EMG vyšetření: Je potřebná speciální příprava?

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Mnozí z vás už zajisté slyšeli o EKG a určitě si mnozí pod touto zkratkou představili tajuplné křivky, ze kterých dokážou lékaři vyčíst spoustu důležitých informací o našem srdci. Někteří se možná setkali se zkratkou EEG, která se spojuje s činností mozku. Ale zaslechli jste už někdy zkratku EMG? Co se pod těmito třemi písmeny ukrývá a jaký přínos může mít toto vyšetření u nervově-svalových onemocnění?

Nervy jako kabely

EMG nebo také elektromyografie je vyšetřovací metoda, která umožňuje zaznamenávat elektrické impulzy vznikající ve svalech.

Každý sval, který nám umožňuje pohyb, je ovládaný naší vůlí. Jelikož rozhodnutí, jaký pohyb bude sval vykonávat, vzniká v našem mozku, je potřebné tento stimul do svalu nějak dopravit. Na přepravu této informace slouží právě naše nervy, které prostřednictvím elektrických impulzů přenášejí tyto informace z mozku do svalu. Naše nervy tedy plní v těle funkci jakýchsi kabelů. A při elektromyografii se měří právě schopnost svalů odpovídat na tyto elektrické impulzy.

Přístroj, který zaznamenává impulzy, se nazývá elektromyograf a křivka (graf), která měřením vzniká, elektromyogram.

Na diagnostiku jakých onemocnění se používá EMG vyšetření?

Elektromyografie se využívá při diagnostice onemocnění nervového systému a svalů. Z elektromyogramu může lékař zjistit poškození nervů a svalů rukou, noh, zad, krku nebo tváře, které vznikají v důsledku některých onemocnění, jako například: nervově-svalové onemocnění (Pompeho nemoc, Duchennova svalová dystrofie, Myasthenia gravis), či onemocnění nervů (syndrom karpálního tunelu, periferní neuropatie). Naopak, mnohé onemocnění se pomocí EMG dají vyloučit.

Zdroj foto: Adobestock.com

Kdy a kdo mě může poslat na EMG vyšetření?

Na vyšetření vás může poslat lékař – například neurolog, pokud trpíte problémy, jako je svalová slabost, mravenčení, bolest, či podrážděnost svalu nebo svalové křeče, a není zjevná příčina, proč tomu tak je.

Kde probíhá EMG vyšetření?

Elektromyografické vyšetření je možné provést ve specializovaných neurologických ambulancíchna odděleních neurologie, které jsou na vyšetření vybavené.

Před vyšetřením

Samotnému EMG vyšetření často předchází neurologické vyšetření. Při elektromyografickém vyšetření budete ležet nebo sedět. Lékař vám nejprve očistí místa, kde budou aplikované elektrody, nejčastěji dezinfekčním tamponem s obsahem alkoholu.

Samotný test se dělá pomocí elektrod. Pokud lékař potřebuje snímat pouze povrchové struktury svalu, nalepí vám elektrody na kůži. Častokrát je však pro získání komplexnějšího obrazu nutné snímat také hlubší svalové struktury. V tomto případě se ve funkci elektrod používají speciální tenké jehly, které se vpichují do svalu.

Průběh vyšetření

Prvním krokem při vyšetření je změřit aktivitu svalu v klidu. Tehdy vám lékař řekne, abyste se uvolnili a nechali sval relaxovaný. Následně se měří aktivita svalu v pohybu, přičemž musíte vykonávat mírné pohyby, které aktivují sval.

Pokud byste se z jakýchkoliv příčin během vyšetření necítili dobře, je potřebné o tom informovat lékaře, případně si udělat krátkou přestávku. Vyšetření trvá 30 minut až hodinu. Po vyšetření můžete jít domů, není nutné žádného dalšího pozorování v nemocnici. Následně se můžete věnovat jakékoliv činnosti.

 průběh-EMG-vyšetření
Zdroj foto: Adobestock.com

Co se lékař dozví z vyšetření?

Vyšetření řekne lékaři o aktivitě hlubších, ale také povrchových, částí svalu, při aktivitě svalu (svalové kontrakci) nebo bez ní. Elektrické impulzy, které při této aktivitě vznikají, se totiž promítnou na elektromyogramu jako křivky a lékař hodnotí jejich tvar, velikost, čas trvání a počet. Ve stavu klidu by naopak neměla být zaznamenaná žádná aktivita.

U rozdílných onemocnění se totiž může objevit spontánní aktivita tehdy, kdy by žádná aktivita neměla být přítomná, nebo naopak je aktivita příliš nízká tehdy, kdy by měla být vyšší.

Je potřebná před vyšetřením speciální příprava?

Před vyšetřením je potřebné se osprchovat a na kůži neaplikovat žádné krémy a ani tělová mléka vzhledem k tomu, že mohou ztížit aplikování elektrod. Je též vhodné nepít kávu nebo slazené nápoje 2 – 3 hodiny před testem a nekouřit.

Před vyšetřením je možné normálně jíst. Na vyšetření byste si neměli nosit šperky, či jiné doplňky, které by mohli komplikovat nasazení elektrod. Z tohoto stejného důvodu je dobré obléct si volnější oblečení – kratší sukni nebo kalhoty a tričko s krátkým rukávem.

Před vyšetřením je potřeba lékaře informovat o všech lécích, které užíváte. Lékař potom může zvážit vysazení některých léků před vyšetřením.

V žádném případě je však nevysazujte vy sami.

Důležité je informovat lékaře o užívání léků proti srážení krve a onemocněních spojených se zvýšeným rizikem krvácení vzhledem k tomu, že v takovém případě nemusí být vykonání EMG vyšetření možné. Rovněž je potřebné informovat ho o tom, zda máte kovové implantáty, kardiostimulátor nebo defibrilátor.

Komplikace EMG

Jehly jsou sice velmi tenké, metoda však není celkem bezbolestná a může být spojená s mírným podrážděním nebo bolestmi v místě vpichu, ty však obyčejně v průběhu několika hodin zmizí. Pokud by se v místě vpichu objevily znaky infekce, jako zarudnutí, či opuchnutí, a přetrvávali by i následující dny, je potřeba o tom informovat lékaře.

Samotnému EMG vyšetření často předchází neurologické vyšetření.

EMG je užitečné vyšetření, které může lékařům pomoct objasnit příčinu vašich problémů. Je velmi rychlé a jednoduché a i když je spojené s mírným diskomfortem, není potřeba se ho obávat. Je potřeba myslet ale na to, že pokud se i na EMG objeví změny, nemusí to hned znamenat nepříznivou diagnózu. Pro správnou diagnostiku totiž lékař zohledňuje i výsledky  dalších testů a celkovou anamnézu a až potom stanoví, o jaký problém se jedná.

Negativní výsledek EMG zase může lékaři napomoct vyloučit některá onemocnění, takže se EMG v rukou odborníka stává praktickým nástrojem umožňujícím rychlou a efektivní diagnostiku.

Autorka je farmaceutka

Zdroje:

SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS, 09/12. What is an EMG/Nerve Conduction Study? 09/12. B.m.: NHS Foundation Trust.

VIERA HOLECOVÁ, 2017. EMG – Elektromyografia. NovaMed online. Dostupné na: https://novamed.sk/aktuality/273-emg-elektromyografia/

WEBMD MEDICAL REFERENCE, 2018. What is EMG and Nerve Conduction Study? WebMD [online]. online. Dostupné na: https://www.webmd.com/brain/emg-and-nerve-conduction-study#1

Napsat komentář