Karcinom hrtanu: Nejrizikovější je kouření a pití alkoholu

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Karcinom hrtanu, jeden z nádorů hlavy a krku, se do povědomí veřejnosti dostal zejména „díky“ herci Michaelu Douglasovi, který s ním – navzdory pokročilému věku – úspěšně bojuje.

Ačkoliv 25 % případů rakoviny hrdla nespojujeme se žádným známým rizikovým faktorem, nedávný výzkum zvýšil pravděpodobnost jeho propojení s lidským papilomavirem (HPV).

Podrobněji jsme se na toto onemocnění zeptali MUDr. Ľubomíra Roháče, odborníka na karcinom hrtanu z Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Bánské Bystrici.

Na úvod si povězme, co je hrtan a co je karcinom hrtanu?

Hrtan je chrupavkovitě svalový orgán, umístěný ve střední části krku, mezi hltanemprůdušnicí. Skládá se z několika chrupavek, z nichž je nejnápadnější je štítná chrupavka – lidově ohryzek (nebo Adamovo jablko). Hrtanová příklopka překrývá vchod do hrtanu při polykání a zabraňuje odbíhání potravy do dýchacích cest. Hlasivky jsou vazivo-svalové pruhy, jejichž rozkmitáním – účinkem proudu vydechovaného vzduchu – vzniká hlas.

Hrtan má tři základní funkce: dýchací, ochrannou a hlasovou (fonační). Anatomicky se rozděluje na část hlasivkovou (glotickou), nadhlasivkovou (supraglotickou) a podhlasivkovou (subglotickou).

Karcinom hrtanu je nejčastější zhoubný nádor, který může postihnout kteroukoliv část hrtanu. Nejčastější jsou (zhruba ve stejném poměru): glotickésupraglotické nádory; subglotický je vzácný.

Existují na Slovensku statistiky, které vypovídají o tom, jaké je procento výskytu tohoto onemocnění u nás? Případně které skupiny obyvatelstva nejvíc postihuje?

V posledních letech zaznamenáváme na Slovensku ročně okolo 300 nových případů karcinomu hrtanu. Jde v převážné většině o muže nad 40 let. V České republice z 95 % postihuje muže, u žen se oproti minulosti se zvyšuje výskyt karcinomu hrtanu z důvodu kouření.

U žen je tento typ rakoviny do 5%, a u dětí raritní. Typický je pacient nad 40 let, kuřák, konzument alkoholu, žijící sám nebo s matkou (svobodný nebo rozvedený). Karcinom hrtanu u nekuřáka je velmi vzácný.

karcinom hrtanu muži kuřáci
Zdroj foto: Shutterstock.com

Většina příznaků rakoviny hrdla není specifická pro rakovinu, proto lékař často jako první určí jinou, běžnější diagnózu. Které příznaky to jsou a kdy můžeme říci, že situace je vážná?

Příznaky karcinomu hrtanu se liší podle lokalizace. Prvním příznakem rakoviny hlasivky je chrapot. Nadhlasivkové karcinomy jsou dlouho bezpříznakové, později dochází k pocitu cizího tělesa v hrdle. Bolest může vyzařovat do ucha. Nádory podhlasivkové oblasti jsou dlouho klinicky němé, a zjištěny jsou často v pokročilém stádiu, když způsobují dušení.

Jak probíhá diagnostika?

Každý pacient, který má některý z výše uvedených příznaků déle než tři týdny, by se měl podrobit vyšetření u specialisty – otorinolaryngologa (ušní-nosní-krční lékař). Jde o poměrně jednoduché vyšetření v místním znecitlivění – laryngoskopickým zrcadlem nebo některým z modernějších přístrojů (zvětšovacím laryngoskopem nebo fibroskopem).

Při podezřelém nálezu se indikuje vyšetření v celkové anestézii, s použitím mikroskopu – provede se odběr vzorku na histologické vyšetření. Hledají se případné metastáze v lymfatických uzlinách na krku, v plicích, játrech či šíření nádoru do okolních orgánů (štítná žláza, jazyk, hltan, jícen).

Jaké typy karcinomu hrtanu existují?

Nejčastější je dlaždico-buňkový karcinom (víc než 95 %), zvláštní forma je verukózní (bradavicovitý) karcinom, který vyžaduje jinou léčebnou strategii. Vzácnější jsou jiné histologické typy zhoubných nádorů, jako adenokarcinom, sarkom, lymfom.

Poznáme příčiny, resp. rizikové faktory vzniku karcinomu hrtanu?

Jednoznačně jde o toxické působení kouření, alkoholu (především koncentrovaných destilátů), a zejména jejich kombinace. Jistě spolupůsobí i negativní vlivy, jako genetické faktory a člověkem narušené životní prostředí.

karcinom hrtanu alkohol
Zdroj foto: Shutterstock.com

Byl to právě Michael Douglas, který upřel pozornost veřejnosti na virus HPV, a to prohlášením, že příčinou jeho onemocnění je orální sex. Později to však odvolal. Jaké je tedy spojení mezi orálním sexem a rakovinou hrtanu?

Nejsem si jistý, zda Michael Douglas měl karcinom hrtanu – mám pocit, že šlo o hltan. Zatím nebyla dokázaná přímá souvislost mezi HPV infekcí a karcinomem hrtanu. Objevují se určité náznaky této možnosti u karcinomu hltanu (např. patrových mandlí), když se v těchto nádorech zjistily některé typy lidských papilomavirů. Protože HPV virus je považován za vyvolávající činitel některých typů nádorů ženských pohlavních orgánů, nelze vyloučit souvislost s některými sexuálními praktikami.

Léčba zřejmě závisí od stupně onemocnění, ve kterém se pacient nachází. Jaké metody, postupy se v současnosti používají?

Zachycení jakéhokoliv zhoubného onemocnění v raném stádiu zásadně ovlivňuje šanci na vyléčení i kvalitu života pacienta. Kromě stádia a histologického typu nádoru je pro stanovení léčebné strategie podstatná i lokalizace tumoru v hrtanu.

V současnosti jsou preferovány léčebné metody, které co nejméně zhorší kvalitu života nemocného. V zásadě se používají různé typy chirurgických výkonů – endoskopie (s použitím laserového paprsku) anebo klasické chirurgické metody (vnějším přístupem) – s odstraněním postižené části hrtanu nebo (v pokročilých stádiích) celého hrtanu.

Další možnosti představuje léčba ozařováním, chemoterapie, léčba monoklonálními (cílenými) protilátkami anebo jejich kombinace.

V čem se liší pacientův život po léčbě s jeho životem „předtím“?

Kvalita pacientova života po léčbě karcinomu hrtanu nemusí být změněná vůbec, a může být změněná dramaticky. Vše závisí od stádia zachycení nádoru a použité léčebné metody.

Po léčbě malého karcinomu hlasivek – ať už laserovou chirurgií nebo ozařováním – nemusí být změněný ani hlas. Po parciální resekci hrtanu mohou být malé obtíže s polykáním, chrapot, v závislosti s rozsahem výkonu.

Naopak, pacientův život po rozsáhlých výkonech (s odstraněním celého hrtanu), je změněn významně. Dýchání je zabezpečované přes vývod průdušnice (na přední stěně krku), a protože člověk nemá hrtan, vydává hlas pomocí hlasové protézy, elektrohrtanu, nebo se naučí vytvářet tzv. jícnový hlas.

Mnoho pacientů po léčbě nádoru hrtanu pokračuje ve své profesi bez omezení. Pokroky v léčbě karcinomu hrtanu v posledních letech značně zredukovali počet mutilujících výkonů.

Stále však třeba apelovat na zdravotní povědomí obyvatel i na onkologickou ostražitost zdravotníků, aby se podařilo snížit počet zhoubných onemocnění, resp. zvýšit záchyt ve včasném stádiu nemoci.

MUDr. Ľubomír Roháč (1951)

  • 1976 – absolvent LFUK Bratislava.
  • Od r. 1979 – dosud – ORL oddělení FNsP Banská Bystrica.
  • 1989 – 1992 – Regionální nemocnice Siliana, Tunisko.

Tento článek vyšel v letošním Onko magazínu číslo 3-4. Pokud máte zájem o celý časopis, můžete si ho objednat po kliknutí na obrázek.


Napsat komentář