Tachykardie: Mám to ze stresu nebo jsem vážně nemocný?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Zažili jste už někdy pocit, že vám srdce tlouklo, jako by mělo „vyskočit z hrudi“?

Slyšeli jste už o tachykardii?

Je důvod, abychom se jí obávali?

Co je to tachykardie?

Srdce obvykle bije rychlostí 60100-krát za minutu. Tachykardie je porucha srdce, při které je tepová frekvence (puls) vyšší než 100 úderů za minutu.

Puls, který se nejčastěji měří na zápěstí nebo krku, odpovídá kontrakci, tedy smrštění srdečních komor. Po dobu epizod tachykardií se tepová frekvence obvykle pohybuje v rozmezí 140250 úderů za minutu.

Co způsobuje tachykardii?

K tachykardii dochází, když vznikají problémy v elektrickém systému srdce, který řídí srdeční rytmus. Srdce tehdy začne tlouci rychleji, než by mělo. Tachykardie existuje jako samostatné onemocnění, ale může jít také o:

 • příznak jiné choroby, např. o vysokou hladinu hormonů štítné žlázy (takzvaná hypertyreóza),
 • důsledek anémie (chudokrevnosti),
 • plicní komplikace, jako zápal plic, resp. krevní sraženinu, když se nachází v jednej z tepen, vedoucí do plic,
 • běžnou reakci organismu na úzkost, horečku, náhlou ztrátu krve.

V jiných případech může být tachykardie vedlejším účinkem potravin nebo nápojů, které obsahují kofein, včetně kávy, čaje, čokolády. Citlivost na kofein se liší od člověka k člověku, to znamená, že vám se zvýší tep i z menšího množství kofeinu, ale kolegovi bude srdce bít jako obvykle. Studie zároveň dokazují, že kofein nemá významný vliv na vznik tachykardie nebo výsledky EKG, a rovněž nebyly prokázané významné změny u pacientů, kteří trpí na arytmii (abnormální rytmus srdce).

I v tomto případě však platí staré-známé: všeho moc škodí. Pro porovnání, zdraví jedinci, kteří pili více než 9 šálků kávy za den, měli dvojnásobně zvýšené riziko vzniku tachykardie. Při více než 10 šálcích kávy denně byla pravděpodobnost srdeční smrti u lidí s onemocněním srdce až 55,7 %.

Tachykardie může být také důsledkem vedlejších účinků některých léků, pouličních drog, nadměrného užívání alkoholu nebo kouření tabáku.

tachykardie alkohol kouření
Zdroj foto: Shutterstock.com

Příznaky tachykardie:

 • tep vašeho srdce překračuje 100 úderů za minutu,
 • cítíte palpitace, tedy pocit rychlého tlukotu srdce,
 • nepokoj, svalový třes (například se vám třesou ruce),
 • zrychlené dýchání (dýchavičnost),
 • podrážděný žaludek
 • únava (abnormální pocit únavy),
 • točení hlavy.

V řídkých případech může dojít k mdlobám, které jsou způsobené poklesem krevního tlaku. Pokud jste před krátkodobou ztrátou vědomí cítili bušení srdce, měli byste ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Jak vznikají arytmie? Souvisí s tachykardií?

Naše srdce se skládá z předsíní a komor, které zabezpečují pumpování krve do celého těla. Správně fungující srdce pracuje na principu elektrického signálu, který se šíří svaly obou předsíní srdce. Elektrický signál vyvolává stažení (kontrakci) předsíní, díky čemuž je krev pumpovaná do komor, a následně do celého organizmu.

Aby srdce pracovalo efektivně, tyto elektrické impulsy musí procházet srdcem po správné dráze a v přesné časové harmonii. Tehdy krev proudí v dostatečném množství, aby zásobila tělo kyslíkem.

Arytmie jsou všechny poruchy srdečního rytmu, které vznikají z nepřirozené elektrické aktivity v srdci. Zaznamenáme je v momentě, když se elektrický signál začne šířit z jiného místa v srdci, než by měl, případně když začne procházet srdcem po jiných dráhách.  Pokud arytmie přetrvává, může se stát, že znemožní srdci, aby pumpovalo dostatek krve do těla.

Druhy tachykardií

Tachykardie jsou takové typy arytmií, při kterých srdce pracuje rychleji než by mělo. Rozlišujeme 3 základní typy tachykardií:

 1. Sínusová tachykardie. Může být fyziologická (přirozená) – jakmile je tep srdce větší než 100 úderů za minutu. Je to většinou normální reakce těla na určité situace, jako cvičení, úzkost, vyčerpanost nebo horečka. Nefyziologická (nepřirozená) – když je po dobu 24 hodin tep srdce větší než 90 úderů za minutu, přičemž nebyl způsoben přirozenou reakcí organizmu. Nefyziologická tachykardie může být způsobená určitými poruchami, jako je onemocnění štítné žlázy, chudokrevnost a nízký krevní tlak.
 2. Předsíňová tachykardie – vzniká na předsíních srdce.
 3. Komorová tachykardie – vzniká na komorách srdce. Může být život ohrožující.

V rámci předsíňové a komorové tachykardie rozeznáváme ještě flutter a fibrilaci. Při fibrilaci komor bijí komory nejen příliš rychle, ale i nepravidelně (chaoticky), a proto nejsou schopné pumpovat krev. Po dobu flutteru bijí rychle a pravidelně, ale nesynchronně s předsíněmi, což má rovněž negativní dopad na efektivitu srdce.

tachykardie ze stresu
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Tachykardie nás zřídkakdy ohrožuje na životě. Jakmile však zpozorujete rychlý srdeční tep, resp. některý z výše uvedených příznaků, měli byste kontaktovat svého lékaře co nejdřív, protože i jiné, závažnější a život ohrožující stavy mohou mít podobné příznaky. Stejně tak když máte podezření na komorovou tachykardii nebo fibrilaci, měli byste být obzvlášť opatrní, protože neléčené těžkosti by mohly skončit fatálně.

Pokud máte pocit na omdlení, pociťujete bolest nebo závažné dýchací těžkosti, zavolejte záchrannou službu, na telefonním čísle 112.

Jak se tachykardie diagnostikuje?

Lékař zhodnotí vaše příznaky a vykoná zdravotní prohlídku. Pro určení konkrétního typu tachykardie se používá vícero metod.

Elektrokardiogram (EKG)

Zaznamenává srdeční rytmus a jeho elektrickou aktivitu. Pokaždé, když srdce bije, produkuje malé elektrické signály. EKG přístroj zaznamenává tyto signály na papír. Na základě vzorů lékař dokáže určit, o jaký typ tachykardie jde, resp. jak tyto abnormality ovlivňují rychlost úderů vašeho srdce.

EKG je bezbolestná procedura. Obvykle se vykonává v nemocnici nebo v ordinaci, trvá asi 5 minut. Na ruce, nohy a hrudník vám přilepí malé samolepky (elektrody), které jsou připojeny (přes dráty) k EKG přístroji.

Tento přístroj se používá pouze v případě, že vaše srdce vykazuje zrychlený rytmus, například po dobu epizod předsíňové tachykardie. EKG nahraje váš abnormální srdeční tep, a tím potvrdí/vyvrátí předsíňovou tachykardii.

Zachytit takovouto epizodu však může být těžké. Tehdy přichází na řadu metoda dlouhodobého zaznamenávání tepové frekvence – pomocí malého, přenosného EKG monitoru (holteru) o velikosti menšího dálkového ovládače. Minimonitor nosíte zavěšený na krku 24 nebo 48 hodin, nebo od chvíle  začátku epizody tachykardie. Některé monitory můžete nosit i 1 týden či déle.

tachykardie arytmie ekg
Zdroj foto: Shutterstock.com

Další testy jsou vykonávané po potvrzení diagnózy „tachykardie“. Pomáhají určit přesné umístění problému v srdci.

Záznamník srdečních událostí

Jde o malé přenosné zařízení, o velikosti USB klíče nebo mobilního telefonu, které můžete nosit například v kapse. Používá se několik týdnů až měsíců. Aktivované je manuálně, když se u vás dostaví příznaky. Jakmile pociťujete symptomy, zapnete ho, a epizody tachykardie jsou potom zaznamenávané a telefonicky přenášené přímo k lékaři.

Moderní technologie dovolují implantování tohoto zařízení pod vaši kůži na delší období, až na 4 roky.

Jiné diagnostické postupy:

 • Echokardiogram – vytváří obraz struktur srdce v pohybu.
 • Zátěžový test – srdce je monitorované v době, když chodíte nebo běžíte na bežeckém páse. Zátěžový test se používá na vyprovokování epizod arytmie.
 • Test na nakloněném stole – používá se v případech krátkodobých ztrát vědomí nebo ke zjištění reakce vašeho srdce na změnu polohy (v souvislosti s tachykardií). V tomto testu vám podají léky, které navozují tachykardii, přičemž se sledují změny ve funkcích srdce. Nejprve ležíte na posteli (asi 15 minut), potom vás náhle nakloní na stole do vzpřímené polohy.

Léčba tachykardie

Léčba tachykardie závisí na typu a závažnosti. Rovněž závisí na příčině, kterou bude lékař (pokud byla prokázaná) řešit.

Různé příčiny = různá léčba

 • Horečka – používají se léky na snížení horečky, jako paracetamol nebo ibuprofen. Pokud horečku způsobila bakteriální infekce, budete užívat antibiotika.
 • Ztráta krve – podají vám intravenózní tekutiny (do žíly) nebo krevní transfúzi. Potom se zdroj krvácení ošetří, případná rána zašije.
 • Zvýšená aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) – léky na snížení tvorby hormonů štítné žlázy. K alternativám patří radioaktivní jód, který ničí štítnou žlázu (radiací), případně chirurgické odstranění štítné žlázy.
 • Choroby plic – pokud je tachykardie způsobená krevní sraženinou v plicích, obvykle se používají léky, které sraženinu rozpouštějí, resp. zabraňují její tvorbě.
komorová tachykardie
Zdroj foto: Shutterstock.com

Zdroj foto: Shutterstock.com

Zastavení epizody tachykardie

Pokud není příčinou vysokého pulzu jiné onemocnění, cílem léčby je snížení pulsu. Možností je vícero – zrychlený puls se může dát do pořádku sám, pokud se tak nestane, mohou být použity speciální manévry, léky, elektrické šoky či operace.

Vagové manévry

Vagové manévry jsou první volbou na zastavení epizod tachykardií. Stimulací desátého hlavového nervu, nazývaného nervus vagus, je možno snížit rychlost elektrických impulzů v srdci, a tím zpomalit srdeční tep. Tyto techniky jsou však účinné u méně než 1 ze 3 pacientů.

Valsalvův manévr

Valsalvův manévr zahrnuje držení nosu a úst, přičemž se snažíte vydechnout. Současně napínáte sedací svaly, jako byste byli na záchodě. Podobného účinku můžete dosáhnout, když si namočíte tvář do mísy se studenou vodou, respektive přiložíte ručník s ledovým obkladem na tvář.

Léky na léčbu tachykardie

Pokud vám zrychlený puls nedokážou zpomalit pomocí manévrů, v nemocnici vám podají injekci adenosinu nebo tablety s antiarytmiky, což jsou léky  na úpravu zrychleného rytmu srdce (například s účinnou látkou flekainid alebo propafenón).

Kardioverze

Kardioverze je léčba elektrickým proudem, která obvykle dokáže zastavit probíhající epizodu. Používá se, když jsou léky nebo manévry neúčinné, nebo v případě pohotovosti, když je potřebné obnovit normální srdeční rytmus.

Je to poměrně jednoduchý postup. Prostřednictvím defibrilátoru, přístroje, který se napojuje na hruď pomocí elektrod, se zavádí elektrický proud na srdeční sval, což vytvoří šok na srdci, a tím se vrátí rytmus srdce do normálu. Tento úkon je vykonávaný v celkové anestézii.

Po zákroku můžete cítit bolest svalů hrudníku a v oblasti kůže, kde byly aplikované elektrické šoky. Místa mohou být červené a podrážděné i několik dní.

Pokud je to pro léčbu nevyhnutelné, další epizodě mohou zabránit léky, které zpomalují elektrické impulsy v srdci. Tyto léky jsou určeny na každodenní použití ve formě tablet. Zahrnují účinné látky, jako propafenon, amiodaron, flekainid či prajmalin. (Rovněž vám lékař může předepsat některé z léků, které se používají při léčbě vysokého krevního tlaku, protože i ty mají vliv na činnost srdce – například esmolol, propranolol, verapamil, diltiazem).

V případě, že užíváte amiodaronom, vyhýbejte se slunečnímu záření, protože může dojít k popálení kůže. Taktéž kontaktujte lékaře, pokud se po dobu užívání objeví poruchy vidění, dýchavičnost či průjmy. Při léčbě dronedaronem ho – naopak – informujte, když budete pociťovat nepřiměřenou či nezvyklou únavu, dýchavičnost po fyzické námaze nebo se objeví otoky.

Kontraindikace a varování

Zmíněné léky se negativně ovlivňují s jinými léky nebo vybranými složkami potravy – proto je mimořádně důležité, abyste lékaře informovali o všech lécích, výživových doplňcích a bylinkách, které užíváte. Po dobu užívání léků byste se měli vyhnout konzumaci grepu či bylině třezalce tečkované.

Stejně tak byste měli s lékařem konzultovat, zda můžete užívat projímadla, protože mohou ovlivnit účinek těchto léků. Mléčné výrobky, jako mléko, mateřské mléko (a pravděpodobně i jogurt), mohou způsobit snížené vstřebávání flekainidu. Lékař bude pravidelně kontrolovat i činnost vašich jater.

Vedlejší účinky těchto léků mohou často zahrnovat závratě, průjem a rozmazané vidění. K únavě může dojít i při užívání betablokátorů (esmolol, propranolol), u mužů mohou nastat problémy s erekcí.

Méně časté nežádoucí účinky souvisí s těžkostmi při usínání a poruchami nálady.

tachykardie operace
Zdroj foto: Shutterstock.com

Chirurgické procedury

Radiofrekvenční zavedení katetru ablace

Po dobu této procedury je tenký drát (cévka), aplikovaný do žíly na stehnech (nebo do ramene či krku). Tenký drát je vedený do srdce, a když do něho dosáhne, zaznamenává elektrickou aktivitu. Drát dokáže určit přesné místo, kde tachykardie vzniká. Vysokofrekvenční rádiové vlny jsou potom přenášené do hrotu katetru, aby problém zničili, a to vytvořením malé jizvy.

Po dobu procedury vám budou podávat sedativa (na uklidnění) a lokální anestetikum na znecitlivění oblasti (kde je vložený katetr). Celá procedura trvá asi 1půl hodiny, a obvykle můžete jít domů ještě v tentýž den.

Ve velké většině případů je tato metoda postačující, což platí pro nefyziologickou sínusovou tachykardii, fibrilaci síní a flutter síní. Předsíňové tachykardie léčí ve více než 95 % případů, u komorových tachykardií je úspěšnost o něco menší. Metodu používají po celém světě; je bezpečnou a vysoce účinnou léčbou v prevenci budoucích epizod, díky čemuž už nikdy nebudete muset brát léky.

K možným komplikacím patří malé modřinykrvácení v místech, kde byl vložený katetr. U méně než 1 zo 100 případů dochází k poškození elektrického systému srdce.

Pokud k tomu dojde, možná budete potřebovat kardiostimulátor (pro kontrolu srdečního rytmu) natrvalo.

Pacemaker

Pacemaker je malé zařízení, které vám chirurgicky implantují pod kůži. Když tento přístroj zaznamená abnormální aktivitu srdce, vyzařuje elektrické impulzy, které pomáhají vrátit srdeční puls do normálu.

Implantabilní kardioverter – defibrilátor

Tento přístroj vám lékař doporučí, pokud máte zvýšené riziko život ohrožující epizody tachykardie. Zařízení, které je velké asi jako mobilní telefon, je chirurgicky voperované do vašeho hrudníku, kde nepřetržitě monitoruje váš puls. V případe potřeby dokáže obnovit normální puls srdečního svalu.

Operace

Pro trvalé odstranění abnormálních elektrických cest v srdci musí někteří pacienti podstoupit operaci srdce. Když všechny ostatní možnosti léčby nezabírají, využívá se chirurgický zákrok „maze“ (bludiště, při němž vám chirurg vyřezává vzor bludiště do srdce, což pomáhá narušit abnormální signály srdce.

Podle American Heart Association je tento postup nový a slibný.

tachykardie v těhotenství
Zdroj foto: Shutterstock.com

Tachykardie v těhotenství

Vagové manévry a adenozin jsou vhodné na léčbu akutní tachykardie v těhotenství. Pokud nezabírají (nebo jsou kontraindikační), doporučuje se kardioverze. Další volbou jsou vybrané léky (metoprolol, propranolol, verapamil), ale pouze v případě, že je adenozin neefektivní nebo kontraindikovaný.

Literatura je v souvislosti s těhotenstvím častokrát omezená na ojedinělé případy, když byly léky podané pacientkám. Léky podávané v těhotenství mohou mít potenciálně vedlejší účinky na matku i plod, a to ve kterémkoli stádiu těhotenství.

Každopádně se vyhněte jakýmkoliv lékům především v prvním trimestru těhotenství, když je riziko vzniku vrozené poruchy vývinu plodu nejvyšší. Lékař proto s vámi posoudí riziko nasazení léků, a pokud je nasadí, bude vás pravidelně monitorovat.

Prevence

Některým formám tachykardie je možno předejít dodržováním zdravého životního stylu, resp. vyhýbáním se faktorům, které vedou k onemocnění srdce. Doporučuje se, abyste přestali s kouřením, vyhýbali se alkoholu a drogám a přiměřeně odpočívali. Samozřejmě, pravidelné zdravotní prohlídky pomáhají odhalit různé problémy, tedy i ty se srdcem.

Autorka studuje na FaF UK v Bratislavě

Redakčně upravené (jam)

http://www.cardio.sk/ochorenia/srdce/poruchy-rytmu-arytmie

http://www.nhs.uk/Conditions/Supraventricular-tachycardia/Pages/Introduction.aspx

https://www.drugs.com/health-guide/tachycardia.html

http://cafeesaude.com/wp-content/uploads/2012/01/Arritmias-D-J-Pelchovitz-et-al-Am-J-Med-Vol-124-2011.pdf

http://www.innerbody.com/diseases-conditions/tachycardia

http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3213&magazine_id=1

https://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/31/23/2915.full.pdf

www.adc.sk

www.sukl.sk

Příspěvek zobrazený nejprve na Slovenský pacient.