Potravinové alergie aneb když jídlo zaútočí

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Potravinová alergie je abnormální imunologická odpověď na potravinové proteiny.

Tento druh alergie (celosvětově) postihuje 6 – 8 % dětí a 1 – 2 % dospělé populace.

Nežádoucí potravinové reakce jsou všechny nepříjemné reakce po požití potravy.

Potravinové alergie se projevují širokým spektrem příznaků:

 • svrběním,
 • kopřivkou,
 • otoky, průjmy,
 • ztíženým dýcháním,
 • kašlem,
 • těžkostmi s polykáním,
 • život ohrožující anafylaktickou reakcí.

Každá reakce po jídle není alergie

Potravinová alergie je součástí velké skupiny nežádoucích potravinových reakcí. Součástí této skupiny je i tzv. potravinová intolerance. Typicky se projevuje nepříjemnými symptomy, jako jsou bolesti břicha, průjmy a zvracení.

Intolerance může být: enzymová – u kravského mléka, farmakologická – při užívání protizánětlivých léků (nesteroidních antiflogistik) anebo jde o tzv. pseudoalergii – s klinickými známkami alergie.

Intoleranci vyvolá vysoký obsah biogenních aminů (látek, jako histamin, kadaverin, pustrescin atd.), které jsou obsažené v některých druzích potravin, jako jsou:

 • rajčata,
 • špenát,
 • maso,
 • sýry,
 • konzervované ryby,
 • pivo,
 • víno,
 • jiné.

Potravinová intolerance vzniká neimunitními procesy, zatímco potravinová alergie imunitními.

potravinové alergie rajčata
Zdroj foto: Shutterstock.com

Nejčastější potravinové alergeny

Mezi nejčastější potravinové alergeny, vyvolávající více než 90 % všech potravinových alergií, patří takzvaná velká osmička alergenů. Patří sem proteiny:

 1. kravského mléka,
 2. vajíčka,
 3. arašidů,
 4. pšenice,
 5. sóji,
 6. ryb,
 7. korýšů a měkkýšů,
 8. ořechů (mandle, vlašské ořechy, pekanové ořechy, lískové ořechy atd.).
potravinové alergie lískovce
Zdroj foto: Shutterstock.com

Spektrum potravinových alergenů je geograficky závislé. Např. pohanka nejčastěji v KorejiJaponsku, rýže v Číně, alergie na sezam je rozšířená v Izraeli, hořčičná semínka útočí ve Francii, měkkýši a korýši v Singapuru a na Filipínách.

Ve skandinávských zemích je zase častá alergie na tresku.

Jak vzniká potravinová alergie?

Imunitní systém identifikuje protein v potravině jako cizorodý alergen. Následuje produkce protilátek, takzvaných imunoglobulinů E.

Tyto protilátky se vážou na buňky v kůži, v plicích a v trávicím traktu. Při opakovaném kontaktu s alergenem buňky uvolňují mediátory, které mají schopnost:

 • rozšiřovat cévy,
 • zvyšovat sekreci sliznic,
 • stahovat hladké svalstvo,
 • přivolávat ostatní zánětlivé buňky.

Můžeme z alergie „vyrůst“?

Většina dětí s alergií na kravské mléko, vejce, sóju a pšenici  z takovéto alergie vyroste – dojde u nich k navození tolerance. Alergie na arašídy a tzv. plody moře však většinou přetrvává po celý život.

Zda došlo u dítěte k navození tolerance, napoví opakované alergologické testování.

Fenomén zkřížené reaktivity

V některých skupinách potravin, jako jsou například ořechy nebo plody moře, může alergie na jeden druh potravin vyvolat alergickou reakci i při styku s jiným druhem té samé skupiny.

Tento fenomén se nazývá zkřížená reaktivita. V tomto případě imunitní systém považuje podobné alergenní proteiny za identické.

Zkřížená reaktivita se může objevit mezi dvěma druhy potravin, ale též mezi potravinoupyly či latexempotravinou. Kvůli zkřížené reaktivitě je diagnostika potravinových alergií náročná.

potravinové alergie pyl
Zdroj foto: Shutterstock.com

Protože imunitní systém považuje podobné proteiny ve zkříženě reagujících látkách za stejné, kožní i krevní test mohou být pozitivní i na látky, při jejichž konzumaci nemusí mít jedinec vždy projevy alergie. To může vést ke zbytečnému omezování pacienta při výběru potravin.

Vysoká zkřížená reaktivita existuje mezi mlékem krávy, ovce a kozy. V případě alergie na kravské mléko je pravděpodobnost reakce na ovčí mléko nebo kozí  90 %.

Též až 35 % pacientů alergických na arašídy reaguje i na stromové ořechy, a to i přesto, že arašídy a ořechy nejsou zpříbuzněné. Proto by se měli pacienti, kteří jsou alergičtí na arašídy, ořechům vyhýbat.

Zkřížená reaktivita mezi sladkovodními jako i mezi mořskými rybami je velmi výrazná: riziko alergie na další druh ryby je asi 50 %.

Korýši a měkkýši jsou spojováni se závažnými, potenciálně život ohrožujícími reakcemi. Vysoký stupeň zkřížené reaktivity mezi korýši a měkkýši (krevety, raci, krabi, humry) zapříčiňuje až 75 % pravděpodobnost reaktivity na další druh.

Klinicky je významná i zkřížená reaktivita mezi alergeny roztočů a korýšů. Ta může vést k falešně pozitivním výsledkům alergologického testování na mořské plody, bez jakýchkoliv klinických projevů po požití takovýchto jídel.

(Anebo naopak, k rozvoji alergických symptomů na mořské plody, po předcházející senzibilizaci alergeny roztočů.)

Od ovoce k latexu

Latex je přírodní látka, odvozená z mléčné substance, extrahované z kaučukovníku. Cca 30 – 50 % lidí s IgE – se zprostředkovanou alergií na latex – může mít (v důsledku zkřížené reaktivity) těžkosti po požití některého ovoce. Nejčastěji je to banán, avokádo, kiwi nebo kaštan.

potravinové alergie banán
Zdroj foto: Shutterstock.com

Orální alergický syndrom

Někteří jedinci s pylovými alergiemi (senná rýma) mívají projevy v okolí úst a hrdla ihned po snědení syrového ovoce, zeleniny, ořechů a semínek, které obsahují proteiny, zkříženě reagující s pyly. Například pacienti s alergií na pyly břízy mohou alergicky reagovat na:

Pacienti alergičtí na bylinu ambrózii reagují stejně po melounu. Mezi symptomy patří: svědění, štípání rtů, jazyka a patra úst.

Navíc se může objevit kopřivka v okolí úst, na místech kontaktu potraviny s kůží, nebo otoky rtů a jazyka, či svírání hrdla.

Projevy potravinové alergie

Kůže zčervená, vznikne kopřivka, otok kůže. Při postižení dýchacích cest nastane:

 • svědění rtů a ústní dutiny,
 • otok jazyka a hlasivek,
 • obstrukce hrtanu,
 • astma,
 • senná rýma,
 • těžkosti s dýcháním.

Alergie v zažívacím traktu se může projevit:

 • zvracením,
 • zánětem žaludeční sliznice,
 • průjmem,
 • akutními bolestmi břicha.

Ze systémových projevů se setkáme se zmateností, ztrátou vědomí až s anafylaktickou reakcí.

potravinové alergie dušení
Zdroj foto: Shutterstock.com

Anafylaktická reakce je život ohrožující stav

U některých lidí může potravina vyvolat až anafylaktickou reakci. Je to reakce, která se projevuje život ohrožujícími stavy, jako:

 • zúžení dýchacích cest,
 • otoky hrdla,
 • těžkosti s dýcháním,
 • šokový stav (s výrazným poklesem tlaku),
 • zrychlený puls,
 • zmatenost,
 • ztráta vědomí.

Poslední dobou narůstá význam potravinově závislé, cvičením vyvolané anafylaxie. Nejčastěji k ní dochází po konzumaci určitých jídel a prodloužené fyzické aktivitě, zejména v extrémně horkém anebo extrémně chladném počasí. Tomuto stavu se dá předejít, že potom, když se najíme, na několik hodin omezíme fyzickou aktivitu.

Diagnostika a léčba potravinových alergií

Dermatolog/alergolog nejprve odebere kompletní potravinovou anamnézu. Podle ní vybere vhodný způsob testování kožním nebo krevním testem.

Při kožním testování se kápne malá kapka extraktu z testovaného alergenu na záda nebo předloktí. Kapka se propíchne jehlou (přibližně 1 mm do kůže). Test je pozitivní, pokud se do 20 minut vytvoří pupenec. Toto testování dokáže na 95 % vyloučit IgE-zprostředkovanou alergii (na latex).

V některých případech, jako je těžký ekzém, se alergické testování nerealizuje. Tehdy se přistupuje ke krevnímu testu (na přítomnost protilátek IgE).

Falešné pozitivní jakož i falešné negativní výsledky mohou vzniknout jak při kožním, tak i krevním testování. Za nejvhodnější se považují potravinové provokační testy, ale realizují se pouze po dobu hospitalizace.

100 % léčba potravinové alergie v současnosti neexistuje. Nejdůležitější je důsledné vyhýbání se potravině, na kterou je pacient alergický. Do úvahy ještě přichází hyposenzibilizace (snížení alergické reaktivity organismu) – prostřednictvím specifické alergenové imunoterapie.

potravinové alergie autoinjekční epinefrin
Zdroj foto: Shutterstock.com

Co dělat v případě anafylaktické reakce?

Pacienti se závažnou potravinovou alergií by vždy měli mít u sebe autoinjekční epinefrin. Anafylaktická reakce se může projevovat:

 • těžkostmi s dýcháním,
 • zmateností,
 • ztrátou vědomí.

V případe takovýchto příznaků (po konzumaci jídla) je nutné ihned aplikovat epinefrin do stehenního svaluvolat odbornou zdravotní pomoc (bez čekání na zlepšení zdravotního stavu).

Prevence alergie

Mnoho studií potvrdilo preventivní účinek kojení na vznik alergií, protože látky obsažené v mateřském mléku pomáhají kolonizovat trávicí trakt dítěte mikrobiální flórou, a urychlují také dozrávání sliznice trávicího traktu.

V minulosti prosazované opožděné přidávání rizikových potravin do jídelníčku dětí se ukázalo jako nesprávné. Vhodné je přidávání tuhé a polotuhé stravy – už ve 4 – 6 měsíci života dítěte.

Důležitá je úprava jídla

Alergeny obsažené v jídle jsou obvykle stabilní vůči tepelné úpravě. Výjimkou jsou však zkříženě reagující alergeny při syndromu pyl – potravina.

Tyto alergeny (přítomné zejména v ovoci a zelenině) způsobují alergické reakce u lidí, kteří jsou přecitlivělí na pyl. Projevy nastávají hlavně po požití potravy v syrovém stavu, tepelná úprava alergenitu obvykle sníží.

Rovněž tolerance převařeného mlékavajec v pečených potravinách je výrazně vyšší oproti jejich konzumaci v syrovém stavu. Naopak, opékání arašídů (při vysokých teplotách) zvyšuje alergénní schopnosti arašídových proteinů, což je příčinou vysokého výskytu této alergie v Číně.

Pozor na skryté alergeny

Skryté alergeny se mohou nacházet v balených potravinách, které je na etiketě nedeklarují, anebo jejich přítomnost v potravě není známa. Jde například o pšenici, která se přidává do škrobu, a také:

 • oříšky ve zmrzlině,
 • sóju v hamburgerech,
 • želatinu vyrobenou z mořských ryb,
 • vlčí bob přidávaný do mouky.

Konzumace i malého množství jídla – ze zbytků na kuchařském náčiní v provozech výroby – může způsobit život ohrožující  reakce.

potravinové alergie zmrzlina
Zdroj foto: Shutterstock.com

Praktické rady na závěr

V případě konzumace v restauracích se informujte o surovinách v jednotlivých jídlech. Při nakupování v samoobslužných potravinách pozorně čtěte deklaraci obsahu alergenů – na každém obalu!

Pacient s anamnézou závažné alergické reakce by měl při sobě vždy nosit pohotovostní balíček, který obsahuje:

 • autoinjektor s epinefrinem,
 • antihistaminika
 • kortikosteroidy,
 • bronchodilatační sprej.

Důležité je, aby rodina a přátelé věděli, jak postupovat v případě závažné reakce, a jak používat autoinjektor!

Napsat komentář