Máte vysoký tlak? Proč je důležité si hlídat i pulz

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Pokud víte o vážných rizicích vysokého tlaku (arteriální hypertenze), pravděpodobně přistupujete zodpovědně k jeho léčbě a hlídáte si jeho hodnoty tak, aby se pohybovaly ve zdravé hranici.

Znáte i rizika zvýšené srdeční frekvence (tachykardie)?

Co znamená mít příliš rychlý pulz?

Pokud máte rychlý pulz a vysoký tlak, jaké riziko představuje tato kombinace?

Co je to krevní tlak?

V cévách potřebujeme určitý tlak krve, aby krev mohla dostatečně rychle proudit. Pouze tak zabezpečí dodávku kyslíku a živin každé buňce v našem těle a zabezpečí „odvoz“ odpadních látek z buňky. Na to, aby krev mohla proudit, ji srdce pumpuje a vytláčí do cév.

Krevní tlak je tlak, kterým krev tlačí na stěnu cévy. Při měření krevního tlaku mluvíme o dvou hodnotách: systolický tlak vzniká během systoly (stažení srdce) – vypuzení krve ze srdce do tepen, diastolický tlak v tepně vzniká během diastoly (uvolnění srdce), když srdce krev nasává ze žil. Proto je systolický tlak vyšší než diastolický.

U příliš nízkého tlaku dochází k nedokrvení orgánů, příliš vysoký tlak je hrozbou pro srdce a jiné orgány (mozek, ledviny, oči), především kvůli změnám na cévách.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Co je arteriální hypertenze?

Krevní tlak u zdravého člověka má v klidu hodnotu do 120/80 mm Hg, u starších lidí nad 65 let se doporučují hodnoty do 130/85 mm Hg, aby zůstalo zachované dobré prokrvení především mozku.

Arteriální hypertenze je nemoc, u které je tlak krve v tepnách vyšší, než je zdravé. Krevní tlak v klidu nad 140/90 mm Hg se považuje jako projev arteriální hypertenze. Hodnoty systolického tlaku mezi 130–140 mm Hg jsou znamením vyššího normálního tlak, který si vyžaduje změnu životního stylu.

Krevní tlak se přirozeně zvyšuje během fyzické aktivity. U zdravého člověka ale v klidu opět klesá na normální hodnoty. Pokud jste aktivní, pomáháte tak z dlouhodobého hlediska snižovat klidový tlak.

Vysoký krevní tlak škodí cévám, jejich struktuře i funkci. Srdce se neúměrně namáhá, když pumpuje krev proti vysokému odporu. V očích mohou vlivem vysokého tlaku praskat tenoučké cévky a způsobit poruchy vidění až slepotu.

Vysoký krevní tlak ohrožuje také mozek, prasknutá cévka může způsobit náhlou cévní mozkovou příhodu. Trpí i ledviny nebo dokonce kosti. Některé studie poukazují na souvislost vysokého tlaku a nižší hustoty kostí.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Jak zjistím, že mám vysoký tlak krve?

Tlak krve měříme vhodným tlakoměrem. Můžete si vybrat ze široké škály značek nebo typů. Zvolte raději tlakoměr určený pro měření na rameni a ne na zápěstí, protože dosahuje přesnějších výsledků měření.

Je vhodné si měřit krevní tlak ráno po probuzení, v klidu, ještě před užitím léků. Pokud pociťujete bolesti hlavy, tlak v hlavě, nově vzniklé šumění v uších, pocit na omdlení, změřte si tlak i kdykoliv během dne.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jaký tlakoměr je vhodný právě pro vás. Tlakoměry pro obézní lidi, či lidi s nadváhou, bývají speciálně upravené, aby nezkreslily výsledky. V nabídce bývá také speciální manžeta pro obézní.

Vysoký krevní tlak – příznaky

Vysokého tlaku si vůbec nemusíte všimnout. Tlak, který pozvolna stoupá v průběhu let, bývá často bez příznaků, protože tělo se na něj adaptuje. Nemusíte cítit ani život ohrožující zvýšení tlaku.

Někteří lidé pociťují tlak nebo bolesti v hlavě či v záhlaví, pískot nebo šumění v uších, závratě, bušení srdce, dušnost nebo mají krvácení z nosu. Tyto příznaky ovšem nejsou typické pouze pro vysoký krevní tlak.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Co je to pulz? Jak ho můžeme měřit?

Pulz si dokážeme změřit na různých tepnách v těle. Nejčastěji ho zjišťujeme na zápěstí na cévě (arteria radialis). Nahmatáte ho v jamce na palcové straně zápěstí, když si ruku otočíte dlaní nahoru. Jemně přiložte prsty druhé ruky do této jamky a snažte se nahmatat pulzující cévu.

Pokud chcete přímo zjistit srdeční frekvenci, můžete pomocí fonendoskopu naslouchat tlukotu srdce a počítat jeho údery za minutu. Viditelným způsobem dokážeme zjistit pulz pomocí EKG záznamu, činnost srdce vidíme také sonograficky během ECHO vyšetření.

Srdce při vypuzení krve tlakovou vlnou rozvlní stěny cév. Toto vlnění se projeví jako pulz. Pulzem proto dokážeme zjistit frekvenci, jakou srdce vypuzuje krev do těla.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Jaká je normální srdeční frekvence? Jaký má být pulz?

Zdravý pulz se pohybuje obyčejně v rozpětí 60–80 úderů za minutu. Většinou se za rozšířenou normu považuje pulz už od 50 do 100 úderů za minutu. U pacienta s hypertenzí se však pulz v klidu nad 80 úderů za minutu považuje za nezávislý rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Pokud srdce bije rychleji, než má, nazýváme tento stav tachykardií. Pokud pomaleji, vzniká bradykardie. Pomalý pulz mají obyčejně sportovci, lidé užívající některé léky, ale také lidi s některými srdečními poruchami.

Kromě počtu úderů za minutu je důležitá také pravidelnost pulzu. Nepravidelný pulz signalizuje problém. Také u zdravého člověka se může objevit nepravidelný pulz během dýchaní. V takovém případě se pulz zrychlí při nádechu a zpomalí při výdechu.

Pokud zadržíte dech, pulz je pravidelný. Tomuto jevu se říká respirační arytmie. Je častější u žen, sportovců a mladých lidí.

Příliš vysoká srdeční frekvence – kdy je rychlý pulz normální a kdy ne?

Tachykardie, kdy je pulz nad 100/min, je přirozená při námaze, horečce, nadměrné funkci štítné žlázy, stresu nebo infekci. Objevuje se však také u některých arytmií – poruchy srdečního rytmu. Pro posouzení tachykardie je důležité, jaký máte pulz v klidném stavu, stejně tak je důležité, zda je pravidelný nebo ne.

Pokud tachykardie trvá příliš dlouho, srdce se vyčerpává. Někdy si jí všimnete náhodně při měření pulzu, jindy se ohlásí i příznaky. Příznaky tachykardie jsou například:

• dušnost
• motání hlavy
• rychlý pulz
• bušení srdce
• tlak či bolest na hrudi
• omdlévání
• neklid
• třes

Při zvýšené srdeční frekvenci se riziko úmrtí (například na infarkt srdce) zvyšuje dvojnásobně!

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Srdeční frekvence a krevní tlak – jak souvisí?

Měření srdeční frekvence vypovídá víc o stavu vašeho srdce. Měření krevního tlaku odráží stav ve vašich cévách. To je samozřejmé vzhledem k tomu, že jsou cévy se srdcem přímo propojené, proto se navzájem ovlivňují. Proto je důležité, abyste se zajímali nejen o výšku svého krevního tlaku, ale také o pravidelnost a rychlost pulzu.

Pokud vás trápí vysoký krevní tlak, nemusí být nutně spojen s rychlým pulzem. Podobně, pokud je váš pulz rychlý, nemusí se zvyšovat váš krevní tlak. U zdravého člověka dokážou cévy regulovat zvýšený objem přečerpané krve (tedy reagovat na rychlejší pulz) tak, že se roztáhnou.

Přece je tu však podle studií souvislost. O ní vypovídá také fakt, že pravidelnou fyzickou aktivitou dokážeme nejen snížit krevní tlak, ale také zpomalit příliš rychlý pulz.

Některé studie naznačují, že zvýšení pulzové frekvence předchází pozdějšímu vzestupu tlaku. Znamená to, že pokud máte v klidném stavu tachykardii, je nejvyšší čas začít něco dělat se svojí životosprávou i v případě, kdy ještě nemáte vysoký tlak. Pokud nic neuděláte, s největší pravděpodobností se za nějaký čas u vás vysoký tlak objeví.

U některých mladých lidí s nízkým tlakem se také může rozvinout tachykardie.

Co se děje s krevním tlakem a pulzem během námahy?

Během fyzické aktivity přečerpává srdce víc krve a zvyšuje se srdeční frekvence. Cévy se roztáhnou, aby přijali větší množství krve pumpované srdcem a tlak proto nestoupne do kritických výšek.

Pokud jste zdraví, tak se vám srdeční frekvence při větší námaze může i zdvojnásobit, ale krevní tlak v cévách stoupne pouze mírně. Naopak nemocné, zvápenatěné a tvrdší cévy se nedokážou takto roztáhnout a tlak v nich nezdravě stoupá.

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Příliš rychlý pulz a vysoký tlak – jaká jsou rizika?

Jak ukázaly studie, příliš rychlý pulz zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku a výskytu kardiovaskulárních onemocnění a je spojený také s vyšším rizikem úmrtí.

Pokud trpíte tachykardií (příliš rychlou srdeční frekvencí), kromě vysokého tlaku vás mohou trápit také vyšší hladiny cholesterolu a tuků v krvi než u lidí s normální srdeční frekvencí. Dejte si pozor také na hladiny glukózy, které u vás mohou být rozkolísané a pohybovat se v nezdravých hodnotách.

Pokud jste muž, tak je u vás toto riziko vyšší. Tím hůř, pokud ještě k tomu kouříte.

S vysokým tlakem i rychlým pulzem se spojují některé arytmie (poruchy rytmu srdce). Fibrilace předsíní vzniká častěji u lidí s vysokým krevním tlakem, protože se srdce může vlivem zvýšené námahy měnit.

Změněné srdce má větší sklon k arytmiím, protože jeho nezdravě zhrubělá svalovina nemá stejné vlastnosti jako předtím.

Až jeden ze tří hypertoniků má kromě vysokého tlaku krve také rizikovou vyšší srdeční frekvenci (nad 80 úderů za minutu).

Kdy si obzvlášť musíte hlídat krevní tlak?

Existují poruchy, které v kombinaci s vysokým tlakem představují výrazné riziko komplikací, například selhávání srdce nebo ledvin.

• hypercholesterolemie – zvýšená hladina LDL cholesterolu v krvi
• ischemická choroba srdeční – nedostatečné prokrvení srdce kvůli zúženým cévám
• chronické onemocnění ledvin
• diabetes II. typu

Tyto nemoci také ovlivňují arteriální hypertenzi a jejich kombinace je pro vás vyšším rizikem, než kdybyste měli jenom samotnou hypertenzi.

Autorka: MUDr. Katarína Kosová

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9369286/
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circresaha.117.311402
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tachycardia/symptoms-causes/syc-20355127
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tachycardia/symptoms-causes/syc-20355127
https://www.techmed.sk/arteriova-hypertenzia-odporucania/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5620307/

Tento článek byl připravený ve spolupráci se společností Servier Slovensko, spol. s r. o.
Více o vysokém tlaku se dočtete na www.mojtlak.sk

PROL-05-2021-OTH

Napsat komentář