Cukrovka vytváří riziko i pro srdce: Jediná věc, kterou potřebujete vědět

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Podle odhadů umírá na diabetes každých 7 sekund jeden člověk.

Nejčastější příčinou jsou srdečně-cévní komplikace, které jsou celosvětově příčinou úmrtí až u 65 % diabetiků.

Na rizika srdečních komplikací spojených s diabetem upozorňuje také kampaň #OneThing – „Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť“.

Základem je brzká diagnostika

Počet diabetiků v SR se za posledních 20 roků výrazně zvýšil. K příčinám nárůstu diabetu patří genetické faktory, nesprávný životní styl, především nedostatek pohybu, nevhodná strava, stres a obezita. Bohužel až 810 případů diabetu 2. typu by bylo možné zabránit změnou životního stylu.

Pacienti mají po zjištění diagnózy obavy z budoucnosti. Bojí se bolesti, zdravotních komplikací a také dalšího života pod ustavičnou kontrolou. Se správně léčenou cukrovkou se však dá vést plnohodnotný život.

Diabetes je onemocnění, které se dá udržet pod kontrolou pomocí diabetologů, podpory rodiny, ale především aktivnímu přístupu pacienta ke svému životu. Všechny tři strany musí spolupracovat – pokud jedna selhává, léčba není úspěšná ani s nejmodernějšími léky.

Základní příznaky diabetu

Podstatou onemocnění diabetes mellitus (cukrovky) je porucha, při které tělo nedokáže dobře hospodařit s glukózou. Glukóza je chemicky jednoduchý cukr, obsažený především v ovoci. Proto se mu říká také hroznový cukr. Je však též hlavním cukrem obsáhnutým v krvi člověka.

Glukóza je nejdůležitějším a nenahraditelným zdrojem energie pro všechny buňky lidského těla. Buňky dokážou glukózu rozkládat a získávat z ní energii. Ta je nutná pro fungování všech orgánů a pro každou práci svalů.

U cukrovky, tak jako u jiných onemocnění, vytváří tělo pro člověka varovné signály. Mezi nejčastější příznaky u cukrovky patří:

 • nadměrné močení,
 • nadměrná žízeň, nadměrný příjem tekutin,
 • přetrvávající hlad,
 • svrbění,
 • vyčerpanost, slabost, nižší výkonnost,
 • hubnutí bez známé příčiny,
 • poruchy ostrosti zraku,
 • kožní infekce,
 • infekce pohlavních orgánůmykózy,
 • plísňové onemocnění chodidel,
 • nedostatek zájmu a koncentrace,
 • pocit brnění nebo pálení v končetinách,
 • pomalé hojení ran,
 • zvracení a bolest žaludku.

Cukrovka vytváří další komplikace

Na Slovensku žije v současnosti víc jak 400 tisíc lidí, kterým byl diagnostikovaný diabetes a jejich počet výrazně stoupá. Samotné onemocnění má vliv na kvalitu i délku života a při neléčení nebo nesprávné léčbě vytváří další zdravotní komplikace. Mezi nejčastější patří srdečně-cévní onemocnění, které diabetikům hrozí 5krát častěji než zdravým lidem.

V souvislosti s kardiovaskulárními onemocněními se jedná o vyšší riziko chronického srdečního selhání, při kterém srdce ztrácí schopnost se dostatečně plnit i pumpovat krev, což může způsobit hromadění tekutiny v plicích a těžkosti s dýcháním, jako zadržování tekutin v dolních končetinách. Podle WHO (Světové zdravotnické organizace) až 65 % úmrtí na diabetes u pacientů starších 65 let souvisí právě s poškozením srdce.

Brzká diagnostika a včasná, správně zvolená léčba, spolu s dodržováním zásad životního stylu, pravidelnou kontrolou hodnot cukru v krvi a správnou výživou, dokáže zabránit vážným komplikacím diabetu nebo je významně oddálit.

„Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť“

Na zvýšené riziko srdečně-cévních komplikací ve spojení s cukrovkou upozorňuje také kampaň #OneThing nebo také „Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť“. Odborníci upozorňují na nedostatečné vzdělávání pacientů s diabetem II. typu o rizikách tohoto onemocnění.

Kampaň, která vznikla v rámci Světového dne diabetu, poukazuje na možnosti, kterými můžeme riziko pro srdce snížit, a to skrz heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVecpôsobí. O problematice informuje také na sociálních sítích. Více informací najdete na webové stránce www.sdia.sk a na sociálních sítích.

„Slovenská diabetologická asociácia“

V souvislosti s podporou diabetiků vznikla „Slovenská diabetologická asociácia“ jako občanské sdružení, společné sdružení lékařů a pacientů s diabetem mellitus. Klíčovou úlohu v naplňování cílů sehrává vzdělávání a také medializace problematiky diabetes mellitus s cílem zvyšování povědomí o tomto onemocnění.

Pacienti s nově diagnostikovaným diabetem, či rodiče dítěte s tímto onemocněním, často hledají odpovědi na svoje otázky a problémy. Potřebují řešení, ale nejednou jsou vystavení zavazujícím informacímcíleným obchodním praktikám. Nejsou dostatečně informovaní o svých právech, sociálních nárocích nebo způsobech, jak se aktivně podílet na lepších výsledcích tohoto onemocnění stravováním, životosprávou, spoluprací, adherencií, samovyšetřením a samoošetřováním během prevence a vzniku komplikací, či o možnostech moderní léčby.

Pro pacienty byla proto vytvořená komplexní edukační stránka, kde by měli najít odpovědi na většinu svých otázek, týkajících se základních vědomostí, jako jsou:

 • dietní zásady,
 • sociálně-právní záležitosti,
 • dlouhodobý rozpis jídelních lístků,
 • zásady starostlivosti,
 • možnosti léčby.

Napsat komentář