Klubové drogy: Které dnes nejvíc „letí“?

(Zdroj foto: Shutterstock.com )

V tomto článku se dozvíte, proč si někteří lidé přijdou do lékárny koupit 100 balení léku proti kašli, proč má někdo chuť užívat veterinární anestetikum, a jakou drogu ve skutečnosti užívají postavy ve filmu Pařba ve Vegas.

Také se dozvíte, jak vypadá léčba závislosti na drogách.

Co jsou to klubové drogy?

Většina klubových drog byla vytvořená za účelem lékařského použití, jenže jejich vlastnosti a účinky jim našli místo i v jiném, zábavním průmyslu. Jejich zneužívání v barech, klubech, na koncertech a oslavách dnes už není ojedinělé.

Víte, co tyto drogy způsobují, resp. jak je poznáte?

A především – jak se jim vyhnete?

Typické klubové drogy:

  • extáze,
  • GHB,
  • ketamin,
  • Rohypnol,
  • LSD,
  • metamfetamin.

Ketamin – zneužívané anestetikum

V dnešní době nachází svoje uplatnění jako veterinární anestetikum, nebo jako celkové anestetikum pro lidi při krátkých bolestivých úkonech, jako např. výměna obvazů při popáleninách. Jeho účinky jsou prospěšné také při hromadných dopravních nehodách nebo katastrofách, kdy se na malém prostoru nachází velké množství těžce raněných lidí (na zmírnění bolesti a upokojení raněných před samotným ošetřením).

Využití tohoto léku v medicíně však stále klesá a to především kvůli jeho nežádoucím účinkům. Jmenovitě se jedná o delirium, iracionální chování, halucinace, zmatenost.

Proč ho lidé potom zneužívají jako drogu?

Je to pro zvláštní účinek ketaminu – disociativní anestézie.

Disociativní anestézie – oddělení mysle od těla

Jedná se o stav, kdy se osoba cítí odtržená od svého těla, od reality a od vlastních myšlenek. Dokonce může nastat pocit cizích myšlenek a schopnost pozorovat se z pozice třetí osoby. Tělesné funkce i reakce na podněty zůstávají zachované, ale vnímání bolesti není přítomné. U laické veřejnosti, resp. u drogově závislých, je tento účinek známy jako K-hole.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Hlavní efekt ketaminu odezní relativně rychle, většinou do 1 hodiny. Vedlejší účinky, jako např. změněný úsudek, však trvají déle. Také je hlášený jako nežádoucí účinek tzv. flashback. Tento pojem popisuje stav, kdy se i měsíce po užití drogy opětovaně vrátí halucinace – bez zjevného spouštěče.

Tento stav může být velmi nebezpečný, hlavně během řízení, či při činnostech, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Proč říct NE ketaminu?

Časté užívání ketaminu může poškodit žlučník a způsobit velké bolesti při močení. Výrazně nebezpečná je také kombinace s jinými drogami, s léky na podporu usínání nebo uklidnění (diazepam, bromazepam, alprazolam), či léky proti silné bolesti (morfin, fentanyl).

Proč?

Tyto látky mohou (společným působením) na některých místech v mozku výrazně zesilnit svoje účinky a výrazně utlumit dýchání. Ketamin se velmi dobře rozpouští v tucích – to znamená, že se v nich usadí. Droga se následně uvolňuje do těla ještě přibližně 2 dny, během kterých se člověk cítí „grogy“. Také nejsou ojedinělé úmrtí, způsobené předávkováním.

Ketamin obyčejně nezpůsobuje fyzickou závislost, jako alkohol nebo heroin. Má však účinky na rozumové schopnosti, což znamená, že není až tak těžké přestat, ale spíš se rozhodnout přestat. Riziko dlouhodobého poškození rozumových schopností, psychózyparanoie je u závislých vyšší, což ztěžuje jejich rozhodování ve věcech, které se týkají zdraví a chování.

Léčba závislosti se odvíjí od vícera faktorů, jako je pohlaví, věk, délkazávažnost závislosti, a také od přidružených problémů. Terapie může probíhat individuálně, ve skupinách, či na bázi hospitalizace, pokud je člověk během celé odvykací kůry v nemocnici. Zde podstupuje skupinovou, ale i individuální terapii, například na setkání anonymních narkomanů, aby se u něj vyvinuly vlastnosti, potřebné k ukončení závislosti.

Terapie zahrnuje také léky (například antidepresiva) – na zabezpečení lehčího průběhu odvykání. Výzkum potvrdil, že tento typ odvykání je efektivní.

Rohypnol

Chemicky nazývaný flunitrazepam, známý z filmu Pařba ve Vegas jako rufík. Tuto drogu řadíme mezi benzodiazepiny. Tyto látky dokážou ovlivnit části mozku, které ovlivňují spánek.

Představte si například Rohypnol jako klíč. Tento klíč má přesně takový tvar, aby dokázal otevřít dveře do centra řízení spánku. Lépe řečeno Rohypnol tyto dveře zavře, zahodí klíč a 6 hodin vás nikdo nevzbudí.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Droga je často zneužívaná na znásilnění. Její hlavní účinek trvá 6 hodin, přičemž ospalost přetrvává ještě dalších 12 hodin.

Donedávna byla tabletka Rohypnolu bílábez zápachu. Její zneužívání při znásilnění však vedlo výrobce ke změně výrobního postupu. Do tabletky zamíchali barvivo, které zbarvuje tabletku na zeleno, což varuje potenciální oběti – rozpuštění zabarví nápoj do výrazně modré barvy.

Nástup drogy je velmi rychlý. Rohypnol se velmi rychle vstřebá, rychle vyvolá účinek, ale také rychle odejde z těla. Právě tyto vlastnosti zvýšily jeho popularitu, kdy si mnozí mysleli, že nebude odhalený v drogových testech. Pravdou je, že je odhalitelný i po 72 hodinách od užití.

Flunitrazepam (stejně jako jiné benzodiazepiny) není určený na dlouhodobé užívání, protože vyvolává závislost na léky. Toto riziko se ještě zvyšuje při překročení dávky. Kromě toho, opakované podávání sice snižuje jeho účinek, ale prohlubuje závislost.

Problémem při odvykaní od Rohypnolu je nemožnost předvídat reakce těla na vysazení. Rozhodně se nedoporučuje, abyste se o to pokoušeli sami – je potřeba vyhledat lékaře. Vysazování těchto drog/léků nesmí být prudkénáhle, musí probíhat postupně, aby se předešlo komplikacím.

GHB – krycí název „mýdlo“ (nebo také tekutá extáze)

Se všemi drogami má společné to, že působí na mozek, a s Rohypnolem má společné, že působí tlumivě. GHB může být užitá ve vícero formách – jako tekutina, kapsle nebo prášek. Efekt drogy trvá až 4 hodiny. Jako tlumící droga zpomaluje srdeční rytmusdýchání, a to až na potenciálně nebezpečnou hranici.

GHB působí sice sedativně, ale vyvolává euforii. Po smíchání s alkoholem se její efekt prohloubí, a tak je výrazně nebezpečná z pohledu zástavy dýchání. Alkohol totiž ovlivňuje stejné struktury mozku, čímž se účinek drogy násobí.

GHB je převážně zneužívaná jako rekreační droga. Nemá zápach ani chuť, vyvolává pocity uvolnění, a proto ji někdy zneužívají na znásilnění.

Většina osob, které si prožili předávkování, si na tuto událost zpětně nepamatuje. Jedná se o návykovou látku, kterou někteří užívají každých pár hodin, aby byli pod jejím vlivem nonstop.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Proč je tak těžké překonat závislost na GHB?

Dlouhodobé zneužívání GHB vede k fyzické i psychické závislosti. Vysazení drogy provází abstinenční příznaky, jako je nespavost, neklid, nervozita, pocení, bolesti kostísvalů.

Vyškolení lékaři v centrech poskytují léčebné postupy, zabezpečující zmírněníodstranění těchto příznaků. Po ukončení detoxifikace nabízí pacientovi individuální nebo skupinovou terapii, masáže, či akupunkturu.

Metamfetamin – pervitin, piko (nebo droga, kterou vařil Walter White, perníkový táta)

Zneužívání této účinné a silně návykové drogy je celosvětovým problémem. Amerika hlásí, že téměř 5 % populace ve svém životě zkusí tuto drogu.

Zneužívání pervitinu vede k poruchám paměti a srdečně-cévního systému, agresivitě, psychóze, podvýživěvážným zubním problémům. Také se ukázalo, že pervitin nese zodpovědnost za zvýšení přenosu infekčních onemocnění, jako hepatitidyHIV/AIDS.

Začínající konzumenti pervitinu často volí šňupání. Je to nenáročná aplikace, která zabezpečuje rychlý nástup účinku. Jedinci s rozvinutou závislostí však preferují injekce, protože nástup účinku je v tomto případě skoro okamžitý. Nastává velmi intenzivní stav – ohromná euforie, zvaná flash, trvající 312 hodin.

Vyšší nebo opakující se dávky zabezpečují prodloužené působení (až do 48 hodin), což výrazně zvyšuje nežádoucí účinky.

Proč říct NE pervitinu?

Po aplikaci se rozšiřují zorničky, zvyšuje se krevní tlak a tep srdce. Uživatel se začne potit, je nadmíru komunikativní, častokrát nepřiměřeně hlasitě a rychle mluví, bez logických souvislostí.

Předávkování se projevuje velkou bolestí na hrudi, bezvědomímzáchvaty křečí. Poslední fáze je tzv. dojezd, který se projevuje vyčerpáním, depresí, strachem paranoiou.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Po vysazení drogy se objevují abstinenční příznaky, zahrnující silné křečeneutichající touhu po droze. Silná touha je obyčejně hlavní důvod, proč je tak těžké překonat závislost. Pervitin vyvolává silnou psychickou závislost, nezájem o vztahy a okolí. Závislí mají tendenci k opakovanému užívání pervitinu.

Nejefektivnější léčba závislosti od pervitinu, pokud se dostanete až sem, je 16týdenní komplexní přístup, který kombinuje sezení, poučení členů rodiny, individuálně poradenství, drogové testování a podporu jiných volnočasových aktivit. Tato kombinace se ukazuje jako nejefektivnější ze všech dostupných možností.

Extáze nebo MDMA

Extáze patří mezi nejpopulárnější diskotékové drogy. Někdy se označuje také jako empatogen, protože její hlavní složkou je chemická molekula se zkratkou MDMA, která vyvolává stav plný empatie. Jinými slovy, osoba, která užije extázi, pociťuje silnou náklonnost k jiné osobě, i když ji poznala pouze před hodinou.

V čisté formě MDMA ovlivňuje ty molekuly v lidském těle, které zabezpečují správné fungování emocí, paměti, reflexů, či pocitů štěstí. MDMA ovlivňuje převážně molekuli zvanou serotonin. Pokud se ve vašem životě stane něco krásné – například se zamilujete, tělo vyplaví vysokou dávku serotoninu, který působí na specifická místa a vyvolá ty známé sladké pocity.

Když si vezmete tabletku MDMA, vaše tělo vyplaví obrovské množství serotoninu, který se podílí na pocitech štěstí a zesilněné empatii. Zároveň se sníží potřeba spánku. To jsou hlavní důvody, proč je to oblíbená párty droga. Tento efekt trvá přibližně 36 hodin, než se tělo přirozeně zbaví nadbytečného serotoninu.

Zní to velmi lákavě na to, aby v tom nebyl žádný háček. A opravdu tu háček je. Vzhledem k tomu, že MDMA způsobuje prudký nárůst serotoninu, tělo se zbaví většího množství serotoninu, než je potřebné. Pocity štěstí se potom nedostavují v situacích, kdy je to přirozené. Proto tzv. opice zahrnuje často depresi, poruchy náladyextrémní pocit únavy.

Účinek extáze přetrvává 36 hodin, ale před jeho vyprcháním lidé často sahají po další dávce, aby účinek navrátili.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Proč říct NE extázi?

Extáze je silný stimulant a podněcuje zvýšenou aktivitu. Bez dostatečného ochlazení těla a pití vody se člověk (např. po protancované noci) lehce přehřeje. Když extázi kombinujeme s alkoholem, tendence k dehydrataci je ještě vyšší. Přehřátí organizmu může dosáhnout až kritické hodnoty (nad 40 stupňů), a tehdy je vysoké riziko nezvratného poškození mozku.

Extáze způsobuje závislost. Někteří mohou sice užívat extázi pouze sporadicky (přes víkendy), jenže po určitém čase pocítí hlubokou depresi i uprostřed týdne, což vyústí do opětovného užívání, a tedy i závislosti.

A je tu i další problém – tabletka nemusí a častokrát ani neobsahuje výhradně extázi. Může obsahovat také jiné drogy nebo látky, které se v těle mění na drogy, jako jsou ketamin, efedrin, metamfetamin, či kokain. Přidání například kofeinu do těchto tabletek se může zdát neškodné, avšak v kombinaci s metamfetaminem se jednodušeji přehřejete (až na život ohrožující hranici).

U pacientů se srdečními onemocněními, problémy s tlakem, epilepsií a astmatem mohou být nežádoucí účinky životně ohrožující. Od roku 1996 je zaznamenaných přibližně 200 úmrtí.

Jak redukovat rizika po užití extáze:

  1. Abyste se vyhnuli přehřátí a dehydrataci, zpomalte a posaďte se.
  2. Dejte si malý nealkoholický nápoj (džus nebo izotonický nápoj).
  3. Počítejte s tím, že tabletka extáze pravděpodobně neobsahuje pouze MDMA, a proto mohou nastat neočekávané nežádoucí účinky.
  4. Nemíchejte extázi s alkoholem a jinými drogami.

Extáze (podobně jako pervitin) vykazuje vysokou míru fyzické závislosti s nástupem tolerance, což vede ke zvyšování dávek. Léčba těžké závislosti se vykonává ve specializovaných zařízeních, hospitalizace je nevyhnutelná. Pacienti podstupují detoxifikaci, díky které se minimalizují nepříjemné abstinenční příznaky, jako je nervozita, neklid, nespavostbolest.

Jak jsme již výše zmínili, extáze si „zahrává“ s hladinami serotoninu v těle, a proto se při odvykání používají léky, které tuto hladinu normalizují.

Zdroj foto: Shutterstock.com

LSD – papírová droga

LSD je velmi silná halucinogenní droga. Vyvolává takzvaný trip (v překladu výlet) – umožní uživateli, aby slyšel a viděl věci, které neexistují. Jedním z hlavních účinků je pocit, jakoby se čas zpomalil, nebo přímo zastavil. Také se může objevit mozaikovité vidění. Všechny tyto pocity vytváří váš mozek.

I když existuje velké množství teorií, jak LSD působí, přesný mechanizmus je doposud neznámý. LSD se podává ve velmi malém množství. Způsob podání je značně netradiční: malý papírek, napuštěný LSD, se vloží pod jazyk a nechá rozpustit.

Mohu se předávkovat LSD?

Bylo zdokumentovaných pouze velmi málo předávkování. Většina z nich se stala při nešťastné záměně nebo nevědomosti uživatelů, kteří si mysleli, že jdou užít kokain. Proto si šňupli takové množství LSD, které ohromně převýšilo standardní dávku. Přestože utrpěli těžká poranění, jako vnitřní krváceníkomatózní stavy, nikdo z nich nezemřel, což je při předávkování drogami spíše rarita.

LSD ale rozhodně není bezpečná zábava. Byly zdokumentované případy, kdy se lidé během tripu vážně zranili. Kromě toho vyvolává LSD tzv. flashback – halucinaci, která přichází týdny nebo i měsíce po užití drogy. To může být v situacích, které vyžadují zvýšenou pozornost (např. při řízení), obzvlášť nebezpečné.

LSD není považované za návykovou drogu. Existuje však možnost, že se vyvine tolerance – to znamená, že na vyvolání stejného účinku vám stačila nejprve menší dávka, ale pokud užíváte LSD na pravidelné bázi, budete užívat stále vyššívyšší dávky. Tato tolerance může být nebezpečná, protože vyšší hladina LSD v těle má často nepředvídatelné účinky.

Neexistují specifické abstinenční příznaky spojené s touto drogou, a tedy i léčba závislosti je mírně jiná. Hlavní snaha je nasměrovaná do psychické roviny. Závislí se v léčebných zařízeních učí, jak najít jiné cesty k oddychu, tedy jak nahradit čas strávený s drogou jinými aktivitami. Je důležité, aby si člověk uvědomil, že tato droga je nebezpečná, a rozhodl se to ukončit.

Léčba psychiky je také důležitá, zvlášť když se v budoucnosti mohou vyskytnout flashbacky. Člověk může pociťovat velmi nepříjemné pocity a paranoiu, a proto je důležité, aby věděl, jak se v dané situaci zachovat.

Toto poradenství se doporučuje také lidem, kteří drogu užili pouze 1x.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Čistá droga – čistá iluze

Je potřeba si uvědomit, že vytvoření tabletky z čisté drogy je z technologického hlediska skoro nemožné. Proto, než sáhnete po nějaké droze z ulice, položte si několik jednoduchých otázek:

Odkud pochází tato droga?

Co všechno obsahuje?

Je člověk, který mi ji prodal, zodpovědný?

Drogy jsou „samy o sobě“ nebezpečné substance, avšak jejich kombinace s dalšími látkami může být fatální. To potvrzuje také případ z roku 2014. Tehdy bylo obviněných 5 lidí za vraždu po tom, co prodali svoje synteticky vyrobené LSD, které se však „nepodařilo“, což způsobilo úmrtí několika lidí.

Autor je farmaceut

Zdroje:

http://www.treatmentsolutions.com/ghb-addiction-treatment/

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/methamphetamine/what-treatments-are-effective-methamphetamine-abusers

http://www.lsdaddiction.us/content/treatment-for-lsd.html

Napsat komentář