Zdravotní účinky cvičení Falun Gong

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Stále více Evropanů dnes vyhledává – vedle klasické západní medicíny – i jiné, alternativní způsoby léčby a prevence.

Lidé mění svoji stravu, používají bylinky, vyhledávají akupunkturu, absolvují barevnou terapii, chodí na masáže, cvičí jógu, navštěvují chiropraktiky či ajurvédské lékaře. 

V posledním období si po celém světě získává popularitu také další alternativní způsob zlepšování zdraví – čchi-kung. Díky pozoruhodným zdravotním výsledkům, které přináší, představíme v současnosti jeho nejpopulárnější praxi – Falun Gong.

Falun Gong

Falun Gong (nazývaný také Falun Dafa – v překladu Velká (kultivační) cesta Kola Zákona) je kultivační praxe mysle a těla. Pojem kultivace (kultivační praxe) může být nám, „západním“, méně srozumitelný; v povrchnějším smyslu ji však můžeme chápat jako metodu sebezdokonalování.

Podobně jako klasické čínské praxe i Falun Gong je hluboce zakořeněný v tradiční kultuře a je v souladu  se zákonitostmi vesmíru. Důkazem univerzálnosti této praxe je rychlý nárůst její popularity a stoupenců. Od roku 1992, když byla panem Li Hongzhim představena veřejnosti, do roku 1999, kdy začala být krutě pronásledovaná čínským komunistickým režimem, přesáhl počet jejích stoupenců 70 milionů lidí.

Oblíbenost a úspěšnost praxe stojí na univerzálních principech vesmíru – Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Není potom překvapující, když se této qigongové praxi věnují lidé ve 114-ti zemích po celém světě.

Součástí metody jsou 4 pokojná cvičení ve stoji a jedno v sedě, tzv. meditace. Všechny slouží na přeměnu energie těla. Důraz se klade především na kultivaci (zlepšování) charakteru následováním zmíněných principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Ukazuje se, že cvičení nebudou mít očekávané výsledky na úrovni těla, pokud ke změně nepřijde také na úrovni mysli. Jinými slovy, zdravotní účinky Falun Gongu přímo souvisejí se zlepšením charakterových vlastností.

Účinky Falun Gongu na zdraví

Většina těch, kteří se věnují praxi Falun Gong (a následují jeho požadavky na charakter), zaznamenala výrazné zlepšení svého zdravotního stavu. Svědčí o tom početné případy lidí, kteří se vyléčili z těžkých, a dokonce zdánlivě nevyléčitelných chorob. Dokumentují to mnohé individuální příběhy praktikujících, jako i vícero studií zkoumajících vliv Falun Gongu na zdraví. Přesný mechanismus, jakým Falun Gong léči nemoci, není moderní medicínou úplně prozkoumaný, ale jeho účinky jsou jasné a měřitelné.

Průzkumy

Koncem devadesátých let se v Číně uskutečnilo vícero studií o vlivu Falun Gongu na zdraví. První lékařský průzkum se uskutečnil v roce 1998 v Pekingu. Podle tohoto průzkumu, 93,4 % z 12 731 zúčastněných mělo zpočátku nějakou nemoc a 49,8 % trpělo nejméně třemi chorobami. Potom, když se naučili cvičení Falun Gongu, se jejich zdravotní stav příznačně zlepšil.

Zlepšení stavu bylo zaznamenané u 99,1 % praktikujících, kompletního vyléčení dosáhlo 58,5 % praktikujících. Z porovnání zdravotního stavu lidí předtím a potom, když začali praktikovat Falun Gong, vyplynulo, že 80,3 % zúčastněných zaznamenalo zlepšení. Z toho míra těch, kteří se cítili „velmi energičtí“, vzrostla ze 3,5 % před praktikováním na 55,3 % po praktikování této metody.

Průzkum dále ukázal, že 12 287 lidí, tedy 96,5 % ze zúčastněných, se cítilo po cvičení psychicky lépe. Počet lidí, kteří začali praktikovat Falun Gong v Číně, každý rok stoupal. Míra tohoto růstu se dokonce zrychlovala.

Zajímavé jsou i závěry o ušetřených státních výdajích na zdraví. Podle průzkumu praktikující Falun Gongu ušetřili 3 270 yuanů na zdravotní péči na osobu za rok (yuan měl v době výzkumu hodnotu asi 0,12 dolaru, přičemž průměrný výdělek byl přibližně 500 yuanů měsíčně). Milióny praktikujících Falun Gong tedy ušetřily miliardy dolarů určených na zdravotní péči.

Jiný typ výzkumu byl uskutečněný na Tchaj-wanu. Ze 1 182 zúčastněných 72 % praktikujících Falun Gong použilo zdravotní kartu pojištěnce jen jedenkrát, přičemž tchajwanská karta umožňuje 6 návštěv lékaře (poskytovatele zdravotní péče) za rok. Využití zdravotní péče ze strany praktikujících bylo asi poloviční oproti běžnému průměru. Ve zprávě se též zdůrazňuje, že Falun Gong má výrazný vliv na eliminaci nezdravých návyků a závislostí.

Dvě osobní zkušenosti na závěr

„Pouze měsíc po tom, co jsem začal kultivovat univerzální principy Falun Gong – Pravdivost, Soucit, Snášenlivost, moje nemoc (leukémie), kterou nedokázala vyléčit moderní medicína a která stála moji rodinu desetitisíce dolarů, byla úplně pryč,“ řekl praktikující z pevninské Číny.

„Donedávna jsem měl osteonekrózu druhého stupně (degeneraci  kostního tkaniva) na obou kyčlích a téměř rok jsem byl prakticky paralyzovaný. Avšak už po třech-čtyřech dnech, když jsem začal praktikovat Falun Gong, jsem zahodil svoje berly a opět jsem byl schopný chodit,“ dosvědčil jiný praktikující z pevninské Číny.

Napsat komentář