6 minutový test chůze: Dokáže odhalit onemocnění svalů?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Víte, proč svaly někdy neplní svoji úlohu?

Proč slábnou nefungují tak, jak by měli?

Vysvětlením může být to, že nedostávají dostatek impulzů z nervů.

Takto je to i během onemocnění svalů. Postupně zjišťujeme, že naše svaly slábnou, stále méně zvládáme, rychle se zadýcháváme.

Když u sebe zpozorujeme tuto slabost, je velmi důležité, abychom rozpoznali její rozsah. Stupeň oslabení svalů dokážeme změřit jednoduchou metodou: jmenuje se 6minutový test chůze.

Co je to 6 minutový test chůze?

6minutový test chůze je druh lékařského vyšetření, kterým se měří svalová práce. Tuto práci nejlépe změříme tehdy, když pozorujeme svaly během nejpřirozenějšího pohybu – chůze.

Test byl původně vyvinutý na posouzení srdečně-plicní kapacity u pacientů s onemocněním srdečně-cévního systému nebo plic. Nedostatečná práce srdce, či slabé okysličení těla, se projeví sníženou prací svalů.

Představte si například někoho se srdečním onemocněním, jak šlape do kopce. S velkou pravděpodobností vám nebude stačit a bude potřebovat dělat časté přestávky. To z toho důvodu, že jeho srdce nestačí pumpovat kyslík živiny, potřebné pro práci svalů noh.

Až později se 6minutový test chůze rozšířil do dalších léčebných oblastí. Patří sem také nervově-svalové onemocnění, během kterého je tento test významnou pomůckou.

Jak se připravit na 6 minutový test chůze

Stejně jako během mnoha lékařských vyšetřeních, tomuto testu předchází určitá příprava. Vzhledem k tomu, že bude posuzovat váš fyzický výkon, lékař musí nejprve zhodnotit váš zdravotní stav.

Základní podmínkou je to, abyste byli schopní chodit samostatně, nebo alespoň za pomoci berlí, či jiných pomůcek. A protože podáváte jistý výkon, nejméně 2 hodiny před testem byste se měli zdržet fyzické námahy nebo cvičení.

Svoje běžně užívané léky vysazovat nemusíte, pokud vám to neřekne váš lékař. Můžete sníst lehké jídlo, avšak minimálně 10 minut před začátkem byste už měli klidně sedět u startu. Zvolte pohodlné oblečení a obuv, aby se vám co nejlépe kráčelo.

Zdroj foto: AdobeStock.com

Jak probíhá 6minutový test chůze

Test se obyčejně uskutečňuje uvnitř, na chodbě s nízkým provozem, abyste se nemuseli vyhýbat jiným lidem. Trasa má 30 metrů a její začátek a konec je vyznačený kužely.

Test s vámi většinou vykonává zaškolený zdravotnický pracovník, případně lékař. Nejprve vám vlastní chůzí ukáže celou trasu a připraví vás na start.

Chůze se začíná spuštěním stopek, které měří 6 minut. Během nich kráčíte z jednoho konce tratě k druhému, na konci obcházíte kužel a vracíte se zpět. Jaké tempo si zvolíte, je absolutně na vás.

Zaškolený pracovník by vás měl v pravidelných časových intervalech informovat o aktuálním čase, případně slovně podporovat: „Jde vám to dobře. Pokračujte dál.“ Nemělo by však jít o žádné hecování nebo nadměrné povzbuzování, protože by to mohlo zkreslit výsledek.

Může se stát, že během testu spadnu?

Jedno je jisté – pokud se lékaři rozhodli, že je vás potřeba otestovat 6minutovým testem chůze, je vysoko pravděpodobné, že tento test bude pro vás náročný. Hlavně ke konci se můžete cítit slabí a nejistí.

Právě proto je podél trasy vždy dostupná židlička. Také se můžete opřít o stěnu, či úplně zastavit, a pokračovat až tehdy, když to sami uznáte za vhodné.

Někdy může s vámi kráčet i zaškolený pracovník. Nesmí však kráčet před vámi, protože by tak mohl ovlivnit vaše tempo. Pokud však jde za vámi, lehčeji vám poskytne oporu, pokud to bude potřebné.

Můžu se v průběhu testu zastavit?

Ano, můžete. Samotný test končí po uplynutí 6 minut, nebo pokud se ho rozhodnete sami ukončit. Oba výsledky jsou důležité, protože oba poskytují důležitou informaci o vašem fyzickém výkonu.

Během testu byste neměli vůbec mluvit. Pokud máte pocit, že vaše chůze je nejistá, nebo používáte berle (či jiné pomůcky), pracovník může jít za vámi, aby vás zachytil, pokud byste například zakopli.

Zdroj foto: AdobeStock.com

Co se dozvím z výsledku testu?

Výsledkem testu je trasa v metrech, kterou jste za 6 minut přešli. Lékař vám může říct buď přesné číslo, nebo na jaké úrovni jste v porovnání se zdravým člověkem. Zdraví lidé přejdou přibližně 400 700 metrů.

Kdy musím test absolvovat znovu?

6minutový test chůze se musí po jistém čase zopakovat. Obyčejně je to na začátku léčby, nebo po pár měsících. Pokud se vzdálenost, kterou přejdete, zvýší, může to naznačovat, že léčba je účinná.

Je potřeba však rozlišovat, o kolik se prodloužila/zkrátila přešlá trasa od posledního testování. Pár metrů navíc můžeme připsat náhodě, avšak prodloužení o pár desítek metrů je významný rozdíl.

Výsledek testu ovlivňují také další faktory:

  1. Pohlaví – muži přejdou ve všeobecnosti víc jako ženy.
  2. Motivace – motivovaní pacienti přejdou delší trasy.
  3. Jiné onemocnění – onemocnění srdce (či plic) může negativně ovlivnit výkon.
  4. Věk – starší lidé přejdou kratší vzdálenosti.
  5. Výška – vyšší lidé přejdou delší vzdálenosti.
  6. Hmotnost – lidé s nadváhou přejdou méně metrů.
  7. Kdy test opakujete – pokud test opakujete například po týdnu, neočakávejte velké změny. Léčba nervově-svalových onemocnění je dlouhodobý proces a účinek se výrazněji projeví až po pár měsících.
  8. Výsledky z jiných vyšetření.
Zdroj foto: AdobeStock.com

Netestujte se doma, ale u lékaře

6minutový test chůze se dá, samozřejmě, vykonat také v domácím prostředí. Takový výsledek však není objektivní, a proto pokaždé absolvujte test pod dohledem vyškoleného pracovníka nebo lékaře.

Kromě toho vykonávání testu doma může být pro vás také nebezpečné. Hlavně pokud si uvědomíme, že můžete nešťastně spadnout, nebo zažít jinou komplikaci, která vás ohrozí na zdraví.

Autor je farmaceutický pracovník a nebyl odměněný objednávatelem článku.

Napsat komentář