivé léky často najdeme v přípravcích, které se přímo nanáší na zanícený kloub. Tyto léky lehce pronikají skrz kůži, až se dostávají na místo určení. 

Mast proti revmatu však může mít nežádoucí účinky. Navíc to s natíráním nesmíme přehánět. Přestože většina léčiv působí pouze v okolí zánětu, malá část se přece jen vstřebává do krevního oběhu.


Upozornění:

Po aplikaci takové masti se vyhněte přímému slunečnímu záření! Silné paprsky mohou vyvolat nežádoucí reakci, spálit pokožku, se začervenáním a s puchýři.


Revma modifikující léky (DMARDs)

DMARDs jsou základem léčby revmatu. Tyto léky snižují aktivitu nemoci, zabraňují deformaci a poškození kloubů (zachovávají jejich funkci a anatomii).

Klasické DMARDs obyčejně nezabírají hned, i proto se na začátku přidávají také některé rychleji působící léky – například NSAID nebo kortikoidy. Díky tomu budete proklínat období, než začnou působit DMARDs. 

Dávkování DMARDs se může v průběhu léčby měnit. V aktivní fázi nemoci je dávka vyšší, než při ústupu (nebo během remise).

Pokud to lékař uzná za vhodné, může vám zároveň s některými léky ze skupiny DMARDs doporučit také biologikum (bDMARDs) nebo JAK-inhibitor.

Biologické DMARDs i JAK-inhibitory účinkují podstatně rychleji než klasické DMARDs. Zároveň však rychle přestanou účinkovat, pokud je přestanete užívat.

starší žena držící svoji revmatickou ruku
Zdroj foto: stock.adobe.com

Biologická léčba revmatických onemocnění (DMARDs)

Biologická léčba revmatu je novou nadějí především pro ty, kterým dostatečně nezabírá klasická terapie. Pokud vám ji revmatolog doporučí, užíváte ji buď samostatně nebo častěji v kombinaci s některým klasickým lékem. 

Klasický lék totiž výrazně posilňuje účinnost biologika. Na druhé straně je u některých DMARDs přímo podmínkou kombinace s klasickým lékem.

Jak probíhá biologická léčba revmatu? Na jakém principu funguje?

Principem biologické léčby revmatu je „na míru vyrobená protilátka“, která přikryje některé ze spouštěčů nebo šiřitelů zánětu v těle. Jak tomu máme rozumět?

Představte si, že bychom některé kostky domina přikryli pevným obalem, aby se jich přímo nedotkli následující kostky. Biologický lék je právě takovým obalem. Kaskáda šíření zánětu se tedy někde zastaví a zánět se dále nerozvine.

Dostanu biologickou léčbu i já?

Toto musí zvážit váš ošetřující lékař. Biologická léčba není pro každého. Především záleží i na tom, jak dobře u vás zabrala klasická léčba.

Pokud odborník usoudí, že potřebujete biologickou léčbu, absolvujete několik vyšetření. Lékař potom požádá zdravotní pojišťovnu o schválení léčby. 

Po obdržení souhlasného stanoviska může lékař zahájit léčbu. Pravidelně však vyhodnocuje její účinnost, proto se připravte na častější vyšetření a testy. 

Lékař musí hlavně určit, zda je pro vás konkrétní lék vhodný, a tudíž je možné v léčbě pokračovat nebo je potřeba hledat jiný lék.

Biologická léčba je cílená a zpravidla dobře snášená. Velkou výhodou je rychlý nástup účinku, a to už v průběhu několika dní.

Biologická léčba se podává infuzně, jelikož by se velká molekula léku jinak nedostala do krve, pokud by byla ve formě tabletky. 

Biologická léčba a její cena

Problémem biologické léčby je poměrně vysoká cena. Právě kvůli tomu musíte chvíli čekat na schválení. Pojišťovna posuzuje oprávněnost léčby konkrétně u vás, aby drahé léčivo nevyšlo nazmar. Schvalovací proces trvá kolem 30 dnů.

Co jsou JAK-inhibitory?

JAK-inhibitory jsou speciální skupinou DMARDs. Nejsou to biologické léky, ale podobají se na ně cíleným účinkem. 

JAK-inhibitory jsou určené pro pacienty se středně těžkým až těžkým revmatem, kteří nemohou užívat ani klasickou a ani biologickou léčbu, resp. tyto terapie u nich neměly dostatečný účinek. 

JAK-inhibitory zabraňují rozvoji zánětu vnitřní buňky, což si zase můžeme představit jako překrytí domino kostky. 

Cílený účinek JAK-inhibitorů 

Cílený účinek v praxi znamená, že lék dobře účinkuje, a má zároveň méně nežádoucích účinků. Je to proto, že místo účinku je přesně určené, a tudíž ovlivňují jiné buňky a procesy v těle pouze minimálně.

Na rozdíl od biologické léčby nejsou JAK inhibitory biologického původu. Jsou připravené uměle, tedy nepochází ze živých organismů. Výhodou JAK inhibitorů (v porovnání s biologickou léčbou) je podávání ve formě tabletek.

Remise

Pokud je léčba účinná, je výsledkem remise. Znamená to, že se nám daří revma “držet na uzdě” – aktivita nemoci je nízká, zánět není přítomný nebo je pouze minimální.  

Bohužel to neznamená úplné vyléčení nemoci, protože zatím nemáme léky, které by dokázaly revma trvale vyléčit. 

Co je tedy cílem léčby revmatu?

Cílem je navedení remise a potom její co nejdelší udržení. Zpravidla se na tento účel používá dlouhodobá nižší dávka léku, resp. kombinace léků.  

Bylinky na revma

Revmatoidní artritida je sice zánětlivé onemocnění, avšak v pozadí zánětu nejsou bakterie a ani viry. Je proto nepravděpodobné, že byste průběh nemoci ovlivnili bylinkami. 

Léčba bylinkami však může být doplňková. Připravují se například bylinkové obklady proti bolesti kloubů. Obvykle se jedná o tinkturu z kořene kostihoje. 

Mária Trebenová, legendární slovenská bylinkářka, doporučuje také pití čaje z prvosenky jarní nebo řebříčku obyčejného.


Nikdy bylinkami nenahrazujte řádnou léčbu, kterou vám předepsal lékař! Pokud chcete zároveň s ní užívat jakékoliv bylinky, poraďte se o tom s lékařem nebo lékárníkem!


Zdroje: