Výměna kyčelního kloubu – jak se co nejrychleji zotavit?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

K operaci kyčelního kloubu dochází v případě vážného poškození a opotřebení chrupavky, s následným narušením samotné kosti.

Člověk trpí bolestmi a velmi často i výrazným omezením hybnosti. Operace je náročná a rekonvalescence zdlouhavá.

Jak probíhá výměna kyčelního kloubu?

Výměna kyčelního kloubu je náročný operační zákrok, při kterém lékaři nahradí poškozený kloub titanovou náhradou. Ta se skládá ze dvou částí: jamky a hlavičky. Proto se titanový kloub nazývá totální endoprotéza.

Cílem této operace je zlepšení kvality každodenního života, aby se pacient mohl vrátit zpět k běžným aktivitám, či dokonce ke sportu.

„K výměně kloubu přistoupíme až po vyčerpání všech léčebných možností a tehdy, když je zřejmé, že pacientovi změníme kvalitu jeho života. Takové řešení je zcela na konci v řadě ortopedických léčebných postupů. Samozřejmě, vždy pod podmínkou, že se pacient dostal opravdu ke specialistovi a byl léčen adekvátně. Tišení bolesti tabletkami není tou nejšťastnější cestou,“ říká MUDr. Jakubík ze specializované nemocnice v oboru ortopedie.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Kolik a jak rehabilitovat?

Rehabilitace začíná bezprostředně po operaci, díky dobře zvládnuté léčbě bolesti. Za účasti školených fyzioterapeutů a rehabilitačních pomůcek, jako jsou motorové dlahy, probíhá cvičení buď přímo na lůžku pacienta, nebo v prostorách k tomu určené tělocvičny.

Začíná se s cvičením na zádech. Ve stoji se pak absolvuje nácvik chůze na dvou francouzských holích po rovině. Po jejím zvládnutí se učí chůze po schodech.

Díky poctivému cvičení může pacient již do 3 dnů od zákroku opustit nemocniční zařízení samostatně chodící. Doma by měl pokračovat přesně podle pokynů lékaře a podrobné písemné informace o způsobu cvičení.

Jako prevence embolie jsou vždy nutné podkožní injekce na ředění krve a léky na otoky a bolesti, které předepsal lékař.

Prvních 6 týdnů po operaci probíhá proces „hojení“ kloubu. Pacient v tomto čase nesmí končetinu zatěžovat naplno a chodit by měl s dvěma francouzskými holemi. Po uplynutí tohoto období může odložit berlu na operované straně, a tuto stranu stále více namáhat, pokud se nenaučí souměrně chodit.

„Pacient po operaci musí nohu zatěžovat, ideálně jízdou na kole, severskou chůzí nebo podobnými dostupnými sporty, aby zpevňoval svalový aparát. Zlepší se tak komfort chození, ale zejména životnost kloubu,“ dodává MUDr. Tomáš Jakubík.

Z dlouhodobého hlediska by měl pacient s novým kloubem dodržovat základní pravidla péče o endoprotézu, s čímž souvisí optimálnost a stabilita tělesné hmotnosti a okamžitá léčba v případě jakékoliv infekce, která by se krevní cestou mohla dostat k implantátu.

Viz video, jak probíhá operace kyčelního kloubu:

Napsat komentář