Interrupce – umělé přerušení těhotenství

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Interrupce je velmi citlivé téma, se kterým se potýkají ženy po celém světě.

Špatná finanční situace, nízký věk ženy, nevyspělost partnerů, tlak ze strany okolí, kariéra, zdravotní problémy, násilné trestné činy   – to jsou nejčastější důvody pro dobrovolné přerušení těhotenství.

Otázka interrupce dnes svět rozdělila na dva tábory. Někdo ji schvaluje jako svobodné právo ženy, jiný ji považuje za něco neodpustitelného.

Jak jste na tom vy?

Co je to interrupce?

Interrupce (potrat nebo umělé přerušení těhotenství) je lékařský zákrok, jehož provedení je upraveno Zákonem 73/1986 Sb. a příslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na Slovensku je interrupce legální do 12. týdne těhotenství, což se počítá od prvního dne poslední menstruace. Zákrok se provádí většinou na přání ženy, ale může být proveden pouze v odborném zařízení, pod vedením erudovaného gynekologa.

Co dělat, pokud jste se rozhodla pro interrupci?

V případě, že jste na těhotenském testu objevila „nechtěné“ 2 čárky, v první řadě navštivte svého gynekologa. Ten na základě krevních testů a ultrazvukového vyšetření potvrdí těhotenství a upřesní délku jejího trvání.

Na Slovensku lze provést interrupci bez udání důvodu do 12. týdne těhotenství. V případě závažných zdravotních důvodů, ohrožujících život ženy, a to i bez ohledu na délku trvání těhotenství. Interrupce se však nesmí provádět častěji než 1x za půl roku.

Pokud o interrupci požádá žena, která ještě nedovršila 16 let života, je nezbytný souhlas zákonného zástupce, popřípadě osoby, které byla svěřena do výchovy. Pokud jde o ženu, která je ve věku od 16 do 18 let, souhlas rodičů se nevyžaduje. V takovém případě zdravotnické zařízení pouze vyrozumí zákonného zástupce o interrupci.

Pokud se přece rozhodnete pro ukončení těhotenství, přičemž se nacházíte v povoleném intervalu a splňujete zákonem stanovené podmínky, gynekolog vám vysvětlí celý postup a poučí vás o možných rizicích. Pak máte 2 dny na rozmyšlenou, zda názor nezměníte. Pokud ne, lékař vám dá vyplnit tiskopis „Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení potratu“.

Svým podpisem potvrdíte, že jste byla seznámena se všemi riziky, vyplývajícími ze zákroku. Lékař vám následně doporučí zdravotnické zařízení na výkon interrupce.

Interrupci můžete podstoupit i bez vědomí vašeho gynekologa nebo rodiny, a to návštěvou soukromé kliniky, které kladou důraz na anonymitu a soukromí svých pacientek. Postup je však stejný: protože jde o lékařský zákrok, musíte podstoupit všechny doprovodné vyšetření a konzultace s gynekologem dané kliniky. 

Zdroj foto: Shutterstock.com

Může být žádost o interrupci zamítnuta?

Podle interrupčního zákona jsou zdravotními překážkami, pro které nelze na žádost ženy přerušit těhotenství, dva konkrétní stavy:

 • interrupce je nebezpečná vzhledem k zhoršenému zdravotnímu stavu ženy,
 • od předchozí interrupce neuplynulo více než 6 měsíců.

Jak probíhá interrupce?

Interrupce je přerušení těhotenství chirurgickým zákrokem nebo chemickou látkou. Přesné stanovení týdne těhotenství je nutné zejména kvůli druhu plánované interrupce. Obecně existují 2 druhy interrupce:

 • podání tablety,
 • chirurgický zákrok.

Interrupce pomocí tabletek

Od roku 2013 existuje na našem trhu „potratová pilulka“ léčivo Mifepriston. Toto léčivo již několik let používají gynekologové i v Česku. Tabletová interrupce vyžaduje užívání 2 různých léků s odstupem 36 48 hodin. Mifepriston lze užít nejpozději do 63 dnů od prvního dne poslední menstruace.

Účinek spočívá v tom, že tableta blokuje produkci ženského hormonu progesteronu, který je zejména v počátečních stádiích těhotenství důležitý pro udržení gravidity a vývoj plodu. Jednoduše řečeno Mifepriston odnímá zárodku výživu, a ve vyšších dávkách ho usmrtí a oddělí.

Následně je ženě podán hormon prostaglandin  misoprostol. Ten se používá k vyvolání kontrakcí. Jeho působením dochází k mírnému krvácení, křečím, až vypuzení plodu a placenty (porodními cestami).

Mohu si „potratovou pilulku“ volně zakoupit v lékárně?

Pilulka je přísně vázána na lékařský předpis. Na internetu se však nelegálně prodává bez lékařského předpisu. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto vydal upozornění, že internetový prodej potratové tablety pod označením RU 486 je nezákonný a užití musí probíhat výhradně pod dohledem lékaře.

„Při nákupu léku přes internet, z nelegálních internetových stránek, hrozí dodání padělaných nebo nekvalitních léků, které neobsahují to, co deklarují; mohou obsahovat zdraví škodlivé látky, nebo nedosahují požadované kvality,“ uvedla tehdejší mluvčí SÚKL Valéria Pernišová.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Medikamentózní nebo chirurgický potrat?

Výhodou medikamentózního přerušení je, že ho lze provést už velmi brzy, a není nutný žádný operační zásah. Výhoda chirurgického přerušení zase spočívá v tom, že zákrok proběhne rychle a většinou je doprovázen pouze krátkodobým a mírným krvácením.

Neexistuje proto žádná dobrá ani špatná metoda všechny jsou velmi účinné, mají málo vedlejších účinků a je s nimi dostatek zkušeností. Rozhodnutí proto musí udělat žena.

Jak probíhá chirurgická interrupce?

Rozlišujeme 2 druhy chirurgické interrupce:

 • včasná interrupce vysátí,
 • klasická interrupce dilatace a kyretáž.

Včasná interrupce – miniinterrupce

Provádí se do 6. až 8. týdne těhotenství. U žen, které nemají za sebou žádný porod, lze provést do 45 dnů od prvního dne poslední menstruace, a u žen, které již rodily normální cestou, až do 55. dne.

Podstatou zákroku je speciální sací zařízení, které vysaje plod z dělohy. Metoda „podtlakem“ je široce používaným chirurgickým postupem. Zákrok trvá přibližně 15 minut, čas rekonvalescence se pohybuje od 2 do 3 hodin. Není nutná hospitalizace.

Klasická interrupce – dilatace a kyretáž

Provádí se od 6. do 12. týdne těhotenství. Je známá pod názvem chirurgická interrupce. Postup je podobný jako při miniinterrupci, používá se však kyreta  ostrý chirurgický nástroj, kterým lékař seškrabuje plod z vnitřní vrstvy dělohy. Potom kanylou (trubicí z umělé hmoty) vysaje plod z těla.

Zákrok musí probíhat v celkové anestezii, obvykle při jednodenní hospitalizaci. Úkon trvá přibližně 10 minut a čas rekonvalescence se pohybuje kolem 5 až 6 hodin.

Ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů?

Interrupční zákon umožňuje provést interrupci po 12. týdnu těhotenství pouze z následujících důvodů:

 • těžké poškození plodu,
 • ohrožení života matky,
 • pokud se zjistilo, že plod není schopen života.

Těhotná žena podstupuje v průběhu 16. týdne tzv. biochemický screening, který odhalí vrozené vývojové vady plodu. Při pozitivním screeningu je doporučeno vyšetření plodové vody amniocentéza.

Toto vyšetření s vysokou přesností určí, zda dítě bude/nebude mít některé z testovaných genetických onemocnění, jako například Downův syndrom, rozštěp páteře a jiné vrozené vývojové vady. Při zvýšeném riziku se výsledek musí ověřit i dalšími vyšetřeními.

Dalším případem je tzv. fetocída redukce počtu plodů v děloze. Tento jev nastává zejména po umělém oplodnění, kdy se pro zvýšení úspěšnosti vkládá do dělohy více oplodněných vajíček. V případě uchycení všech vajíček se může stát, že žena bude čekat například čtyřčata.

Zde je riziko vzniku komplikací pro ženu i plody velmi vysoké. Ženě hrozí například spontánní potrat nebo předčasný porod těžce postižených dětí. Proto se ženám nabízí možnost redukce počtu plodů v děloze, čímž se zlepšuje prognóza donošení zdravých dětí.

(Plody se usmrcují injekcí draslíku, aplikovanou přímo do srdce. Usmrcené plody se do konce těhotenství zcela vstřebají.)

Zdroj foto: Shutterstock.com

Pro ženu je velmi bolestivé, když se ve vyšším stádiu těhotenství odhalí takové poškození plodu, které je neslučitelné se životem. V těchto případech lze podle interrupčního zákona kdykoli požádat o ukončení těhotenství.

Interrupce se provádí uměle, podáním prostaglandinů  buď přímo přes břišní stěnu do plodové vody, nebo ve formě tablet nebo gelu do pochvy. Prostaglandiny vyvolávají otevírání děložního čípku, nástup kontrakcí a vypuzení plodu.

Interrupce po 12. týdnu těhotenství je rizikový zákrok a vyžaduje péči o pacientku po celou dobu hospitalizace. Samotná žena musí dodržovat všechna režimová opatření.

Jaká je cena interrupce?

Interrupce je placený výkon, její cena se pohybuje od 250 do 350 eur. Záleží však na zdravotnickém zařízení, které ji provádí. Takto se cena může vyšplhat až do výše 500 eur.

V ceně jsou zahrnuty všechny nutné doprovodné vyšetření (ještě před provedením samotné interrupce), sepsání žádosti, interní a ultrazvukové vyšetření, krevní testy, hospitalizace a jiné.

Jaké jsou zdravotní rizika interrupce?

Přestože medicína je dnes na velmi vysoké úrovni, téměř žádný podobný zásah do lidského těla se neobejde bez určitých rizik. Komplikace mohou nastat již při samotné interrupci, pokud se například kompletně neodstraní tkáň z dělohy, nebo naopak, když dojde k přílišnému odstranění tkáně a protržení stěny dělohy.

Obecně platí, že riziko narůstá s délkou těhotenství. Proto je nejbezpečnější interrupce v co nejranější fázi těhotenství. Většina žen zvládne interrupci bez problémů, avšak existuje riziko vzniku komplikací, jako například:

 • poškození dělohy nejčastěji jde o následek chirurgické interrupce,
 • infekce dělohy vyskytují se u 1 z 10 žen,
 • nadměrné krvácení pouze u 1 z 1000 žen,
 • poškození děložního čípku 1 případě ze 100 chirurgických interrupcí,
 • pokračování těhotenství, navzdory provedené interrupci výskyt u 1 ženy ze 100,
 • možné problémy s dalším otěhotněním nebo udržením těhotenství v důsledku poškození dělohy (tvorba srůstů, které brání početí nebo udržení plodu), nebo v případě, že se po zákroku rozvine infekce, která není pořádně přeléčena.

Obecně však platí, že interrupce nemá vliv na snížení plodnosti. Proto nezapomeňte používat antikoncepci hned po zákroku. 

Zdroj foto: Shutterstock.com

Post-interrupční syndrom

Výraznou komplikací po interrupci je dopad na psychiku ženy. Zejména u mladých dívek, které se rozhodly pro interrupci z osobních důvodů, se setkáváme s depresí a úzkostí, odmítáním pohlavního styku, nebo stěžováním se na bolest v oblasti genitálu i při normálním gynekologickém nálezu.

Všechny tyto příznaky označujeme jako post-interrupční syndrom. Častokrát se žena snaží veškerou vinu přenést na partnera, nebo dokonce lékaře. Ve vzácných případech může pocit viny vyústit do závažné psychózy a úvah o sebevraždě. Tehdy je již nezbytná odborná psychiatrická pomoc.

Je interrupce jediným řešením neplánovaného těhotenství?

Jednoznačně není. Nechtěné těhotenství nemusíte ukončit pouze potratem. Utajený porod, hnízdo záchrany či osvojení dítěte jinými lidmi, jsou dobré alternativy, jak předejít interrupci. Přestože se dnes informace šíří různými médii expresně rychle, mají lidé málo znalostí o těchto možnostech.

„Učím už 16 let, ale stále se setkávám s reakcemi studentů, že o alternativních možnostech nechtěného těhotenství věděli málo. Více než 90 % studentek se shodlo, že po seznámení se s možnostmi by si interrupci nevybraly,“ říká Martina Mojtová, vedoucí Katedry sociální práce a sociálních věd UKF v Nitře.

Jaké jsou tedy mé možnosti, pokud nechci jít na interrupci?

Jednou z možnosti je utajený porod. Pokud se pro něj rozhodnete, musíte si v zdravotnickém zařízení podat žádost o utajení své osoby.

Následně, po porodu, můžete dát souhlas k osvojení dítěte jinou rodinou. Matka tak učiní písemným prohlášením před zástupcem soudu, nebo před sociální kuratelou na úřadu práce, sociálních věcí a rodiny v místě trvalého bydliště.

Nechtěné dítě můžete také beztrestně odnést do hnízda záchrany. Těch je v současnosti na Slovensku 20 a fungují od roku 2004. Do hnízda záchrany lze umístit dítě maximálně do 6 týdnů od porodu.

Jaká je situace na Slovensku a ve světě?

V současnosti počet interrupcí na Slovensku rapidně klesá – za posledních 10 let o více než 60 %, přičemž připadá přibližně 13 umělých potratů na 1000 žen v produktivním věku.

Zatímco v roce 1990 bylo umělým potratem ukončených až 49 % všech těhotenství, v roce 2016 to bylo pouze 21 %. Pro potrat se nejčastěji rozhodují ženy ve věku 30 34 let.

V rámci Evropské unie se můžeme pochlubit druhým místem v nejnižším počtu umělých přerušení těhotenství, hned za Nizozemskem. Vysoká míra potratovosti je však v Maďarsku a Švédsku, kde se provádí každoročně dvojnásobné množství interrupcí, než na Slovensku.

Ve Spojených státech amerických je potrat druhým nejběžnějším chirurgickým zákrokem, hned po odstraňování mandlí. Ročně se uskuteční přes 1,5 milionu potratů. 

Zdroj foto: Shutterstock.com

Ve kterých zemích je interrupce povolena?

Většina evropských zemí se domnívá, že rodiče mají základní lidské právo svobodně určovat počet svých dětí a časový odstup mezi nimi. Na základě tohoto přesvědčení platí v evropských zemích liberální interrupční zákony. Výjimku tvoří pouze Polsko a Irsko.

 • Polsko  interrupce jsou povoleny do 12. týdne těhotenství, a to pouze v případě znásilnění, incestu, když je ohrožen život matky nebo v případě poškození plodu.
 • Irsko  interrupce je povolena pouze v případě ohrožení života matky.
 • Maďarsko  interrupce je povolena do 12. týdne a za podmínek, že by se dítě mělo narodit do krizové rodinné situace, kdy je ohroženo zdraví matky či plodu, nebo v případě vážného zdravotního postižení dítěte.
 • Španělsko  interrupce jsou povoleny do 12. týdne těhotenství, ale jen v případě vážného ohrožení fyzického a psychického zdraví matky.
 • Aljaška a Havaj jsou v otázce interrupcí liberální státy interrupce zde nepodléhá takovému množství omezení, jako v jiných státech USA.
 • Arkansas, Georgia, Kansas, Mississippi, Nové Mexiko a jiné – potrat dovolují jen z důvodu znásilnění, incestu, v případě ohrožení matky či handicapu dítěte.
 • Rumunsko do roku 1990 byly potraty ilegální. Dnes je možná interrupce do 14. týdne těhotenství bez udání důvodu, a ze zdravotních důvodů bez ohledu na délku trvání těhotenství.

Přestože názory na umělé ukončení těhotenství jsou u lidí různé, interrupce je v plné kompetenci vás jako žen. Život s sebou přináší mnoho těžko řešitelných situací, a proto pokud jste se po pečlivém zvážení rozhodla pro tento krok i vy, netrapte se výčitkami. Je to váš život a vaše volba.

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/d300d9883ddb25d3fbe2b7db4baca33a.pdf

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/expert-answers/abortion/faq-20058551

http://sk.medixa.org/liecba/prerusenie-tehotenstva

http://www.solen.sk/pdf/ced45ceb7264db4ea31d61c4000244ab.pdf

http://www.miniinterupce.cz/miniinterupce/page.asp?id=4

Napsat komentář