Jak překonat úzkost, když jí máme už dost?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Úzkost (anxieta) přichází náhle – rozbuší se vám srdce, začnete se třást, najednou nemůžete dobře dýchat. Nastává panika, která častokrát postihuje celé tělo.

Úzkost má nekonečně mnoho tváří, vždyť i každý člověk je neopakovatelný originál. Přesto je velmi pravděpodobné, že v následujícím seznamu se najdete i vy sami.

Nejčastější spouštěče úzkosti:

 1. Vyhýbáte se některým situacím či místům, kde vám nebylo dobře, a nyní se obáváte, že by se vše mohlo opakovat? Může to být v obchodě, v kině, v dopravním prostředku, na ulici, ale i doma.
 1. Máte problémy v sociálním kontaktu s cizími lidmi či při veřejných vystoupeních? Bojíte se např. zeptat neznámého člověka, kolik je hodin, nebo nedokážete mluvit před větší skupinou lidí, přestože jste se na vystoupení dobře připravili?
 1. Potřebujete u sebe někoho, s kým se cítíte bezpečnější? Věříte, že tato osoba vám v těžké situaci pomůže, „zachrání“ vás, například tím, že zavolá lékařskou pomoc?
 1. Obáváte se nějaké nemoci? Vyšetřeními vám nic závažného nezjistili, vás to však uklidnilo jen na krátkou dobu. Nemůžete si pomoci, stále máte obavy. Věříte, že vás může postihnout infarkt, rakovina nebo dokonce AIDS.
 1. Zažili jste děsivou situaci, která se vám ve vzpomínkách vrací a nepříjemně ovlivňuje váš život? Nejčastěji jde o nehody, přepadení nebo znásilnění.

Co je to úzkost?

Úzkost je nemoc jako každá jiná. Úzkost v mírné formě někdy zažívá každý z nás, problém však nastává, pokud se záchvaty začnou opakovat stále častěji, jsou stále silnější, až nám začnou bránit v jednoduchých činnostech. Proto bychom léčbu úzkosti neměli podceňovat.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Fyzické příznaky úzkosti:

zrychlený tep (bušení srdce),
• nadměrné pocení,
• třes, vnitřní chvění,
• zhoršené dýchání,
• bolesti nebo nepříjemné pocity na hrudi,
• návaly horka (nebo chladu),
• břišní nevolnosti,
• pocit slabosti, necitlivosti, mravenčení v končetinách,
tetanický syndrom. 

Psychické příznaky úzkosti:

 • závratě,
 • neklid,
 • panika,
 • strach z odpadnutí, ze ztráty kontroly,
 • strach, že se „zblázním“,
 • strach ze smrti.

Úzkostné stavy a homeopatie

Kromě klasické léčby u psychiatra nebo psychologa, která nesmí být nikdy vynechána, lze využít i alternativní terapii – homeopatika. Homeopat během konzultace hledá spolu s klientem příčiny úzkosti. Zjišťuje, kdy úzkost vzniká a co ji ovlivňuje. Ověřuje, zda se úzkostné stavy objevovaly při určité situaci už v dětství, případně hledá její aktuální spouštěče.

Pro homeopata je nejdůležitější informací to, jak konkrétně se úzkost projevuje. Právě konkrétní příznaky odlišují jednoho klienta od druhého, což ovlivňuje konečný výběr homeopatika. I proto může homeopat doporučit klientům se stejnou diagnózou odlišná homeopatika.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Případ z homeopatické praxe – jak se zbavit strachu a úzkosti?

Přichází 35-letá žena, která trpí úzkostnými stavy. Má diagnostikovanou tetanii. Diagnóza zní: larvovaná deprese. Toho času užívá anxiolytika, které jí předepsal psychiatr.

Úzkost se u ní projevuje „přeskočením“ srdce, tíhou na hrudi, zrychleným bušením srdce, točením hlavy, necitlivostí v končetinách. Někdy úzkost vyvrcholí až do tetanického záchvatu, když leží na zemi, třese se a nemůže se hýbat. Klientka má také nízký tlak.

Stavy úzkosti přicházejí náhle, i při běžných činnostech, jako je vaření, úklid, řízení auta. Klientka je z projevů svého těla zmatená, neumí si je vysvětlit, neví o žádné jiné životní situaci, která by ji tak hluboko ovlivňovala a způsobovala její potíže.

Například se bojí řídit auto, když v něm sedí její děti, což ještě více zhoršuje záchvaty úzkosti. Před nasednutím do auta pociťuje neklid, chytne ji strach až panická úzkost, aby tyto stavy znovu nenastaly.

Homeopatická konzultace

Během konzultace – homeopatického rozhovoru postupně přecházíme celou její anamnézu. Mluvila o dětství, když otec odcházel na služební cesty do zahraničí a nebyl přítomen v rodině. Důležitá byla i její touha, aby získala uznání v zaměstnání. Ale nejcitlivější oblastí byly její vztahy s jinými lidmi a situace v rodině. Právě zde byl zdroj její úzkosti.

Poprvé se projevy úzkosti dostavily během dovolené u moře, kde byli mimo její nejbližší i rodiče manžela. Dovolenou si neuměla užít, musela být stále ve střehu a plnit očekávání tchýně (jako správná nevěsta). Celkově s manželovými rodiči nemá dobrý vztah, zasahují jí do rodinného života více, než by chtěla.

Zdroj foto: Shuttertock.com

Nejhorší to s ní bylo během těhotenství, když jí tchyně dávala vysloveně najevo, že ji netěší, že čeká chlapečka, a ne holčičku. Dokonce jí naschvál donesla pro budoucí miminko i dívčí oblečení. Dosud ji to trápí, vnímá to jako křivdu, a nedokáže na to zapomenout. Reagovala na to tak, že když tchyně odešla, šaty hodila na zem a chtěla jí je vrátit. Nic však nakonec neučinila a v tichosti manželovu mámu dále „trpěla“.

Na základě hlubší analýzy situace, pocitů a reakcí klientky, které jednoznačně směřovaly k manželově matce, jsem jí doporučila homeopatikum vyrobené z rostliny zeměžluč menší  (latinsky Centaurium erythraea), podle systému rostlin holandského homeopata Jana Scholtena. Klientka měla hned po podání homeopatika dočasné zhoršení stavu – mírné závratě. Ale už za několik dní se začala cítit mnohem lépe a měla více energie.

Spolupráce alternativní a konvenční medicíny

Do měsíce od užití první dávky neměla klientka žádné příznaky úzkosti, tetanie ani závrati. Také se zlepšil její vztah s manželovou matkou – na konflikty s ní se dívá s větším nadhledem, a nebere je tak osobně. Tchýniny reakce a názory již nejsou pro ni nejdůležitější.

S klientkou jsem nadále v kontaktu. Po dvou letech od homeopatické konzultace nemá žádné příznaky úzkosti a pod dohledem psychiatra úplně vysadila anxiolytika.

Autorka je členka České komory homeopatů:  www.komorahomeopatov.sk
Více o homeopatii se dočtete na stránkách: www.homeopatia.sk

Napsat komentář