Chlorella – zelený zázrak nebo šikovný marketing?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

O zelené řase chlorelle jste už určitě slyšeli. Patří k tzv. super potravinám, které jsou v posledním období ve velké módě.

Kromě zelených řas (jako spirulina) sem řadíme např. chia semínkaacai berry nebo zelený ječmen. S informacemi o nich jakoby se roztrhl pytel.

Výživové doplňky s obsahem chlorelly najdete v každé lékárně, bio obchodě anebo na internetové stránce, zaměřené na zdravou výživu. Prodejci slibují, že:

 • zbaví váš organismus těžkých kovů a toxinů,
 • zlepší vaše trávení,
 • pomůže zhubnout,
 • sníží vysoký krevní tlak a cholesterol,
 • posílí imunitu,
 • dokonce ochrání před rakovinou či pomohou při její léčbě.

Po přečtení účinků, které se chlorelle připisují, ji pravděpodobně budete chtít vyzkoušet. Odradit vás však může poměrně vysoká cena.

Je tedy chlorella opravdu tak všemocná?

Kdy vám může pomoci?

A je její dlouhodobé užívání vůbec bezpečné?

Odkud se vzala?

Chlorella je jednobuněčná sladkovodní řasa, která údajně patří mezi nejstarší žijící organismy na Zemi. Údajně je stará 2 – 3 miliardy let, mikrobiologové ji však objevili až v 19. století.

Výzkumníci se jí začali šířeji věnovat v období po II. světové válce, primárně pro vysoký obsah bílkovin (proteinů). Věřilo se, že by mohla být dobrým a levným zdrojem výživy.

Ukázalo se však, že je náročná na pěstování – vyžaduje umělé světlo a vodu s obsahem oxidu uhličitého, a na zpracování – vychytává těžké kovy a toxiny; proto voda, kde roste, nesmí být znečištěná. Navíc na to, aby ji lidský organismus dokázal strávit a využít, musíme ji zbavit hrubých buněčných stěn – ideálně dostat do práškové podoby, což je zdlouhavý a nákladný proces.

V současnosti se chlorella pěstuje hlavně v Číně, Japonsku a na Tchajwanu. Právě způsob jejího zpracování je důvodem vysoké ceny výživových doplňků, které ji obsahují.

Jaké živiny chlorella obsahuje?

Kvůli vysokému obsahu bílkovinželeza a vitamínu B12 je vyhledávanou potravinou hlavně u veganů a vegetariánů. Obsahuje také mastné kyseliny a chlorofyl (zelené barvivo). Je též zdrojem:

 • antioxidantů (vitamínu C a E, beta-karotenu, luteinu),
 • vitamínů skupiny B,
 • vitamínu K,
 • minerálů (hořčík, zinek, vápník).

Vitamín B12 pocházející z chlorelly je údajně lépe vstřebatelný a využitelný než ten, který pochází z jiných rostlinných zdrojů. Faktem však je, že toto tvrzení bylo podložené pouze výzkumy na zvířatech, ne na lidech, takže ho nelze zatím prohlásit za úplně pravdivé.

Velkým problémem výživových doplňků je také jejich (ne)kvalita. Podle platné legislativy nemusí procházet zkouškami, které by ověřily, jaké množství a které živiny obsahují. V závislosti na výrobci se tak například obsah proteinů jednotlivých, náhodně zkoumaných preparátů pohyboval od 7 do 88 %, obsah vitamínu B12 od 0 až po několik stovek mikrogramogramů.

Pokud jste vegan nebo vegetarián a spoléháte se na výživový doplněk s obsahem chlorelly jako na zdroj bílkovinželeza nebo vitamínu B12, jdete do rizika, že adekvátní přísun živin nedostanete.

chlorella-a-spirulina
Zdroj foto: Shutterstock.com

Jaké jsou účinky chlorelly?

Podle tvrzení výrobců a internetových stránek je chlorella zelený zázrak, dobrý na všechno: počínaje detoxikací organizmu a rakovinou konče. Hned na začátek je třeba říci, že vědecké studie sice vypadají slibně a naznačují potenciální využití chlorelly u mnoha onemocnění, ale je jich málo.

Navíc, vykonané byly většinou jen u malého vzorku pacientů (méně než 100), případně na zvířatech nebo izolovaných buněčných kulturách ve zkumavce. Častokrát se však stává, že to, co funguje u zvířat, se u člověka chová úplně jinak. Výzkumníci se proto shodují v tom, že na potvrzení účinků chlorelly (a její doporučení jako prevenci nebo léčbu konkrétních onemocnění) je potřebné získat o mnoho víc vědeckých informací.

Pojďme se nyní podívat na nejčastější tvrzení, na které u chlorelly narazíte.

Chlorella je mocný antioxidant

Antioxidační účinky chlorelly a ochrana buněk před poškozením volnými radikály byly potvrzeny pouze v malém množství studií na lidech. Zkoumaly se dva druhy chlorelly – chlorella vulgaris a chlorella pyrenoidosa.

Chlorella zbavuje tělo těžkých kovů a toxinů

Při pokusech ve zkumavce většina řas dokáže hromadit těžké kovy a toxiny ze svého okolí. Zejména druhy chlorella vulgaris a parachlorella beijerinckii dokázaly u zvířat, kontaminovaných rtutí a olovem, zvýšit vylučování těchto kovů z těla a snížit jejich hladinu v krvi.

U lidí bylo vykonáno pár studií, kde bylo sledováno vylučování toxických karcinogenních látek z organismu. Ti, kteří užívali výživový doplněk z chlorelly, jich měli po 2 týdnech v těle skutečně méně než ti, kdo chlorellu neužívali.

Zdá se tedy, že chlorella opravdu dokáže posilnit detoxikační procesy v organismu. Tento účinek však musí být potvrzený ještě v dalších studiích.

Chlorella posiluje imunitní systém

Zvýšení aktivity imunitního systému bylo ve studiích pozorováno u zvířat. Bylo dokonce potvrzené na několika malých studiích (30 – 60 dobrovolníků) i u zdravých lidí. Testovaným druhem bola chlorella vulgaris.

chlorella-účinky
Zdroj foto: Shutterstock.com

Chlorella léčí rakovinu a pomáhá v její prevenci

Protože se zdá, že chlorella by mohla zbavovat lidské tělo toxinů (z nichž mnohé podporují rozvoj rakoviny), existuje hypotéza, že by si dokázala najít místo v prevenci rakoviny.

Co se týká samotné léčby, snížení velikosti některých typů nádorů bylo zatím pozorované pouze u zvířat a při pokusech na izolovaných buňkách (mimo lidský organismus). Takže spoléhat se na ni jako na lék na rakovinu je předčasné a zavádějící.

Můžete se i setkat i s tvrzením, že chlorella pyrenoidosa redukuje nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie. V jedné studii u lidí s rakovinou zvýšila aktivitu imunitního systému, a pomohla tak pacientům s jedním nežádoucím účinkem chemoterapie – oslabením imunity a přidruženými infekcemi.

Ostatní nežádoucí účinky, jako například zvracení či únava, zkoumané nebolí, a sami autoři doplňují, že jejich výzkum je zatím limitovaný.

Chlorella snižuje vysoký krevní tlak

Zatím bylo provedeno několik studií na malých vzorcích pacientů s vysokým krevním tlakem. Po dobu testování jim chlorella pomohla tlak snížit nebo udržet na stabilní hodnotě.

Chlorella snižuje cholesterol

Tento účinek byl testovaný převážně u chlorelly vulgaris. Několik zatím nepostačujících studií u pacientů s vysokou hladinou cholesterolu, i u zdravých lidí, prokázalo snížení celkového, „zlého“ LDL cholesterolu či triglyceridů.

Chlorella zlepšuje funkci jater

Určitý pozitivní efekt při užívaní chlorelly vulgaris byl zaznamenaný také u pacientů se ztukovatěním jater a hepatitidou C. Pokud se tento účinek potvrdí, chlorella by mohla být využívaná jako ochranný prostředek pro játra.

Chlorella pomáhá při hubnutí

Ve zkumavkách byly vykonané pokusy, kde chlorella pyreinoidosa dokázala snížit hromadění tukových buněk a omezit jejich dozrávání. V jedné studii na 17 zdravých dobrovolnících bylo při užívaní chlorelly pozorované snížení procenta tuku v těle.

Tento efekt pravděpodobně souvisí se snížením hladiny cholesterolu. Tvrdit, že z chlorelly se hubne, je zatím předčasné, výzkum však naznačuje, že pomáhá s udržováním zdravých hladin cukru, cholesterolu v krvi a je zdrojem mnohých živin.

Chlorella snižuje hladiny cukru v krvi

Chlorella pyrenoidosa ve vícero studiích, avšak na malých vzorcích pacientů, prokázala zlepšení metabolizmu cukrů a snížení hladiny cukru v krvi.

chlorella-tablety
Zdroj foto: Shutterstock.com

Chlorella zpomaluje stárnutí

Toto tvrzení nebylo podložené žádným vědeckým výzkumem. Je založené hlavně na eventuální schopnosti chlorelly, že dokáže tělo zbavit toxinů, které způsobují předčasné stárnutí; na tom, že obsahuje antioxidanty, které vychytávají volné kyslíkové radikály (tyto také způsobují předčasné stárnutí buněk), a též na tom, že má v sobě vitamín C, který je důležitý pro elasticitu kůže (a tedy redukci vrásek).

Chlorella by vám proto (teoreticky) mohla pomoci, abyste vyhlíželi zdravěji a lépe. Avšak čekat, že díky ní omládnete/nebudete stárnout, je nereálné.

Chlorella zlepšuje mozkové funkce

Opět nebyl vykonaný žádný výzkum, který by sledoval vliv užívání chlorelly na paměťučení či jiné rozumové schopnosti u lidí. U myší bylo při druhu chlorella sorokiniana pozorované zlepšení krátkodobé paměti. Studie na zvířatech však nemluví o tom, zda dosáhneme takovýto účinek u lidí.

Chlorella zlepšuje trávení a pomáhá při onemocnění střev

Toto tvrzení nebylo dokázané u lidí, existuje pouze předpoklad, že by to tak mohlo být – podle dosavadních studií se zvířaty, kde chlorella pomohla udržet zdravou střevní  mikroflóru a léčila lehké trávicí těžkosti.

Na základě těchto studií je však předčasné tvrdit, že by dokázala léčit onemocnění, jako jsou ulcerózní kolitidasyndrom dráždivého trakčníku či Crohnova choroba. Ačkoli pacienti s těmito onemocněními mohou subjektivně tvrdit, že se při užívání chlorelly cítí lépe, chybí výzkum, který by potvrdil, že nejde jen o placebo efekt.

Další předpokládané účinky chlorelly

Chlorellu často vyhledávají také pacienti s fibromyalgií, chronickým onemocněním měkkých tkání, které se projevuje bolestmi celého těla, únavou, problémy se spánkem a úzkostí.

Dosavadní výzkum na lidech ukázal, že někteří pacienti s fibromyalgií se při užívání chlorelly cítí lépe. Studií je ale zatím málo na to, aby se užívání chlorelly při tomto onemocnění mohlo doporučit.

Podobně to platí i při depresi, kde byla chlorella zkoumána pouze jako doplněk ke standardní terapii antidepresivy. Proto je těžké určit, zda má vůbec nějaké antidepresivní vlastnosti.

chlorella-dávkování
Zdroj foto: Shutterstock.com

Dávkování a způsob užívání

Chlorella je dostupná nejčastěji ve formě tabletkapslí nebo prášku. Zřídka se můžete setkat s tekutým extraktem. Jako standardní denní dávku pro dospělého člověka většina výrobců uvádí 5 g denně, přičemž při fyzické či psychické námaze údajně můžete dávku zvýšit až na dvojnásobek.

Ve vědeckých studiích se používaly dávky v rozmezí 3 – 12 g (v případě tekuté formy 4 – 10 ml). Ačkoliv výrobci rádi uvádějí, že předávkování chlorellou nehrozí, dávku 12 g denně byste neměli překračovat, z jednoduchého důvodu – její použití nebylo na lidech dostatečně testované, a reálně tedy nedokážeme posoudit, zda vyšší dávka nepředstavuje zdravotní riziko.

Ze stejného důvodu nemáme dostatek informací ani o tom, zda je bezpečné užívat chlorellu bez přestávky déle než 3 měsíce. Doporučuje se začít s nižšími dávkami (1,5 g denně) a postupně je zvyšovat na maximálně 12 g, abyste se vyhnuli případným nežádoucím účinkům. Protože chlorella má schopnost navázat na sebe mnohé látky, léčiva nevyjímaje, mezi ní a jakýmikoliv léky byste měli dodržet časový odstup aspoň 2 hodiny.

Nezapomínejte na to, že optimální dávky chlorelly při jednotlivých zdravotních problémech nebyly pevně stanovené kvůli nedostatku vědeckých studií. Proto pokud trpíte nějakým onemocněním – a od chlorelly očekáváte pomoc při tomto problému – poraďte se nejdřív se svým lékařem. Pravděpodobně se při vaší diagnóze s chlorellou už setkal a disponuje potřebnými informacemi.

Má chlorella nežádoucí účinky?

Samozřejmě má. Mezi nejčastější patří: akné, průjmy, nevolnost, plynatost, křeče v břiše a zelené zabarvení stolice (kvůli obsahu barviva chlorofylu). Nežádoucí účinky se  obvykle objeví v začátcích užívání, ale když si organismus na chlorellu zvykne, obvykle odezní.

Chlorella, podobně jako některé byliny (např. třezalka tečkovaná) či léky(tetracyklinová antibiotika či kortikoidy), může způsobit, že vaše kůže se stane citlivější na slunce. Po dobu jejího užívání byste se proto měli vyhnout dlouhému pobytu na přímém slunci, resp., pokud to není možné, používat opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15. Na dosažení dostatečné ochrany se však doporučuje faktor 30 a vyšší.

Jak jistě víte, při užívaní jakéhokoliv léčiva či výživového doplňku hrozí alergická reakce. Projevy jsou vyrážky, zčervenání kůže, svrbění, otok, v horších případech problémy s dýcháním.

U chlorelly byly zaznamenány vážné alergické reakce, zahrnující hlavně astmazánět ledvin. Náchylnější jsou na ni lidé, kteří jsou alergičtí na různé druhy plísní. Proto pokud k nim patříte, užívání chlorelly může být pro vás rizikové.

Kdy může být užívání chlorelly nebezpečné?

Chlorella obsahuje jód, proto může být nebezpečná pro lidi, kteří jsou na něj přecitlivělí. Pokud se léčíte na onemocnění štítné žlázy, v žádném případě ji neužívejte bez předchozí konzultace s vaším endokrinologem, který dokáže posoudit, zda je pro vás bezpečná vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu.

Protože existují vědecké důkazy, které naznačují, že chlorella aktivizuje imunitní systém, opatrní při jejím užívání byste měli být i tehdy, když trpíte nějakým autoimunitním onemocněním – např. reumatoidní artritida, skleróza multiplex, lupus, celiakie, anebo jste absolvovali transplantaci orgánu. Chlorella by totiž mohla příznaky těchto onemocnění a stavů zhoršit.

chlorella-nežádoucí-účinky
Zdroj foto: Shutterstock.com

Užívání chlorelly v těhotenství, při kojení a u dětí

Bylo provedeno jen málo studií, ve kterých chlorellu (pyreinoidosa) užívaly těhotné ženy. Zdá se být bezpečná – nebyly zaznamenané žádné nežádoucí účinky na vyvíjející se plod, dokonce je prospěšná – ženy, které ji užívaly, měly nižší riziko vzniku otoků, anémie (nedostatku železa) a přítomnosti bílkovin v moči. Přesto se však zatím její užívání v těhotenství nedoporučuje, protože je potřebný výzkum na větším vzorku žen.

Podobná situace platí rovněž v případě kojení – kvůli nedostatku důkazů chlorellu neužívejte. Ačkoliv některé studie naznačily, že matky, které ji užívaly v době těhotenství a kojení, měly v mléku vyšší hladinu protilátek a živin.

Užívání chlorelly u dětí také nebylo důsledně prozkoumané, byly však zaznamenány podobné alergické reakce jako u dospělých. Užívání u dětí do 18 let se proto zatím nedoporučuje.

S čím chlorellu nekombinovat?

Chlorella obsahuje vitamín K, který zvyšuje srážlivost krve. Pokud tedy užíváte léky na snížení srážlivosti (speciálně warfarin), užívání chlorelly se musíte úplně vyhnout.

Stejná strategie se doporučuje v případě, že užíváte imunosupresiva – léky na potlačení aktivity imunitního systému. Protože chlorella může aktivitu imunosupresiv zvýšit, působí přímo proti účinku těchto léků. Příkladem jsou kortikoidy (methylprednisolon) nebo cyklosporin.

Zvláštní nebezpečí chlorelly

Vědecký výzkum naznačuje, že chlorella je schopná na sebe vázat těžké kovy a toxiny. To se zdá být úžasná vlastnost při detoxikaci organismu, resp. při prevenci jeho kontaminace. Je to však nebezpečná vlastnost při pěstovánízpracovaní chlorelly.

V době těchto procesů totiž může lehko dojít k jejímu znečištění. Nemusí jít přímo o znečištění toxiny, stačí i smíchání chlorelly s jinými druhy řas, které toxiny produkují, resp. její pěstování ve vodě, kde jsou přítomné i jiné řasy.

Výsledkem tak může být, že přípravek, který vás má toxinů zbavit, vám je – paradoxně – dopraví do těla, a způsobí různé, zejména neurologické těžkosti.

chlorella-prodej
Zdroj foto: Shutterstock.com

Jak si vybrat správný přípravek?

Chlorelly je vícero druhů, dva nejvíc používané ve výživových doplňcích jsou chlorella vulgaris a chlorella pyreinoidosa. Nejprve byste si měli odpovědět na otázku, jaký účinek od chlorelly očekáváte, a ověřit si, zda jsou pro daný účinek k dispozici aspoň nějaké výzkumy, a který druh chlorelly byl při nich použitý.

Jak jsme už zmínili, aby užívání chlorelly mělo pro vás nějaký užitek, je nesmírně důležitý její původ či kvalita. Mezi jednotlivými značkami výživových doplňků se sice lze těžko orientovat, existují však určité tipy, které vám pomohou rozeznat kvalitnější doplněk.

Dejte na jméno společnosti, její historii, postavení na trhu a recenze uživatelů. Výrobek by měl obsahovat informaci o tom, že jde o chlorellu, která má rozrušené (dezintegrované) buněčné stěny, aby byla stravitelná a využitelná organismem. Neměla by obsahovat žádné další látky (aditiva) a měla by projít testy na mikrobiální kontaminaci a kontaminaci těžkými kovy.

Malou pomůckou je, když si ověříte, zda společnost, která výrobek nabízí, má tzv. GMP (Good Manufacturing Practice) certifikát – certifikát správné výrobní praxe, případně jiné certifikáty. Na obalu by měli uvádět dostatečné informace produktu, množství živin i zemi původu, resp. byste neměli mít problémy s kontaktováním výrobce, abyste se k těmto informacím dostali.

Závěr

Chlorella se zdá být rostlinou s velkým potenciálem, třebaže se teprve nedávno začala těšit širší pozornosti vědců. Internetové stránky, nabízející prodej výživových doplňků s jejím obsahem, však výzkumy často nesprávně interpretují – tradičně přehánějí.

Na doporučení chlorelly při léčbě jednotlivých onemocnění zatím nemáme dostatek vědeckých informací. Její užívání je pravděpodobně bezpečné u dospělých, kteří neužívají vyjmenované léky a nemají vyjmenované onemocnění (viz výše), s výjimkou alergických reakcí, které mohou být častější a prudší, než u jiných výživových doplňků rostlinného původu.

Problémem ale zůstává častokrát nedostatečná kvalita jednotlivých přípravků s obsahem chlorelly.

Autorka je farmaceutka

Zdroje:

 1. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-907-CHLORELLA.aspx?activeIngredientId=907&activeIngredientName=CHLORELLA&source=2
 2. https://www.drugs.com/breastfeeding/chlorella.html
 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394009011367?via%3Dihub
 4. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148080
 5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576903000821?via%3Dihub
 6. http://www.healthline.com/health/food-nutrition/chlorella#possible-sideeffects13
 7. https://examine.com/supplements/chlorella/
 8. https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/specialfeatures/ucm464195.htm

Napsat komentář