Brom v lidském těle: Jaké má účinky? Kdy je pro tělo toxický?

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Věděli jste, že ne všechny léky, které se používaly v minulosti, se používají i dnes?

Je to proto, že byly nahrazeny účinnějšími a bezpečnějšími alternativami.

Takový je i příběh některých léků, které obsahují brom.

Co je brom?

Jaké jsou účinky bromu na tělo?

Co je bromismus?

Potřebujeme brom k přežití?

Co je to brom?

Brom je v periodické tabulce chemických prvků v té stejné skupině jako fluor, chlor a jod. Pokud není sloučený s jinými prvky, je to velmi reaktivní, červenohnědá kapalina.

Z tohoto důvodu se brom v přírodě samostatně nevyskytuje – najdeme ho pouze jako sloučeninu s jinými prvky a to ve formě tuhých solí (v zemské kůře, či v mořské vodě).

Staré „zlaté“ časy bromu v medicíně

Soli bromu mají tlumivé účinky, a proto se v medicíně kdysi široce používali jako sedativa nebo antiepileptika. Používání těchto solí má i jednu neslavnou historii. Vzhledem k tomu, že byly plošně dostupné, pacienti je někdy nadužívali.

Tlumivý účinek se však při vysokých dávkách vytratil a nahradila ho toxicita. A lékaři – v mylné domněnce, že se jedná o nedostatečnou léčbu – pacientům dávky paradoxně zvyšovali. Toxicita se tím jen zhoršila.

Soli bromu mají tedy svoje nejlepší časy za sebou. Jejich použití bylo omezené už jen na některé závažné formy epilepsie nebo těžké křeče.

Brom však můžete stále najít v komplikovanějších lécích, jako jsou bromhexin nebo bromazepam. Ten první se používá při kašli, protože ulehčuje vykašlávání hlenů, zatímco druhý na tlumení smyslů, například při úzkostech.

Pokud jste se právě lekli jejich toxicity, čtěte dále.

bróm účinky
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Účinky bromu na tělo

Účinky na tělo se výrazně liší podle toho, zda mluvíme o „samostatném“ bromu nebo o bromu jako součásti sloučenin.

Pokud je totiž brom pouze jako zlomek v komplikovanějších sloučeninách (jako bromhexin nebo bromazepam), není reaktivní, a tedy ani toxický. Toto použití bromu zlepšuje „transport“ léčiva tělem.

Pokud je brom součástí jednodušších anorganických solí, působí tlumivě. Proto se v minulém století využíval především v psychiatrii.

Pokud však tento prvek „stojí“ samostatně, je reaktivní. A to je problém. Reaktivní brom je totiž velmi toxický.

Toxicita bromu. Kde se používá brom?

Bromu můžeme být vystavení různými způsoby, ale nejčastěji se jedná o důsledek průmyslové činnosti. K expozici dochází hlavně při úniku bromu (při haváriích) nebo pokud se nedodržují bezpečnostní opatření.

Brom se používá například v zemědělství (jako insekticid), také na dezinfekci vody, při výrobě barviv, bělení, či ve fotografickém průmyslu.

bróm použitie
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Co mám dělat, pokud se dostanu do kontaktu s bromem?

V první řadě – dodržujte bezpečnostní opatření. Pokud máte zaměstnání, kde se můžete dostat do kontaktu s bromem (nebo jinými toxickými látkami), nepodceňujte firemní nařízení.

Pokud už dojde ke kontaktu s bromem, základní pravidlo zní: minimalizovat expozici a udělat to, co nejrychleji. Během toho zavolejte první pomoc, kde vám operátor na lince poradí, jak přesně postupovat.

Pokud se brom dostane na pokožku, může způsobit popáleniny, odlupování kůže, či puchýře. Vdechnutí výparů zase vyvolá podráždění dýchacích cest, kašel a dušnost.

Pokud brom polknete, může dojít k poškození trávicího traktu, což se projeví bolestí, zvracením krve nebo proděravěním žaludku.

Brom se velmi dobře vstřebává a tak může přejít až do mozku. Objeví se bolesti hlavy, zmatenost, v extrémních případech ztráta vědomí, dokonce smrt.

Pokud jste se bromem polili, odstraňte zasáhnuté oblečení a místo umyjte velkým množstvím vody. Pokud se vám brom dostal do očí, vyplachujte je vodou nebo fyziologickým roztokem alespoň 15 minut nebo i déle. Pokud nosíte čočky, tak je nejprve vytáhněte.

Pokud jste brom dokonce požili, nevyvolávejte zvracení. Pomůžete si, pokud vypijete 2 dcl vody nebo mléka, protože tím se bróm v trávicím traktu zředí. Nepijte však mnoho tekutin, aby se poškození trávicího traktu (naopak) nezhoršilo.

Pokud vdechnete páry bromu, okamžitě vyjděte na čerstvý vzduch.

bróm v potravinách
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Toxicita solí bromu

Toxicitu nevyvolává pouze kapalný brom, ale také užití většího množství solí bromu. Ty se v těle rozpouštějí, přičemž se během tohoto procesu uvolňuje takzvaný bromidový aniont.

Pokud jste si právě řekli, že už nikdy nebudete užívat bromazepam nebo bromhexin, nebojte se. Za prvé – tyto léky neuvolňují v těle brom. Ano, k toxicitě může dojít, ale pouze pokud překročíte doporučené dávky.

Pokud budete dodržovat lékařem stanovené dávkování a další opatření, toxicity se obávat nemusíte. Množství bromu v potravě, resp. v moři, je příliš malé, a to vám neublíží.

Potřebujeme brom k přežití?

Odborné články naznačují, že brom je součástí některých metabolických procesů v těle. I proto je zajímavé, že zatím nebyl stanovený doporučený denní příjem. Co tedy dělat?

Nedělejte nic. Nelamte si hlavu nad výživovými doplňky. Brom se přirozeně vyskytuje v obilninách, ořeších, rybách, či mořských plodech. Těmito potravinami lehce pokryjete potřeby svého těla.

Dobrá rada na závěr

Pokud máte povolání, kde můžete přijít do kontaktu s bromem, dávejte pozor na školení o bezpečnosti práce a dodržujte všechna interní nařízení. V mořské vodě je bromu příliš málo na to, aby nám uškodil, ale v průmyslu a v zemědělství dokáže vytvořit spoustu nepříjemností.

Autor je farmaceut

Napsat komentář