Očkování proti chřipce – ano nebo ne? Mají pravdu jeho odpůrci?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Před pár desítkami let lidé nezpochybňovali význam vakcinace. Řekněme si na rovinu – běžný smrtelník o tom ani nepřemýšlel.

Očkování nás přece chránilo před závažnými onemocněními, jako jsou spalničky, černý kašel, záškrt a mnohé jiné. V bývalém Československu byla zejména péče o děti na vysoké úrovni.

Právě díky vakcinaci se neopakovaly pandemie, které v minulosti zabily miliony lidí (jako španělská chřipka či mor). V dnešní elektronické době je však internet plný informací o očkování, jeho pozitivech, ale i mnohých negativech.

My si odpovíme na otázku, zda má význam očkování proti chřipce.

Rozpoznáte, že vás skolila chřipka?

Často se stává, že si spleteme chřipku s obyčejným nachlazením. Chřipka je vysoce infekční onemocnění, způsobené viry (podobně při nachlazení). Přenáší se kapénkami, které se dostávají do ovzduší při kýchání a kašlání.

Nástup chřipky bývá většinou náhlý, provází ho zimnice a vysoká horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů. Velmi často se objevuje bolest při polykání a suchý, dráždivý kašel.

Chřipka vrcholí během 25 dní – na rozdíl od nachlazení, které po prvních dnech postupně odeznívá a teplota je zvýšena pouze mírně.

Doporučil vám lékař očkování proti chřipce? Máte pochybnosti?

Každoročně zemře ve světě na následky komplikací „běžné“ chřipky přibližně půl milionu lidí. Největší riziko je u lidí starších 60 let, těhotných žen, dětí a lidí s dlouhodobými onemocněními.

Očkování proti chřipce je velmi účinný způsob, jak se chránit před sezónní chřipkou. Právě díky vakcinaci dokážeme minimalizovat případné ztráty na životech (v případě epidemie).

Jak funguje očkování

Očkování působí jako tréninkový program pro náš imunitní systém. Díky tomu si organismus „vyzkouší“, jak se bránit v případě střetu s onemocněním. Hlavním cílem očkování je vyvolat imunitní odpověď organismu, která zajistí dlouhodobou až trvalou ochranu proti onemocnění, vůči němuž byla vytvořena.

Vezměme si tedy očkování proti chřipce. Určitě jste už slyšeli, že toto očkování je třeba opakovat každoročně. Proč? Virus chřipky má tendenci mutovat a každý rok se měnit, a proto jsou každoročně k dispozici vakcíny s obsahem aktuálních kmenů viru chřipky, cirkulujících v předchozí sezóně.

Příprava „chřipkové“ vakcíny probíhá tak, že výrobci nejprve namnoží určené 3 druhy izolovaných virů chřipky na kuřecích zárodcích. Výtěžek z jednoho vajíčka představuje přibližně jednu očkovací dávku.

Viry se pak usmrtí a vyčištěné části jejich „těl“ se použijí k přípravě samotné vakcíny. Ta se po sérii testů, zkoušek účinnosti a bezpečnosti dostává k pacientovi.

očkování-proti-chřipce-u-dětí
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kdo by se měl dát očkovat proti chřipce?

 • Lidé se sníženou obranyschopností, u kterých je vysoké riziko vzniku komplikací ve spojení s chřipkou.
 • Osoby s dlouhodobými onemocněními dýchacích cest, se srdečně-cévními chorobami, s onkologickými chorobami či onemocněními ledvin.
 • Děti od 6 měsíců do 12 let a lidé nad 59 let, protože jejich imunitní systém může být slabší a náchylnější na komplikace spojené s chřipkou.
 • Osoby umístěné v zařízeních sociálních služeb.
 • Profesionální vojáci a zaměstnanci zdravotnických zařízení, neboť přicházejí (nebo mohou přijít) do přímého kontaktu s nakaženými.

Kdy je nejvhodnější období na očkování?

Na základě dlouholetých sledování se zvýšený výskyt a počet chřipkových onemocnění očekává v prosinci a vrcholí během února. Očkování je proto nejlépe provést v průběhu říjnaprosince, aby se včas stihly vytvořit ochranné protilátky. Efekt očkování nastupuje v průběhu 1014 dní a přetrvává 612 měsíců.

Pokud jste se nestihli dát očkovat v uvedených měsících, můžete tak učinit i později. Avšak v době zvýšené aktivity chřipkových onemocnění hrozí riziko, že onemocníte dříve, než si váš imunitní systém stihne vytvořit protilátky.

Očkování proti chřipce na Slovensku

„Možnost dát se bezplatně očkovat mohou pojištěnci využít po celou chřipkové sezóny 2017/2018. Postup je jednoduchý. Stačí, když pacient navštíví svého praktického lékaře, který mu předepíše vakcínu proti chřipce. Pacient si následně vybere vakcínu v lékárně, vrátí se ke svému všeobecnému lékaři a ten ho očkuje,“ uvedla mluvčí státní Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktória Vasilenková.

Očkování proti chřipce proplácejí v plné výši všechny zdravotní pojišťovny, což platí pro všechny pacienty. Přesto, že očkování je „zdarma“, využilo tuto možnost vloni pouze 4,4 % obyvatelstva. To je méně, než doporučuje WHO (Světová zdravotnická organizace) při celkové populaci; při rizikových skupinách (například starší lidé) se dokonce doporučuje proočkovanost až 75 % všech lidí.

Nízký zájem o očkování je důsledkem nízké informovanosti obyvatel, k čemuž připočtěme i nedostatečnou edukaci ze strany lékařů, ale zejména negativní informace, šířící se v médiích a na internetu, které popírají důležitost a účinnost vakcinace.

Má očkování nějaké vedlejší účinky?

Ano. Stejně jako při užívání léků, i po podání vakcíny se mohou vyskytnout vedlejší účinky. Procento výskytu vedlejších účinků je však mnohem nižší, než je výskyt komplikací při chřipce. Nežádoucí účinky rozdělujeme podle četnosti výskytu u očkovaných na:

 • velmi časté (více než 1 z 10 očkovaných) – bolestivost, zarudnutí, svědění v místě vpichu, otok, malátnost a bolesti hlavy,
 • časté (méně než 1 z 10 očkovaných) – horečka, třes, podlitina v místě vpichu, zvýšené pocení,
 • méně časté (méně než 1 ze 100 očkovaných) – příznaky podobné chřipce, pocit tepla v místě vpichu, průjem a nevolnost, závratě a ospalost,
 • vzácné (méně než 1 z 1000 očkovaných) – alergické reakce: otok obličeje, kopřivka, celkové svědění a vyrážka).

Většina nežádoucích účinků je spojena s podáním vakcíny, tedy vpichem, nebo s faktem, že do těla vám byly podány neaktivní částice, které mohou vyvolat příznaky podobné chřipce nebo nachlazení.

očkování-proti-chřipce-reakce
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kdo nemůže být očkován?

Očkování proti chřipce je kontraindikováno u lidí se známou přecitlivělostí na léčivo (nebo jiné složky vakcíny, např. kuřecí bílkoviny, antibiotikum neomycin, látku formaldehyd), které zde mohou být přítomny ve velmi malém množství – jako pozůstatek z výrobního procesu, ve kterém zajišťovaly kvalitu vakcíny.

Očkování proti chřipce se také nedoporučuje u lidí s onemocněním, které je doprovázeno zvýšenou nebo vysokou horečkou, popřípadě jiným akutním onemocněním, dokud nedojde k vyléčení. Těhotné ženy by se měly dát očkovat až po ukončení prvního trimestru (ačkoli je to možné i v prvním) a děti po 6. měsíci života.

Očkovaný člověk i tak onemocní. Je to pravda?

Tento argument je velmi rozšířený, zejména díky odpůrcům očkování, kteří tvrdí, že chřipku u očkovaných osob vyvolala právě vakcína proti chřipce. Toto tvrzení není pravdivé. Vakcína totiž obsahuje pouze části usmrceného a inaktivovaného viru, a ty se v organismu nedokážou množit, proto ani nemohou u očkovaného vyvolat chřipku. Může se stát, že očkovaná osoba onemocní chřipkou, ale stane se tak z následujících příčin:

 • u očkovaného došlo k nákaze v době těsně před očkováním – v těle se nestihly vytvořit protilátky (k tvorbě protilátek dochází během 2 týdnů od očkování),
 • omyl při posouzení, zda jde o chřipku nebo jiné onemocnění dýchacího systému – vakcína chrání pouze proti virům chřipky, ne proti jiným virovým nebo bakteriálním onemocněním,
 • možné nežádoucí účinky vakcinace (jako bolest hlavy, únava, případně horečka) – jsou mylně interpretovány jako příznaky chřipky.

Účinnost protichřipkových vakcín se udává 7090 %, u seniorů 3060 %. Je třeba vzít v úvahu, že žádná vakcína není 100% účinná a po očkování nemusí dojít k vytvoření dostatečné imunitní odpovědi organismu. Proč?

Virus chřipky je velmi dynamický a během roku se mění. Avšak i v případě, že na chřipku onemocníte, vakcína zajistí, aby byl její průběh mírnější, což je důležité u osob, které jsou vystaveny většímu riziku komplikací chřipky.

Vakcíny nejsou dostatečně bezpečné a testované

Proces výroby každé vakcíny podléhá stejně přísným kritériím jako výroba léků. Výskyt nežádoucích účinků vakcín monitoruje Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví ČR. V případě výskytu závažných nedostatků v kvalitě vakcíny by okamžitě došlo ke stažení dané šarže z trhu.

očkování-proti-chřipce-kontraindikace
Zdroj foto: Shutterstock.com

Vakcína obsahuje nebezpečné sloučeniny hliníku a karcinogenní formaldehyd

Sloučeniny hliníku ve vysokém množství působí neurotoxicky a jsou pro naše tělo potenciálně nebezpečné. Avšak obsah hliníku ve vakcínách proti chřipce je minimální.

Nachází se zde v množství, které je méně nebezpečné než hliník, který se přirozeně vyskytuje v našem těle, nebo který denně přijímáme v potravě. Hliník je do vakcín přidáván z důvodu zvýšení imunitní odpovědi na vakcínu. Obsah hliníku je přísně regulován, v těle se nehromadí, ale přirozeně vylučuje močí.

Tvrzení odpůrců očkování, že formaldehyd ve vakcínách může způsobit rakovinu, je také nepravdivé. Formaldehyd se používá v procesu výroby vakcíny k zabíjení virů a bakterií, které mohou způsobovat různá onemocnění.

Ve finální vakcíně je však natolik zředěný, že ve vakcíně zůstává pouze v zanedbatelném množství. Čas, za který se odbourá z těla, je pod 10 minut, pak je vyloučen močí nebo vydechováním.

Dát se očkovat se proti chřipce – ano, nebo ne?

Zatímco pro zdravé a odolné lidi představuje chřipka jen několik nepříjemných dní, během nichž překonávají akutní příznaky, pro oslabené či rizikové skupiny může být závažným ohrožením zdraví, dokonce života.

Například u lidí, kteří trpí na chronické srdeční selhání, je očkování proti chřipce jedním z nejúčinnějších prostředků, zabraňujícím předčasné smrti. I proto je povinností lékaře tuto možnost pacientovi navrhnout. Nenechte se odradit nepravdivými tvrzeními odpůrců vakcinace.

Neexistuje žádný důkaz, že očkování proti chřipce způsobuje – chřipku. Pokud vy nebo vaši blízcí patříte do některé rizikové skupiny, využijte očkování proti chřipce a chraňte své zdraví.

Autorka je farmaceutka

Použitá literatura:

https://primar.sme.sk/c/5596053/ockovanie-proti-chripke-kedy-ano-kedy-nie.html

https://www.hellodoctor.co.za/the-flu-vaccine-yes-or-no/

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:uitone-informacie-onchripke&catid=126:chripka&Itemid=112

http://www.sprievodcaockovanim.sk/odporucane-ockovania/ockovanie-proti-chripke.html

https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/vaxigrip-368623.html

http://www.ruvzmi.sk/PDF/EIT%202017/ako_funguje_ockovanie_skladacka.pdf

http://www.ruvzmi.sk/index.php/epidemiologia/122-informacie-odd-epidemiologie/chripka/492-ockovanie-proti-chripke-v-chripkovej-sezone-2017-2018

http://zdravedieta.webnode.sk/uzitocne-rady/ockovanie-proti-chripke/

http://www.ruvzhe.sk/files/ockovanie_proti_chripke_2017-2018.pdf

http://www.mccservices.sk/subory/sprievodcaockovanim.pdf

http://www.solen.sk/pdf/c7279ade7094caab5a7b7484933b8623.pdf

https://invivomagazin.sk/myty-a-zavadzanie-o-ockovani-proti-chripke_388.html

http://thoughtscapism.com/2015/09/16/should-you-worry-about-formaldehyde-in-vaccines/

Napsat komentář